Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 99

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Karttapiirustus

 

 

Ennakkolausunnon antaminen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisasiassa, tila Ali-Tilkka I 543-403-30-30, Klaukkala

 

Kunnanhallitus 12.04.2021 § 99     

263/10.00.01.01/2021  

 

 

Maanomistajien valtuuttama asianajaja on toimittanut kuntaan etuostolain 8 §:n mukaisen kirjallisen pyynnön, jossa kunnalta pyydetään etukäteistä ja sitovaa kannanottoa siitä, aikooko Nurmijärven kunta käyttää etuostolain 1 §:n mukaista etuosto-oikeuttaan liitteenä olevassa kauppakirjaluonnoksessa määriteltyyn kaupan kohteeseen, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään kauppakirjaluonnoksessa määritetyillä ehdoilla.

 

Kaupan kohteena on noin 67 347 m2:n suuruinen palsta tilasta Ali-Tilkka 543-403-30-30. Palsta sijaitsee asemakaava-alueella Klaukkalan Toivolassa. Kaavan mukainen käyttötarkoitus jakautuu siten, että erillispientalojen korttelialuetta AO2 on noin 2 770 m2 ja kaavan maatalousaluetta noin 64 577 m2. Kauppakirjaluonnoksen mukaan kauppahinta on 140 000 euroa. Kaupan kohteen sijainti on esitetty liitekartassa.

 

Tila Ali-Tilkka on useamman henkilön yhteisomistuksessa ja kauppakirjaluonnoksen mukainen ostaja omistaa jo tällä hetkellä määräosan kiinteistöstä. Yhteisomistajat ovat lähisukulaisia keskenään. Näistä syistä johtuen kunnan ei ole tarkoituksenmukaista omistaa maa-alueen määräosaa.   

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää, ettei kunta tule käyttämään etuosto-oikeuttaan määräosien kiinteistökaupassa, joka koskee tilan Ali-Tilkka I kiinteistötunnus 543-403-30-30 Toivolan alueen palstaa, mikäli kauppa toteutuu kahden vuoden kuluessa tästä päätöksestä lukien ja hakemuksen liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa
.

 

 

Valmistelija

maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh. 040 317 2371

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Ennakkolausunnon pyytäjä

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa