Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 43 

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2022

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 30.08.2022 § 43     

496/02.05.01.02/2022  

 

 

Yksityisteiden tienpidon avustamiseen on talousarviossa varattu 440 000 euron määräraha.

Valtuusto hyväksyi 25.5.2022 § 46 Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmän kehittämisen ja uudet myöntämisehdot. Valtuuston päätöksestä on tehty kaksi valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Koska valtuuston ko. päätös ei ole lainvoimainen, yksityistieavustusten (kunnossapito- ja perusparannusavustus) jakoperusteena noudatetaan valtuuston 22.4.2020 § 35 hyväksymiä lainvoimaisia yksityistieavustusten myöntämisehtoja.

 

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta haki määräaikaan 31.5 mennessä 182 tiekuntaa.

. 1 kunnossapitoluokan teiden keskimääräiset toteutuneet kunnossapitomenot edelliseltä varainhoitokaudelta olivat 3390 euroa/km

(tiet, joita käyttää säännöllinen joukkoliikenne 3600 euroa/km)

. 2 kunnossapitoluokan teiden keskimääräiset toteutuneet kunnossapitomenot edelliseltä varainhoitokaudelta olivat 2950 euroa/km

. 3 kunnossapitoluokan teiden keskimääräiset toteutuneet kunnossapitomenot edelliseltä varainhoitokaudelta olivat 2875 euroa/km

 

Uudenmäentien tiekunnan osalta puuttuu avustushakemuksen pakollisena liitteenä oleva menoselvitys edellisen tilikauden kunnossapitokustannuksista.

 

Vaaksintien tiekunnan osalta puuttuu avustushakemuksen pakollisena liitteenä olevat

tilityksen tarkastuskertomus tai pöytäkirjan ote, jossa hoitokunnalle tai toimitsijamiehelle on

myönnetty tili- ja vastuuvapaus. Tiekunnasta saadun tiedon mukaan, tiekunnan kokous

järjestetään loppusyksystä, jossa käsitellään myös tili- ja vastuuvapaus asia.   

 

Jussilankujan tiekunta anoo kunnossapitoluokan muuttamista luokasta 3 luokkaan 1.

Tiekunta esittää perusteluina, että Jussilankujan päässä sijaitsevan viljatilan koneet, traktorit

ja rekka-autot käyttävät tietä huomattavasti normaalia liikennettä enemmän.

Yksityistieavustusten myöntämisehtojen mukaan kunnossapitoluokkaan 1. kuuluvat vilkkaasti

liikennöidyt tiet: läpiajotiet, joiden läpiajoliikennettä lisää ensisijaisesti tie- ja käyttömaksuihin

kuulumaton tienkäyttö. Tällaisen liikenteen aiheuttaa tien edullinen sijainti verrattuna muuhun

tieverkostoon, jolloin tietä käytetään vilkkaasti läpiajotienä tai oikotienä ja niille ohjautuu

merkittävästi tiekunnan ulkopuolista liikennettä. Jussilankujan tie ei täytä 1 kunnossapitoluokan myöntämisehtoja.

 

Tirmuntien tiekunta anoo kunnossapitoluokan muuttamista luokasta 2 luokkaan 1.

Tiekunta esittää perusteluina, että frisbeegolfrata aiheuttaa läpiajoa Kolpakontieltä

Tirmuntielle ja toisin päin.

Yksityistieavustusten myöntämisehtojen mukaan kunnossapitoluokkaan 1. kuuluvat vilkkaasti

liikennöidyt tiet: läpiajotiet, joiden läpiajoliikennettä lisää ensisijaisesti tie- ja käyttömaksuihin

kuulumaton tienkäyttö. Tällaisen liikenteen aiheuttaa tien edullinen sijainti verrattuna muuhun

tieverkostoon, jolloin tietä käytetään vilkkaasti läpiajotienä tai oikotienä ja niille ohjautuu

merkittävästi tiekunnan ulkopuolista liikennettä.

Kunnossapitoluokkaan 2. kuuluvat liikenteellisesti merkittävät tiet: uimarannalle,

virkistysalueelle tai muulle yleisessä käytössä olevalle alueelle johtavat tiet.

Tirmuntien tie ei ole itsessään läpiajettava tie. Tirmuntiestä erkanee noin 140 metriä tien

alusta yksityistie Kolpakontien suuntaan, joka ei kuulu Tirmuntien tiekuntaa.

Luokkaan 2 kuuluvat tiet, joiden kautta tai sen varrella olevat toiminnot aiheuttavat liikennettä, jonka ei voida katsoa olevan tieosakkaan liikennettä. Tirmuntie ei täytä 1 kunnossapitoluokan myöntämisehtoja.

