Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.02.2022/Pykälä 26


 

 

Edustajien nimeäminen Vantaanjoki-neuvottelukuntaan toimikaudelle 2022 - 2025

 

Kunnanhallitus 07.02.2022 § 26     

54/00.00.01.02/2022  

 

 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:ssä on toiminut Vantaanjoki-neuvottelukunta vuodesta 2006 lähtien. Neuvottelukuntaa edelsi Vantaanjoki-projekti, joka siirtyi yhdistykseen Uudenmaan liitosta vuonna 2001.

 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksessä toimivan Vantaanjoki-neuvottelukunnan tehtävänä on lisätä ja ylläpitää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisten toimenpiteiden yhteensovittamiseksi Vantaanjoen vesistöalueella, laatia mahdollisia kannanottoja, selvityspyyntöjä ja aloitteita, tehdä Vantaanjokea tunnetuksi sekä edistää Vantaanjoen kehittämiseen tähtäävien hankkeiden toteuttamista ja rahoituksen järjestämistä. Vantaanjoki-neuvottelukunnan neljäs toimikausi 2018-2021 päättyi vuoden 2021 lopussa.

 

Neuvottelukunnan viidennen toimikauden toiminnan painopiste on vesiensuojeluyhdistyksessä neuvottelukunnan johdolla vuonna 2017 laaditun Vantaanjoen toimenpideohjelman 2017-2027 ja siitä 2022 laaditun väliarvioinnin toimenpiteiden edistäminen.

 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on pyytänyt esittämään ehdotukset edustajista Vantaanjoki -neuvottelukuntaan toimikaudelle 2022-2025.

 

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina vesien käyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavista keskeisistä valtion ja kuntien viranomaisista ja joen käyttöön liittyvistä eri intressitahoista. Neuvottelukunnan kokousten teemojen perusteella myös muita asiantuntijoita voidaan kutsua kuultaviksi. Vuosittain on pidetty kahdesta kolmeen neuvottelukunnan kokousta. Kukin neuvottelukunnan toimintaan osallistuva taho vastaa omalta osaltaan siitä aiheutuvista kuluista.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan Vantaanjoki-neuvottelukuntaan kaudelle 2022-2025.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti nimetä Vantaanjoki -neuvottelukuntaan toimikaudelle 2022-2025 varsinaiseksi edustajaksi Marko Viljasen (PS) ja varaedustajaksi Tapani Maijalan (PS).

 

 

Jakelu

Vantaanjoki -neuvottelukunta

valitut edustajat