Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 250


 

 

Vastaus Uudenmaan ELY-keskuksen esitykseen pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon varautumisesta ja kuntapaikoista päättämisestä

 

Kunnanhallitus 07.12.2022 § 250     

1434/12.06.00.02/2022  

 

 

Nurmijärven kunta on saanut ELY-keskukselta esityksen, että kunnat varautuisivat pakolaisten vastaanottoon. Osana varautumista kuntia pyydetään tekemään päätöksiä vuodelle 2023 kohdentuvista lisäkuntapaikoista. Tämä ELY-keskuksen esitys on kertaluonteinen ja koskee vain vuotta 2023. Suomeen on saapunut vuonna 2022 yli 41 000 ukrainalaista, jotka ovat hakeneet tilapäistä suojelua. Kotoutumislakia on esitetty muutettavaksi 1.3.2023 alkaen siten, että myös tilapäistä suojelua saavat, jotka saavat kotikunnan ja siirtyvät vastaanottojärjestämästä kunnan palvelujen piiriin, sisältyisivät kuntaan osoittamisen ja kuntakorvausten piiriin. Kunnalle voidaan maksaa korvauksia itsenäisesti kuntaan muuttavista sekä kuntapaikalle muuttavista pakolaisista.

 

Kotoutumislain muutosesitys tilapäistä suojelua saavien sisällyttämisestä kuntaan osoittamisen soveltamisalaan nostaa kuntapaikkatarvetta vuodelle 2023. Kotoutumislakiin esitetään 1.3.2023 alkaen kuntaan osoittamisen kohderyhmän täsmentämistä siten, että kuntapaikalle osoitetaan aina kiintiöpakolaiset ja haavoittuvassa asemassa olevat. Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja kotikunnan saaneet tilapäistä suojelua saavat voivat muuttaa kuntaan myös vastaanottokeskuksen tukemana tai itsenäisesti, kuten aikaisemminkin.

 

Kunnan alueella toimii Kotokunta Oy -vastaanottokeskus, jonka majoituskapasiteetti on 220 henkilöä, sekä valmius nostaa kapasiteettia 320 henkilöön. Lisäksi kunnan alueella voi olla muissa vastaanottokeskuksissa kirjoilla olevia henkilöitä yksityismajoituksessa. Tarkoitus on, että kuntapaikkoja myönnettäisiin vain jo valmiiksi kunnan alueella asuville henkilöille. Kunta voi myös esittää ELY-keskukselle toiveen saada kuntapaikkahakemuksia tilapäistä suojelua saavista henkilöistä. Viime kädessä kunnalla on itsellään päätösvalta siitä, kenelle kuntapaikkoja myönnetään ja sen tulee kuulla hyvinvointialuetta palvelujen järjestämisestä ennen kuntapaikan myöntämistä.

 

Nurmijärven kunta on vastaanottanut pakolaisia vuodesta 2015 alkaen. Nurmijärven kunnanvaltuusto on aiemmin päättänyt 30.10.2019 (§72), että Nurmijärvi vastaanottaa 10-15 kiintiöpakolaista joka toinen vuosi vuodesta 2021 alkaen. Kotoutumispalvelut-yksikkö hoitaa voimassa olevan valtuustopäätöksen mukaisesti kuntasijoituksia ELY-keskuksen esitysten mukaisesti. Nurmijärvellä on voimassa oleva sopimus ELY- keskuksen kanssa, sekä voimassa oleva kotouttamisohjelma. Se on edellytys laskennallisten kuntakorvausten saamiselle kuntaan.

 

Kuntapaikkojen myöntämisen avulla voidaan tarvittaessa sujuvoittaa viranomaisprosesseja ja turvata asiakkaiden etua varsinkin kuntaan muuton alkuvaiheissa, kun kyseessä on haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle että, kunta myöntää vuonna 2023 20 kuntapaikkaa tilapäistä suojelua ja kansainvälistä suojelua saaville henkilöille, jotka oleskelevat jo valmiiksi Nurmijärven kunnan alueella. (Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), lain soveltamisala §2) 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

maahanmuuttokoordinaattori Saara Marjasvaara, saara.marjasvaara(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

 

Leni Niinimäki esitti Harri Lepolahden kannattamana, että kunta myöntää 20-30 kuntapaikkaa. Riina Mattila esitti, että kunta myöntää 20-25 kuntapaikkaa. Riikka Raekannas ja Arto Hägg kannattivat esitystä.

 

Koska oli tehty kaksi samaa asiaa koskevaa, pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua päätösehdotusta puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että muutosesitykset asetetaan vastakkain ja niistä voittanut ehdotus asetetaan edelleen vastakkain pohjaehdotuksen kanssa.

 

JAA= Mattilan muutosesitys

EI= Niinimäen muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 9 (Hägg, Maijala, Mattila, Mustonen, Raekannas, Sivula, Tapiolinna, Örling, Vaulamo)

EI 2 (Lepolahti, Niinimäki)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 9 JAA - 2 EI hyväksyä Mattilan muutosesityksen. Seuraavaksi puheenjohtaja tiedusteli, onko kunnanhallitus yksimielinen Mattilan muutosesityksen hyväksymisestä, vai suoritetaanko seuraavaksi äänestys pohjaesitystä vastaan.

 

Kunnanhallitus hyväksyi Mattilan esityksen yksimielisesti.

 

Päätös 

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunta myöntää vuonna 2023 20-25 kuntapaikkaa tilapäistä suojelua ja kansainvälistä suojelua saaville henkilöille, jotka oleskelevat jo valmiiksi Nurmijärven kunnan alueella. (Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), lain soveltamisala §2). 

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.