Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 251


Liite2 Henkilöstön siirtosopimus

 

 

Kunnasta liikkeenluovutuksella Keski-Uusimaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvä henkilöstö

 

Kunnanhallitus 07.12.2022 § 251     

1571/01.00.03/2022  

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon

järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy

kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

 

Henkilöstön asemasta sote-uudistuksessa säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja

pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön

voimaanpanosta (voimaanpanolaki). Voimaanpanolain 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon

ja pelastustoimen tehtävien sekä niitä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä

hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeen luovutukseksi. Liikkeen

luovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon

psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle sekä sairaala-apulaisten siirtyminen

hyvinvointialueelle. Henkilöstön siirrossa noudatetaan luovuttavien kuntien ja organisaatioiden sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtenäistä siirtosopimusta.

 

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (§ 4)

edellyttää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa liikkeenluovutuksessa.

Yhteistoimintaneuvottelu asiasta on käyty 31.10.2022. Liikkeen luovutus koskee kasvun ja

oppimisen tuen palvelujen henkilöstöä sekä Aleksia-liikelaitoksen sairaala-apulaisia, jotka siirtyvät

liikkeen luovutuksella Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja siivouspalvelun työntekijän osalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien. Neuvottelu käytiin edustuksellisena neuvotteluna pääluottamusmiesten ja työnantajan edustajien kesken. Yhteistoimintaneuvottelussa sovellettiin lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 4 §, 5 § ja 11 § mukaista menettelyä.

 

Neuvottelussa käsiteltiin liikkeen luovutuksen syyt, luovuttajan ja luovutuksen saajan velvoitteet,

luovutuksen ajankohta, henkilöstön tietojen luovuttaminen sekä luovutuksesta aiheutuvat

oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset. Neuvottelussa todettiin yhteisesti lain

työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella § 13

mukaisen neuvotteluvelvoitteen tulleen täytetyksi. Samalla todettiin yhteistoimintaneuvottelut

asiasta päättyneiksi.

 

Siirtyvää henkilöstöä koskevat palvelussuhdetiedot on toimitettu hyvinvointialueelle marraskuussa hyvinvointialueen tietopyynnön mukaisesti. Tämän hetkisen laskelman mukaan kunnasta siirtyy yhteensä 34 työntekijää ja yksityiskohtaisempi valmistelu jatkuu 31.12.2022 asti.

 

Hallintosäännön 39 § mukaan virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioissa, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) tai muussa laissa, päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää
1. merkitä tiedoksi yhteistoimintamenettelyn henkilöstön siirroista Keski-Uusimaan hyvinvointialueelle,

2. hyväksyä menettelyn, siirtosopimuksen ja henkilöstön siirrot omalta osaltaan ja

3. valtuuttaa henkilöstöjohtajan huolehtimaan tarvittavista teknisluontoisista siirtoa koskevista korjauksista ja muista toimenpiteistä.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, leena.ojala(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

 

Maiju Tapiolinna ja Virpi Räty ilmoittivat olevansa esteellisiä tämän asian käsittelyyn (yhteisöjäävi, hallintolain 28. 1 § 5-kohta). Tapiolinnan sijasta kokoukseen osallistui varajäsen Elina Viitala.

 

Päätös 

 

Kunnanhallitus päätti esityksen mukaan.