Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 94


 

 

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen korona-ajan vaikutusten vuoksi

Kunnanhallitus 11.04.2022 § 94     

526/02.02.00/2022  

 

 

Koronaepidemia on vaikuttanut kunnan palveluihin ja henkilöstön työskentelyyn monin tavoin maaliskuusta 2020 alkaen. Epidemia ja sen vaikutukset työhön jatkuvat edelleen. Korona-ajan vaikutukset ovat heijastuneet työhön kaikissa yksiköissä. Jatkuvat epidemiasta johtuvat toiminnan muutokset ovat vaatineet henkilöstöltä paljon joustavuutta ja vieneet voimavaroja. Tilanteen ennakoimattomuus, tartuntojen riskit ja perustehtävän jatkuvat häiriöt ovat lisänneet työn kuormittavuutta ja koetelleet henkilöstön työssä jaksamista. Kokonaisuutena arvioiden epidemiasta huolimatta palvelujen jatkuvuudesta on pystytty huolehtimaan hyvin ja kunnan henkilöstö on huolehtinut erittäin hyvin perustehtävänsä ohella sekä henkilöstön että asiakkaiden terveysturvallisuudesta.

 

Korona-ajasta toipumisen suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstön jaksamisen, palautumisen ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Vuonna 2021 kunta työnantajana huomioi korona-ajan kuormittavuutta ja työhyvinvoinnin tuen tarpeita lisäämällä omaehtoiseen liikunta- ja kulttuurietuun (Epassi) 105 000 euron lisämäärärahan siten, että edun arvo nostettiin 70 eurosta 140 euroon (valtuusto 26.5.2021 § 136). Etua käytti yhteensä 1220 työntekijää.

 

Vuosittaisen liikunta- ja kulttuuriedun arvo työntekijälle on 70 euroa vuonna 2022.  Henkilöstöpalveluiden tulosalue koordinoi etua ja talousarviossa etuun on varattu 95 000 euroa.  Etuun ovat oikeutettuja työntekijät, joiden palvelussuhde kestää vähintään puoli vuotta ja jotka eivät ole työ- tai virkavapaalla koko kalenterivuotta.

 

Pitkittyneen koronaepidemian vuoksi esityksenä on, että henkilöstön työhyvinvointia tuetaan myös vuonna 2022 lisäämällä määrärahaa omaehtoiseen liikunta- ja kulttuurietuun, siten, että edun arvo nostetaan 140 euroon työntekijää kohden. Liikunta- ja kulttuuriedun käyttöarvion perusteella lisämäärärahatarpeen arvioidaan olevan 90 000 euroa vuodelle 2022.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää edelleen valtuustolle, että valtuusto myöntää 90 000 euron lisämäärärahan henkilöstön työhyvinvoinnin tukeen siten, että liikunta- ja kulttuuriedun arvo henkilöä kohden korotetaan 140 euroon vuonna 2022. Lisämääräraha kohdistetaan konsernipalveluiden toimialalle, henkilöstöpalvelujen tulosalueelle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, puh. 040 317 4409.

 

Käsittely

Tarleena Takalo-Eskola, Riikka Raekannas ja Virpi Räty ilmoittivat esteellisyydestään (hallintolaki 28.1§ 4-kohta; palvelussuhde kuntaan) osallistua asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Tarleena Takalo-Eskola, Riikka Raekannas ja Virpi Räty poistuivat esteellisinä (hallintolaki 28.1 § 4-kohta; palvelussuhdejääviys) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.