Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 249


Liite1 Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelma 2023-2024

 

 

Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelman päivittäminen

 

Hyvinvointilautakunta 22.11.2022 § 62   

 

 

 

Kotoutumislain (Laki kotoutumisen edistämisestä) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma on kotoutumislain 32 § ja 33 § mukainen asiakirja kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi.

 

Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelma on laadittu vuonna 2020 ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.12.2020. Sen ohjelmakausi on 2021-2022. Kotouttamisohjelma päivitetään nyt vuosille 2023-2024.

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille kotoutumislaissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on myös huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa.

Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386) määrittelee, että kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. Kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä (6 §, 8 §).

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin, muutokset liittyvät hyvinvointialueiden sote-järjestämisvastuuseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Kotouttamisohjelman soveltamisala on Nurmijärvellä asuvat maahanmuuttajat. Viimeisimmän väestötiedon mukaan kunnassa asui vuonna 2021 yhteensä 2839 vieraskielistä henkilöä. Ulkomaan kansalaisia oli 2100 henkilöä. Kotouttamisohjelmassa on myös kuvattu pakolaisten vastaanoton palvelut. Nurmijärven kunnanvaltuusto on päättänyt 30.10.2019 (72 §), että kunta ottaa vastaan 10-15 kiintiöpakolaista joka toinen vuosi vuoden 2019 jälkeen.

Voimassa oleva kotouttamisohjelma on myös edellytys kunnille maksettavista pakolaisten vastaanoton korvauksista.

Nyt päivitettävä kotouttamisohjelma on laadittu vastaamaan tämän hetken tilannetta kotouttavan työn osalta. Ohjelma noudattaa pääpiirteissään aiemman kotouttamisohjelman sisältöjä. Kukin toimija on päivittänyt tilanteen omasta näkökulmastaan ja ohjelmassa on kuvattu myös ukrainalaisten tilannetta Nurmijärven alueella.

Ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumista arvioidaan vuosittain.

Kotouttamisohjelma 2023-2024 on liitteenä.

 

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelman 2023-2024 ja lähettää sen kunnanhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Valmistelija

Maahanmuuttokoordinaattori Saara Marjasvaara, puh. 040 317 2564

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 07.12.2022 § 249     

1547/12.06.00.02/2022  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelman 2023-2024.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

maahanmuuttokoordinaattori Saara Marjasvaara, saara.marjasvaara(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

 

 Esitys hyväksyttiin.

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.