Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 252


 

 

 

Talousarvion mukaisten virkojen perustaminen sekä työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönottaminen vuonna 2023

 

Kunnanhallitus 07.12.2022 § 252     

988/02.02.00/2022  

 

 

Valtuuston 16.11.2022 (§ 105) hyväksymä talousarvio ja siihen kuuluva henkilöstösuunnitelma vuodelle 2023 sisältää esityksiä uusien vakituisten virkojen perustamisesta ja työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönottamisesta. Hallintosäännön 41 §:n mukaan kunnanhallitus perustaa ja lakkauttaa virat. Työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönotossa sovelletaan vastaavaa menettelyä.

 

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti esitetään seuraavien virkojen ja tehtävien perustamista vuonna 2023:

 

Konsernipalvelut:

-          Matkailukoordinaattori 1.1.2023 - 31.12.2024. Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 01ASI04020 mukaisesti.

-          Viestintäasiantuntija 1.1.2023 lukien. Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 01ASI04010 mukaisesti.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala, hallinto- ja talouspalvelujen tulosalue:

-          Kehittämisasiantuntija 1.1.2023 - 31.12.2024. Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelun ulkopuolisena.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala, koulutuspalvelujen tulosalue:

-          Peruskoulun aineenopettajan virka, tuntiopettaja (Isoniitun koulu) 1.8.2023 lukien. Viran kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 5 §:n mukainen kelpoisuus ja palkkaus määräytyy OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 4 03 04 00 5 mukaisesti.

-          Kolme erityisopettajan virkaa (yläkoulut) 1.8.2023 lukien. Virkojen kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 8 §:n mukainen kelpoisuus ja palkkaus määräytyy OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 4 03 04 01 2 mukaisesti.

-          Kolme lehtorin virkaa perusopetukseen (Urheilupuiston ja Mäntysalon koulut) 1.8.2023 lukien. Virkojen kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 5 §:n mukainen kelpoisuus ja palkkaus määräytyy OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 4 03 04 00 5 mukaisesti.

-          Luokanopettajan virka perusopetukseen (Länsikaaren koulu) 1.8.2023 lukien. Viran kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 4 §:n mukainen kelpoisuus ja palkkaus määräytyy OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 4 03 04 03 0 mukaisesti.

-          Koulunkäynnin ohjaajan tehtävä 10.8.2023 lukien. Tehtävän kelpoisuusehtona on koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto ja palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 05KOU060 mukaisesti. 

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala, varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue:

-          Kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajan/varahenkilön työsopimussuhteista tehtävää päiväkoteihin 1.1.2023 lukien. Tehtävien kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslain 28 § mukaisesti kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla ja palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 05VKA054 mukaisesti.

-          Neljä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä 1.8.2023 lukien. Tehtävän kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslain 26 §:n mukaisesti vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla ja palkkaus määräytyy OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 45000044 mukaisesti.

-          Neljä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää päiväkoteihin 1.8.2023 lukien. Tehtävien kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslain 27 § mukaisesti vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla ja palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 05VKA046 mukaisesti.

 

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala, nuorisopalvelujen tulosalue:

-          Kaksi koulunuorisotyöntekijän tehtävää 1.1. - 31.12.2024 (huom. ajanjaksossa on huomioitu Etelä-Suomen aluehallintoviraston 24.11.2022 myöntämä hankerahoitus valtuuston myöntämän 5 kk määrärahan lisäksi). Tehtävien kelpoisuusehtona on AMK-tutkinto (yhteisöpedagogi tai sosionomi) ja palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 02VAP060 mukaisesti.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää perustaa virat ja ottaa käyttöön työsopimussuhteiset tehtävästä edellä kerrotun mukaisesti sekä valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään palkkajärjestelmän vakanssitietoihin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, leena.ojala(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esityksen mukaan.

 

Jakelu

henkilöstöpalvelut