Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 153 

 

Kunnanhallituksen avustukset tilavuokriin sekä nuorisoseuran-, raittiusseuran- ja työväentalojen käyttö- ja hoitokuluihin vuonna 2022

 

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 153     

373/02.05.01.02/2022  

 

 

Vuoden 2022 talousarvion Yhteenveto avustuksista-osiossa on varattu kunnanhallitukselle määrärahaa vähävaraisten yleishyödyllisten järjestöjen tilavuokra-alennuksiin sekä nuorisoseuran-, raittiusseuran- ja työväentalojen käyttö- ja hoitokuluavustuksiin yhteensä 6 000 €.

 

Kunnan talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen kohdassa 8. on todettu, että avustuksista kuuluttaminen ja niiden jakaminen on sovittava toimialojen kesken tapahtuvaksi niin, että avustusta yhteisön tietylle hankkeelle myönnetään pääasiassa vain yhden toimialan kautta.

 

Kaikille yhteisöille suunnattu rahallinen apu on käsiteltävä kirjanpidossa avustuksena. Avustusmäärien kokonaisuuden hallitsemiseksi toimialan on avustuspäätöksessä mainittava avustuksen enimmäismäärä tai todettava, mitä lisäavustuksia on edelleen mahdollista saada myönnettävän avustuksen lisäksi.

 

Määräaikaan mennessä (2.5.2022 klo 16) kunnanhallitukselle ovat toimittaneet hakemuksen Röykän-Leppälammen nuorisoseura r.y. ja Nurmijärven Vasemmistoliitto ry. Hakemukset koskevat rakennusten käyttö- ja hoitokuluja. Röykän-Leppälammen nuorisoseura r.y.:n hakemus koskee nuorisoseurantalo Tapiolaa ja Nurmijärven Vasemmistoliitto ry:n hakemus koskee Perttulan kansantaloa.

 

Kunnan hyvinvointilautakunta on 26.4.2022 myöntänyt Röykän-Leppälammen nuorisoseura r.y.:lle nuorisoseurantalo Tapiolan ylläpitokuluihin 600,00 € (Nurmijärven hyvinvointilautakunta 26.4.2022 § 25). Vaikka myönnetyllä ylläpitokuluavustuksella ja nyt anotulla käyttö- ja hoitokuluavustuksella saattaa olla yhtymäkohtia, edellä mainitun täytäntöönpano-ohjeen kohdan 8. ei katsota estävän myönteisen päätöksen tekemistä käyttö- ja hoitokuluavustushakemuksen osalta.

 

Tilavuokra-avustusta koskevaa hakemusta ei saapunut.

 

Hakemuksista laadittu yhteenveto on tämän päätöksen liitteenä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus katsoo, että avustuksiin varattua summaa (6 000,00 €) ei ole tarkoituksenmukaista hakemusten vähälukuisuuden takia käyttää kokonaan ja päättää myöntää avustusta nuorisoseuran-
, raittiusseuran- ja työväentalojen käyttö- ja hoitokululuihin 1 720,00 € seuraavasti:

Röykän-Leppälammen Nuorisoseura r.y.
1 000,00 €

ja

Nurmijärven Vasemmistoliitto ry.
720,00 €

 

Valmistelija

lakiasiantuntija Matti Aho, puh. 040 317 4906

 

ätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Röykän-Leppälammen nuorisoseura r.y.

Nurmijärven Vasemmistoliitto ry.

Nurmijärven kunta

- Matti Aho

- Irmeli Frigård