Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 154 

 

Ehdotus jäseneksi verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 1.1.2023 - 31.12.2027

 

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 154     

507/00.00.01.02/2022  

 

 

Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä oikaisuvaatimuksia. Oikaisulautakunnasta säädetään Verohallinnosta annetussa laissa (503/2010).

 

Verotuksen oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena.  Oikaisulautakunnan jaostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.  Verohallinto määrää jäsenet, joista yksi on Verohallinnon, yksi kuntien sekä kaksi eri veronmaksajia edustavien järjestöjen ehdottamaa.

 

Verotuksen oikaisulautakunnassa on yhteensä 18 jaostoa, jotka toimivat 6 paikkakunnalla. Jaostot ovat pääosin erikoistuneet siten, että oikaisulautakunnassa on erikseen henkilöverotukseen ja yritysverotukseen erikoistuneita jaostoja. Lisäksi on arvonlisäverotusta, autoverotusta ja valmisteverotusta käsittelevät jaostot, joissa ei ole kuntien ehdottamia jäseniä.

 

Kuntia on pyydetty tekemään ehdotukset lähimpänä sijaitsevien verotuksen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2027.

 

Oikaisulautakunnan jäsenen tulee olla perehtynyt verotukseen. Oikaisulautakunnan jäseniin sovelletaan hallintolain 28 §:ssä säädettyjä esteellisyysperusteita.

 

Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen verrattuna kuntien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta tekee yhteisen ehdotuksen. Nurmijärvi ja Hyvinkää ovat aiempina vuosina tehneet yhteistyössä esityksen oikaisulautakunnan jäsenten nimeämisestä. Vuonna 2012 Nurmijärvi esitti varsinaisen jäsenen ja Hyvinkää varajäsenen. Vuonna 2017 Hyvinkää nimesi puolestaan varsinaisen jäsenen ja Nurmijärvi esitti varajäsenen. Naapurikunnista Tuusula, Järvenpää ja Kerava ovat tehneet yhteistyötä lautakunnan jäsenten nimeämisessä.

 

Toimikaudelle 2023-2027 on Nurmijärven vuoro esittää varsinainen jäsen ja Hyvinkään vuoro esittää varajäsentä. Nurmijärven kunnan esittämänä jäsenenä jaostossa on aiemmin toiminut HTM-tilintarkastaja Timo Packalén, joka on antanut suostumuksensa myös kaudelle 2023-2027.

 

Ehdotus on pyydetty lähettämään Verohallinnolle 1.9.2022 mennessä.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää, että verotuksen oikaisulautakunnan jaoston varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle 2023-2027 nimetään hänen suostumuksellaan HTM-tilintarkastaja Timo Packalén ja Hyvinkään kaupunginhallitus nimeää hänelle varajäsenen.

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Verohallinto

Valittu edustaja