Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 93


Liite1 Henkilöstökertomus 2021

 

 

Henkilöstökertomus vuodelta 2021

 

Kunnanhallitus 11.04.2022 § 93     

389/00.01.02.02/2022  

 

 

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on kuvata henkilöstövoimavarojen ja henkilöstöasioiden kehitystä sekä tunnuslukuja vuosilta 2019-2021 kunnan tilinpäätöstä ja toimintakertomusta täydentäen. Vuodelta 2021 laaditun henkilöstökertomuksen raportointi perustuu pääosin Prima -palkkajärjestelmän ja S365BIHR-raportteihin.

 

Henkilöstöohjelma vuosille 2020-2021 on linjannut henkilöstöasioiden ja johtamisen kehittämistä. Ilmiöntekijöiden käsikirjaksi nimetty strateginen ohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa 16.3.2020 (§ 56) ja sai koronapandemian vuoksi jatkoajan vuodeksi 2022 (kunnanhallitus 23.8.2021, § 220). Ilmiöntekijöiden käsikirja korostaa henkilöstön osaamisen arvostusta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä valmentavaa johtamista. Ohjelma toteutumisesta on raportointi henkilöstökertomuksen kappaleessa 2.

 

Henkilöstörakenne ja -kustannukset

 

Kunnan palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 1778 henkilöä. Heistä vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa oli 74 % ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 26 %. Henkilöstömäärään sisältyy 12 työllistettyä. Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 1723 HTV:tä. Henkilöstömäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 1,7 %. Kehitys johtui koronarahoituksen ohjaamisesta määräaikaisen lisähenkilöstön palkkaamiseen, palvelutarpeiden kasvusta varhaiskasvatuksessa ja vammaisopetuksessa sekä avoinna olleiden vakinaisten tehtävien täyttämisestä. Samaan aikaan oli kuitenkin yhä suurempia vaikeuksia rekrytoida avoimiin tehtäviin ja sijaisuuksiin uusia työntekijöitä. Työmarkkinoiden yleinen vilkastuminen pahensi henkilöstöpulaa kunnassa.

 

Henkilöstömäärästä 77,2 % toimii sivistys- ja hyvinvointitoimialan tehtävissä, 10,2 % Aleksia -liikelaitoksen, 8 % ympäristötoimialan, 3,4 % konsernipalveluiden ja 1,3 % Vesi -liikelaitoksen tehtävissä.

 

Vakinaisia palvelussuhteita päättyi vuoden aikana yhteensä 136 (v. 2021: 133), joista vanhuuseläkkeen vuoksi 34. Lähtövaihtuvuus oli 10 % eli samalla tasolla kuin edellisinä vuosina.

 

Palkkakulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 5 %. Palkkoja maksettiin yhteensä 63,75 M€ (2021: 60,91 M€) ja sivukuluja 14,13 M€ (v. 2021: 14,93 M€). Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 78,27 M€ (v. 2020: 74,73 M€). Palkkoihin sisältyy yleiskorotukset ja paikallisesti sovitut järjestelyerät 1.4.2021 lukien ja niiden kustannusvaikutus yhteensä vuonna 2021 oli arviolta 930 000 euroa.  

 

Henkilöstökertomus vuodelta 2021 on esityslistan liitteenä.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2021 ja esittää edelleen sen hyväksymistä valtuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä sekä valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään asiakirjaan tarvittavat teknisluontoiset korjaukset.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, p. 040 317 4409.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.