Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.02.2022/Pykälä 25


 

 

Liikuntapäällikön viran muuttaminen hyvinvointipäälliköksi ja viran täyttäminen

 

Kunnanhallitus 07.02.2022 § 25     

195/01.01.00.02/2022  

 

 

Liikuntapäällikön viran muuttaminen hyvinvointipäälliköksi ja viran täyttäminen

Liikuntapäällikkö toimii liikuntapalvelut -tulosalueen päällikkönä ja tulosalue sijaitsee sivistys- ja hyvinvointitoimialalla. Liikuntapäällikön avoinna olevaa virkaa on hoitanut va. liikuntapäällikkö, hyvinvointikoordinaattori Kaisa Laine (9.2.2022 asti). Liikuntapalvelujen tulosalueen henkilöstömäärä on yhteensä 7.

 

Vuoden 2023 alussa voimaan tulevan hyvinvointialueen ja kunnan tehtäviin kuuluvan hyvinvointityön vastuita on tarpeen selkeyttää. Siksi on valmisteltu tulosaluerakenteen muutosta, jossa yhdistetään kaksi keskeistä kunnan ennaltaehkäisevää palvelua hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi eli liikuntapalvelut ja hyvinvoinnin edistäminen. Muutoksella yhdistettäisiin liikuntapalvelujen ja hyvinvoinnin edistämisen henkilöstön voimavaroja hyvinvoinnin kehittämistyön vahvistamiseksi. Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tulosalueella olisi kaksi yksikköä eli nykyinen liikuntapalvelut henkilöstöineen ja uusi hyvinvoinnin edistämisen yksikkö, johon siirrettäisiin hyvinvoinnin koordinaatioon liittyvät tehtävät. Hallintosäännön 33 § mukaan toimialajohtaja päättää toimialansa tulosalueista ja -yksiköistä ja niiden tehtäväjaosta.

Liikuntapäällikön virka esitetään muutettavaksi hyvinvointipäällikön viraksi ja tehtävään sisältyisi nykyisten liikuntapäällikön tehtävien lisäksi hyvinvointikoordinaattorin tehtävät.

 

Uudelleenjärjestelyssä hyvinvointikoordinaattorin tehtävä voidaan lakkauttaa, joten muutos vähentäisi vakanssien määrää yhdellä. Hyvinvointipäällikön kelpoisuusehtona olisi tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus vastaavista tehtävistä, kuten aiemmin liikuntapäällikön virassakin. Va. liikuntapäällikkö, hyvinvointikoordinaattori Kaisa Laine on hoitanut molempia tehtäviä 10.8.2021 lukien. Hän on antanut muutokselle suostumuksensa.

 

Hallintosäännön 52 § mukaan viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta kunnallisen viranhaltijalain 23 § nojalla päättää ko. virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen eli tulosaluepäällikön kohdalla kunnanhallitus (hallintosääntö 46 §). Lisäksi hallintosäännön 47 § mukaan virka voidaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kyseessä on virka, johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Viran nimikkeen muuttamisesta päättää toimialajohtaja (hallintosääntö 43§).

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää 
- muuttaa liikuntapäällikön virantoimitusvelvollisuutta lisäämällä viran tehtäviin hyvinvointikoordinaattorin tehtävät,
- lakkauttaa hyvinvointikoordinaattorin työsopimussuhteisen vakanssin ja
- valita hyvinvointipäällikön virkaan terveystieteiden maisteri, hyvinvointikoordinaattori, va. liikuntapäällikkö Kaisa Laineen hänen tehtäviään koskevan uudelleenjärjestelyn vuoksi 10.2.2022 alkaen sekä
- todeta, että viran tehtäväkohtainen palkka on 3864,00e/kk 10.2.2022 alkaen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
 

 

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, p. 040 317 4409.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tilannekatsauksen huhtikuun loppuun mennessä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

va. liikuntapäällikkö

henkilöstöjohtaja