 

Lounamäentie tiekunta anoo kunnossapitoluokan muuttamista luokasta 3 luokkaan 2.

Tiekunta esittää perusteluina, että Lounamäentietä liikennöi julkinen liikenne, linja 2. 

Yksityistieavustusten myöntämisehtojen mukaan kunnossapitoluokkaan 2. kuuluvat

liikenteellisesti merkittävät tiet: mm. tietä käyttää säännöllinen joukkoliikenne.

Lounamäentie tiekuntaan on liitetty tien alkupäässä tienosuus (K2007-K12386/2)

vuonna 2022. Tätä tienosuutta käyttää säännöllinen joukkoliikenne. Tämän perusteella tien

kunnossapitoluokan perusteissa on tapahtunut muutos ja Lounamäentie tie täyttää 2

kunnossapitoluokan myöntämisehdot.

 

Avustettavien teiden yhteispituus on 235,5 km.

Esityksen mukaan 1 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä

kohden (euroa/km) päätetään 3350 euroa/km, 2 kunnossapitoluokan teiden

enimmäisavustusmääräksi 2900 euroa/km ja 3 kunnossapitoluokan teiden

enimmäisavustusmääräksi 2800 euro/km.

Näin kunnossapitoluokkien 1, 2 ja 3 enimmäisavustusmäärät tiekilometriä kohden kattavat

lähes tiekuntien/teiden keskimääräiset toteutuneet kunnossapitomenot euroa/km edelliseltä

varainhoitokaudelta jokaisessa kunnossapitoluokassa.

 

Esityksen mukaan avustusmäärärahasta varataan 352 660 euroa kunnossapitoavustuksiin.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää:

1. hylätä Uudenmäentien tiekunnan avustushakemuksen, koska avustushakemuksen pakollisena liitteenä oleva menoselvitys edellisen tilikauden kunnossapitokustannuksista puuttuu.

2. hylätä Jussilankujan ja Tirmuntien tiekuntien anomukset kunnossapitoluokkien muuttamisesta edellä esitettyjen perusteluiden ja yksityistieavustusten myöntämisehtojen perusteella.

3. muuttaa Lounamäentien tiekunnan kunnossapitoluokan luokasta 3 luokkaan 2 edellä esitettyjen perusteluiden ja yksityisavustusten myöntämisehtojen perusteella.

4. vahvistaa 1 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden 3350 euroa/km, 2 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden 2900 euroa/km ja 3 kunnossapitoluokan teiden enimmäisavustusmääräksi tiekilometriä kohden 2800 euroa/km.

5. vahvistaa kunnossapitoavustusta hakeneiden tiekuntien yksityisteiden kunnossapitoluokat liitteiden 1, 2 ja 3 perusteluiden mukaisesti ja myöntää vuoden 2022 kunnossapitoavustukset liitteinä olevien laskelmien mukaisesti.

Kunnossapitoavustuspäätös on ehdollinen Vaaksintien tiekunnan osalta, jolta puuttuu
avustushakemuksen pakollisena liitteenä oleva tilityksen tarkastuskertomus tai pöytäkirjanote,
jossa hoitokunnalle tai toimitsijamiehelle on myönnetty tili- ja vastuuvapaus. Avustuksen
maksatus edellyttää, että tiekunta toimittaa kuntaan tilityksen tarkastuskertomuksen tai
pöytäkirjaotteen 31.12.2022 mennessä.

 

Valmistelija

kiinteistöinsinööri Riku Hellgrén, riku.hellgren@nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Keskustelun aikana Mustonen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, koska nykyinen ehdotus avustuksista kohtelee eri teiden osakkaita hyvin epätasa-arvoisesti, eikä asukkaiden yhdenvertaisuus toteudu. Asia tulee valmistella siten, että myös ne tiet, joiden kustannukset ovat keskiarvoa korkeammat huomioidaan, jotta eri teiden asukkaiden yhdenvertaisuus toteutuu.

 

Mustonen perusteli palautusesitystään seuraavasti: Ykkösluokan 41:stä tiestä 14:llä tiellä hyväksyttyjen menojen yli jää vähintään +1000 euron ja maksimissaan +23000 euron kustannukset per vuosi osakkaiden maksettavaksi. Useimmilla näistä 14:sta tiestä erotus jää 2000 euron ja 7000 euron väliin.

 

Mustosen esitys raukesi kannattamattomana.

 

Päätös 

Esittelijän esitys hyväksyttiin.