Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 42 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2022

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 30.08.2022 § 42     

612/02.02.01/2022  

 

 

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

 

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta raportoi ohjeellisena hyväksytyn asemakaavoitusohjelman toteutumisesta osavuosikatsauksessa (OVK II) ja toimintakertomuksessa.

 

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa mm. tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla.

 

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti.

 

Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle kuuluvat asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittaustoimi, elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus. Elinvoimalautakunnalle kuuluu ympäristötoimialalta myös tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle kuuluu lisäksi ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalveluista rakennusvalvonta.

 

Osavuosikatsaus I (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2022.

 

Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, kuitenkin mahdollisesti talousarviota parempana.

 

Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen ml. rakennusvalvonta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 250 000 euroa talousarviota parempana lähinnä ennakoitua suuremmasta rakennuslupamaksutuottojen kertymästä johtuen.

 

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toetuvan vähintään 250 000 euroa talousarviota parempana.

 

Koko toimialan osavuosikatsaus, sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja lautakuntatasoisten tavoitteiden sekä NUUKA-toimenpideohjelman toteutumat ajalta 1.1.-30.6.2022 ovat liitteinä.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset, asemakaavoituksen, kiinteistö- ja mittaustoimen sekä rakennusvalvonnan osalta ajalta 1.1.-30.6.2022.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä.

 

Valmistelija

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.