Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.01.2022/Pykälä 16


Liite1 Vanhusneuvoston toimintasääntö kh 31.1.2022

 

 

Vanhusneuvoston toimintasäännön päivittäminen

 

Vanhusneuvosto 27.09.2021 § 41   

 

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön kokouksessaan 16.6.2021 §91. Hallintosääntö astui voimaan 1.8.2021. Hallintosääntöä koskevat merkittävin rakenteellinen muutos on vaikuttamistoimielinten osalta se, että

- lautakuntien ja johtokuntien toimintasäännöt on sisällytetty hallintosääntöön ja

- nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toiminnot on siirretty hyvinvointilautakunnan alaisuuteen ja veteraaniasian neuvottelukunta on poistettu.

 

Vanhusneuvoston uusi toimintasääntöehdotus on oheisena liitteenä.

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Vanhusneuvosto käy keskustelun asiasta ja esittää oheisen toimintasäännön hyväksyttäväksi hyvinvointilautakunnalle.

 

Valmistelija

Puheenjohtaja

 

Päätös 

Vanhusneuvosto hyväksyy esityksen toimintasäännöksi ja vie sen edelleen hyvinvointilautakunnalle vahvistettavaksi.

 

 

 

Hyvinvointilautakunta 19.10.2021 § 61   

 

 

 

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain 410/2015 22 §:ssä. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Vanhusneuvoston kokoonpano, valinta ja toimintatavat ovat kunnan päätettävissä.

 

Kunnanhallitus voi hyväksyä vanhusneuvostolle toimintasäännön, jossa todetaan vanhusneuvoston lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä, mitä tahoja jäsenet edustavat, vanhusneuvoston toimikausi, kokousten koollekutsuminen, puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien hoitaminen sekä toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen.

 

Kunnan uusi hallintosääntö astui voimaan 1.8.2021. Hallintosäännön mukaan vanhusneuvoston asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Uudessa hallintosäännössä rakenteellinen muutos, koskien vanhusneuvostoa on, että vanhusneuvoston toiminnot on siirretty hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.

 

Vanhusneuvoston uusi toimintasääntö on liitteenä.

 

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi vanhusneuvoston uuden toimintasäännön.

 

Valmistelija

Hyvinvointikoordinaattori Kaisa Laine, puh. 040 317 4363

 

Esittelijän muutosesitys

 

Hyvinvointilautakunta palauttaa toimintasäännön uudelleen valmisteltavaksi. Toimintasääntöön tulee muuttaa kuvaukset, jotka koskevat vanhusneuvoston nimeämiseen liittyvää toimivaltaa ja osallistumista kunnan toimielinten kokouksiin sekä kokousmenettelyyn liittyvä kuvaus.

 

Päätös 

Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin.

 

 

Vanhusneuvosto 22.11.2021 § 54 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön kokouksessaan 16.6.2021 §91. Hallintosääntö astui voimaan 1.8.2021. Hallintosääntöä koskevat merkittävin rakenteellinen muutos on vaikuttamistoimielinten osalta se, että lautakuntien ja johtokuntien toimintasäännöt on sisällytetty hallintosääntöön ja nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toiminnot on siirretty hyvinvointilautakunnan alaisuuteen ja veteraaniasian neuvottelukunta on poistettu.

Hyvinvointilautakunta palautti kokouksessaan 19.10.2021 vanhusneuvoston toimintasäännön uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Vanhusneuvosto esittää oheisen liitteenä olevan toimintasäännön hyvinvointilautakunnalle hyväksyttäväksi.

 

Valmistelija

Puheenjohtaja

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 69   

 

 

 

Vanhusneuvosto on tehnyt toimintasääntöön pyydetyt muutokset ja käsitellyt toimintasäännön uudelleen kokouksessaan 22.11.2021.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi vanhusneuvoston uuden toimintasäännön.

 

Valmistelija

Hyvinvointikoordinaattori Kaisa Laine, puh. 040 317 4363

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 31.01.2022 § 16     

1419/00.01.01.01/2021  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vanhusneuvoston uuden toimintasäännön.

 

Valmistelija

hyvinvointikoordinaattori Kaisa Laine, puh. 040 317 4363

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.