Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2022/Pykälä 52


Liite5 Nurmijärven_onnettomuustilastoraportti_2021

 

 

Onnettomuustilastoraportti vuodelta 2021

 

Tekninen lautakunta 27.10.2022 § 52     

1193/08.00.00/2022  

 

Nurmijärven kunnan kunnallistekniikan suunnittelussa on laadittu onnettomuustilastoraportti vuodelta 2021. Onnettomuustilastot perustuvat poliisin raportoimiin tieliikenneonnettomuuksiin, jotka on viety Destian ylläpitämään liikenneturvallisuuspalveluun (iLIITU). iLIITU on paikkatietopohjainen liikenneturvallisuustyön työkalu, jota kunnat, ELY-keskukset ja muut toimijat voivat hyödyntää tarpeisiinsa. Raportissa on kunnan alueella tapahtuneiden tieliikenneonnettomuustilastojen lisäksi myös katsaus Liikenneturvan kokoamista tieliikenneonnettomuuksista koko maassa.

 

Nurmijärvellä tapahtui vuonna 2021 yhteensä 68 kpl poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta. Vuonna 2020 vastaava luku oli 67 kpl. Vuonna 2021 Nurmijärvellä tapahtuneissa tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 4 henkilöä, joista 3 henkilöä kuoli maantieverkolla ja 1 katuverkolla (2 henkilöä kantatiellä 45, 1 henkilö valtatien 25-Korventien risteyksessä, 1 henkilö Toukolantiellä). Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 33 henkilöä. Onnettomuuksista 16 % (11 kpl) oli sellaisia, joissa joku osallisista oli alkoholin vaikutuksen alaisena.

 

Vuonna 2021 onnettomuuksia tapahtui eniten toukokuussa (19 %, 13 kpl) ja vähiten maaliskuussa (3 %, 2 kpl). Yleisin tapahtumapäivä onnettomuuksille oli perjantai (22 %, 15 kpl) ja vähiten onnettomuuksia tapahtui lauantaina (10 %, 7 kpl).

 

Onnettomuudet tapahtuivat useimmiten hyvissä olosuhteissa. Useimmiten näkyvyys oli päivänvalossa hyvä ja tienpinta paljaana. Onnettomuushetkellä sää oli kirkas tai pilvipoutainen 82 % (56 kpl) onnettomuuksista. Onnettomuushetkellä tienpinta oli paljas ja kuiva 39 tapauksessa (57 %) onnettomuuksista.

 

Onnettomuuksista 21 % (14 kpl) tapahtui katuverkolla ja 75 % (51 kpl) maanteillä. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui 4 % (3 kpl) onnettomuuksista. Taajamissa tapahtui 35 % (24 kpl) onnettomuuksista. Klaukkalantie otettiin kunnan kadunpitopäätöksellä kaduksi 25.11.2020. Klaukkalantiellä tapahtuneet onnettomuudet välillä Vantaan kaupungin raja-Klaukkalan kehätie (ohikulkutie) ovat vielä osittain kirjautuneet katuverkon onnettomuuksiksi ja osittain ELY-keskuksen maantieverkon onnettomuuksiksi.

 

Yleisin onnettomuusluokka vuonna 2021 oli yksittäisonnettomuudet, joita oli 37 % (25 kpl) kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisimmät onnettomuusluokat olivat peräänajo-onnettomuus (16 %, 11 kpl) ja kohtaamisonnettomuus (7 %, 5 kpl).

 

Eläinonnettomuuksia on poliisin virallisen tilaston mukaan tapahtunut Nurmijärvellä vuonna 2021 yhteensä 1 kpl ja se ei johtanut henkilövahinkoihin. Todellisuudessa peura- ja hirvieläinonnettomuuksia tapahtuu enemmän kuin mitä tilastot kertovat. Tilastoinnissa on tapahtunut muutos vuoden 2016 aikana: poliisi ei enää vähäisten resurssiensa vuoksi ja eläinonnettomuuksien suuren määrän vuoksi välttämättä käy onnettomuuspaikalla, ellei onnettomuudessa ole tapahtunut henkilövahinkoja. Riistakeskuksen avoimen rajapintatiedon mukaan Nurmijärvellä tapahtui vuonna 2021 eläinonnettomuuksia seuraavasti: 4 kpl hirvionnettomuuksia, 95 kpl metsäkaurisonnettomuuksia, 2 kpl kuusipeuraonnettomuuksia ja 116 kpl valkohäntäpeuraonnettomuuksia eli yhteensä 217 kpl eläinonnettomuuksia. 

 

Jalankulku-, polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksia oli 10 % (7 kpl) kaikista onnettomuuksista: jalankulkijaonnettomuuksia 3 % (2 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 3 % (2 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 4 % (3 kpl). Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 24 % (6 kpl) oli jalankulku-, polkupyörä- tai mopo-onnettomuuksia, joista jalankulkijaonnettomuuksia oli 4 % (1 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 8 % (2 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 12 % (3 kpl). Todellisuudessa polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksia tapahtuu enemmän, mutta poliisia ei aina kutsuta paikalle, joten nämä onnettomuudet eivät tilastoidu poliisin järjestelmään eivätkä myöskään iLiitu -järjestelmään.

 

Katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista yleisimmät onnettomuusluokat olivat yksittäisonnettomuus (21 %, 3 kpl) ja risteämisonnettomuus (14 %, 2 kpl). Jalankulku-, polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksia oli kaikista katuverkolla tapahtuneista onnettomuuksista 21 % (3 kpl), joista jalankulkijaonnettomuuksia oli 7 % (1 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 7 % (1 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 7 % (1 kpl). Katuverkolla henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 75 % oli jalankulku-, polkupyörä- tai mopo-onnettomuuksia, joista jalankulkijaonnettomuuksia oli 25 % (1 kpl), polkupyöräonnettomuuksia 25 % (1 kpl) ja mopo-onnettomuuksia 25 % (1 kpl).

 

Onnettomuudet aiheuttavat inhimillisten kärsimysten lisäksi taloudellisia menetyksiä. Suomessa käytössä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 308 800 euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 2 200 euroa (Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen, Trafi 2016). Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin 15-20 % mm. pelastus-, terveys- ja sosiaalitoimen menoina aikaisempien tutkimusten mukaan. Nurmijärven kunnan alueella tapahtuneet onnettomuudet maksoivat vuonna 2021 noin 7,8 milj. euroa, josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus on noin 1,5 milj. euroa.

 

Onnettomuustilastoraportti on esitelty kunnan liikenneturvallisuustyöryhmälle syyskuun kokouksessa. Onnettomuustilastoraportti esitellään lautakunnalle tarkemmin kokouksessa.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2021 onnettomuustilastoraportin tiedoksi.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.