Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 50 

 

Keskeneräiset valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 31.12.2021

 

Kunnanhallitus 21.02.2022 § 50     

206/00.02.00.02/2022  

 

 

Kunnan hallintosäännön 123 §:n mukaan valtuuston kokouskutsussa käsiteltyjen asioiden jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

 

Hallintosäännön 123 §:ssä todetaan, että kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 153-155 §:ssä määrätään kuntalaisaloitteiden käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

 

Keskeneräisten valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden määrä eri vuosilta 31.12.2020 ja 31.12.2021:

 

Valtuustoaloitteet

Kuntalaisaloitteet

 

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

2021

 

29 kpl

 

12 kpl

2020

19 kpl

8 kpl

25 kpl

9 kpl

2019

9 kpl

3 kpl

7 kpl

5 kpl

2018

6 kpl

3 kpl

7 kpl

4 kpl

2017

1 kpl

0 kpl

2 kpl

1 kpl

2016

1 kpl

1 kpl

 

 

Yhteensä

36 kpl

44 kpl

41 kpl

31 kpl

 

 

 

 

 

Uudet aloitteet

19 kpl

37 kpl

33 kpl

20 kpl

Loppuunkäsitellyt

15 kpl

29 kpl

13 kpl

31 kpl

 

Positiivista aloitekäsittelyissä on, että vuoden 2021 aikana on käsitelty loppuun merkittävästi enemmän aloitteita kuin edellisen vuoden aikana. Vuoden 2021 aikana valtuusto on käsitellyt loppuun 29 valtuustoaloitetta ja kuntalaisaloitteita on käsitelty 31 kpl. Valtuustoaloitteiden kokonaismäärä ei ole vähentynyt johtuen siitä, että vuonna 2021 valtuutetut tekivät poikkeuksellisen suuren määrän uusia valtuustoaloitteita. Uusia valtuustoaloitteita tehtiin vuoden 2021 aikana 37 kappaletta eli enemmän kuin käsittelemättömiä aloitteita oli kaikkiaan vuoden 2020 lopussa.

 

Aloitteiden käsittely sitoo kunnan resursseja sekä työajallisesti että taloudellisesti. Aloitteiden käsittely tapahtuu normaalien virkatehtävien ohessa ja käytännössä aloitteiden käsittely vaatii priorisointia suhteessa viranhaltijoiden muihin työtehtäviin. Lähes kaikki keskeneräiset valtuusto- ja kuntalaisaloitteet kohdistuvat ympäristötoimialalle, missä aloitteiden käsittely on viivästynyt muun muassa ympäristötoimialan resurssiongelmien vuoksi. Ympäristötoimialalla henkilöstön rekrytointivaikeudet ovat jatkuneet usean vuoden ajan, ja resurssivaje on vaikeuttanut palvelutuotantoa kaikilla tulosalueilla.

 

Aloitteiden valmisteluprosessia on tarkoitus nopeuttaa ja tavoitteena on lyhentää aloitteiden käsittelyyn kuluvaa aikaa. Valtuustoaloitteiden osalta on tarkoitus uudistaa menettelytapoja ja selkeyttää, minkälaisissa asioissa valtuustoaloitteita on perusteltua käyttää.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä loppuun käsitellyt ja keskeneräiset kuntalaisaloitteet.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.


Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.