Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 152


Liite32 Eriävä mielipide Tapiolinna kh 20.6.2022 § 152

 

 

Kunnanlakimiehen viran täyttäminen

 

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 152     

21/01.01.01.01/2022  

 

 

Kunnanhallitus päätti kunnanlakimiehen haettavaksi julistamisesta 23.5.2022 (§ 127) siten, että viran tehtäviin sisältyy hallintopalveluiden tulosalueen päällikön tehtävät. Kelpoisuusehtona virkaan on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus julkishallinnon tehtävistä. Työpaikkailmoituksessa, joka julkaistiin kunnan www-sivujen avoimet työpaikat -palvelussa ja työvoimahallinnon verkkopalvelussa, kerrottiin myös, että tehtävässä tarvitaan lisäksi kunta-alan lainsäädännön ja sopimusoikeuden tuntemusta, esimiestaitoja, kokemusta oikeusprosessien valmistelusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteistä työskentelyotetta ja paineensietokykyä. Virkaan saapui määräaikaan mennessä yksi hakemus ja valintaryhmä haastatteli hakijan 13.6.2022.

 

Esityksenä on, että kunnanlakimiehen virkaan valitaan oikeustieteen maisteri, varatuomari, asianajaja Sari Forsström, jonka hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella arvioidaan täyttävän viran vaatimukset ja olevan virkaan soveltuva. Hakijayhteenveto on esityslistan oheismateriaalina.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää
- suorittaa kunnanlakimiehen virkavaalin,
- valitsee kunnanlakimiehen virkaan Sari Forsströmin,
- vahvistaa, että virkasuhteen alkaessa viran tehtäväkohtainen palkka on 5111,61 e/kk sekä 1.6.2022 voimaan tuleva yleiskorotus ja lisäksi viranhaltijalle myönnetään matkapuhelinetu (20 e/kk),
- toteaa, että valinnassa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa,
- toteaa, että virkavaali on ehdollinen, kunnes valittu on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan ja
- toteaa, että palvelussuhteen muut ehdot kirjataan erikseen laadittavaan virkamääräykseen.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, p. 040 317 4409.

 

Käsittely

Maiju Tapiolinna teki Maijalan kannattamana seuraavan palautusesityksen:

Esitän, että kunnan lakimiehen valinta palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, eikä tehtävään valita Sari Forsströmiä. Lakimiehen todellinen tarve on ensin kartoitettava tarkoin useiden tehtävien siirtyessä hyvinvointialueelle. Lakimiehen tehtävät voidaan hoitaa vaihtoehtoisesti puitesopimusjärjestelyin ulkoistetun lakiasiaintoimiston kautta. Kunnalla on myös mahdollista saada lainopillista neuvontaa kuntaliitosta. Toinen peruste palauttamiselle on vähäinen hakijoiden määrä. Jos tehtävä halutaan täyttää, on syytä palkata esimerkiksi headhunter etsimään sopivia ehdokkaita ja avata haku uudelleen.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

JAA = asian käsittelyn jatkaminen

EI = Tapiolinnan palautusesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 8 (Hägg, Lepolahti, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Vaulamo)

EI 3 (Maijala, Tapiolinna, Örling)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA - 3 EI jatkaa asian käsittelyä.

 

Katja Vuorinen poistui kokouksesta klo 17.28-17.32 asian käsittelyn aikana.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Maiju Tapiolinna jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. Eriävä mielipide: Jätän eriävän mielipiteen pohjautuen palautusesitykseeni. Kunnan lakimiehen tarve on kartoitettava useiden tehtävien siirtyessä hyvinvointialueelle. Toisena perusteena on hakijoiden vähäinen määrä.

 

Jakelu

viran hakijat

henkilöstöjohtaja