Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 51


 

 

Kunnanlakimiehen viran täyttämättä jättäminen

 

Kunnanhallitus 17.01.2022 § 8   

 

 

Kunnanlakimiehen virka on tulossa avoimeksi 1.3.2022 lukien. Kunnanlakimies toimii hallintopalveluiden tulosalueen päällikkönä. Tulosalueen tehtävinä on vastata valtuuston ja kunnanhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, asianhallinnasta ja hallinnon tukipalveluista, kunnanviraston asiakaspalveluista, hallinnon juridisesta tuesta sekä vaalitehtävistä.

 

Kunnanlakimies toimii organisaation juridisena tukena ja ohjaa kunnan johtoa ja toimialoja juridisissa kysymyksissä. Tehtävään sisältyy myös esimerkiksi vastineiden ja lausuntojen laatimista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

 

Hallintosäännön 45 ja 46 § mukaan kunnanhallitus julistaa kunnanlakimiehen viran haettavaksi ja päättää virkaan valinnasta.

 

Viran kelpoisuusehdoksi esitetään ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta julkishallinnon tehtävistä. Tehtävässä tarvitaan lisäksi kunta-alan lainsäädännön ja sopimusoikeuden tuntemusta, esimiestaitoja, kokemusta oikeusprosessien valmistelusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteistä työskentelyotetta ja paineensietokykyä.

 

Viran hakuilmoitus on esityslistan taustamateriaalina.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää
1. vahvistaa, että kunnanlakimiehen viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus julkishallinnon tehtävistä,
2. julistaa viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy perjantaina 11.2.2022 klo 15.00 sekä
3. nimetä valintaryhmän valmistelemaan kunnanlakimiehen virkavaalia.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, p. 04 317 4409

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus nimesi valintaryhmään Virpi Rädyn (KOK), Jenni Sandbergin (SDP) ja Maiju Tapiolinnan (PS).

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Kunnanhallitus 21.02.2022 § 51     

21/01.01.01.01/2022  

 

 

Kunnanlakimiehen viran työpaikkailmoitus julkaistiin kunnan www-sivujen, Kuntarekryn, TE-toimiston verkkosivuston, rekrytointi.com -verkkosivusto ja kunnan somekanavien kautta Duunitorilla sekä Helsingin Sanomissa sunnuntaina 30.1.2022. Kunnanlakimiehen virkaan tuli kuitenkin määräaikaan mennessä vain yksi hakemus.

 

Virkaan nimittävä viranomainen voi päättää hakuajan pidentämisestä, kokonaan uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Virka voidaan jättää täyttämättä, vaikka se olisi ollut julkisesti haettavana esimerkiksi siksi, että virkaan ei ole kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita tai hakijoita on vain muutama tai jos muuten katsotaan tarpeelliseksi saada uusia hakijoita. Viran täyttämättä jättämisestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta (esim. KHO 2005:82 ja KHO 2011:87).

 

Kunnanlakimiehen virka on nyt avoinna eikä siinä ole sijaista, joten viran tehtäväkuvan muuttaminen on mahdollista tehdä suoraan ennen uutta hakumenettelyä. Rekrytoinnin vauhdittamiseksi kunnanlakimiehen tehtäväkuva on tarkoitus muuttaa asiantuntijatehtäväksi ilman hallintopalvelujen tulosaluepäällikön vastuita. Tehtävämuutoksen jälkeen käynnistetään uusi hakumenettely. Hallintosäännön 46 § mukaan toimialajohtaja päättää toimialansa alaisuudessa olevien vakinaisten ja määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta.  

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää jättää kunnanlakimiehen viran täyttämättä ja merkitsee tiedoksi viran tehtäväkuvan muuttamisen edellä kerrotulla tavalla.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, p. 040 317 4409.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.