Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.01.2022/Pykälä 17


Liite2 Nurmijärven vammaisneuvoston toimintasääntö kh 31.1.2022

 

 

Nurmijärven vammaisneuvoston toimintasäännön tarkistaminen

 

Vammaisneuvosto 23.09.2021 § 17   

 

 

 

Vammaisneuvoston toimintasääntö on hyväksytty kunnanhallituksessa 17.1.2011 § 14 ja voimaantulo 1.2.2011. Kunnassa tapahtuneen organisaatiomuutoksen seurauksena on aiheellista tarkistaa toimintasääntö ja siinä olevat pykälät.

 

 

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Vammaisneuvosto päivittää toimintasäännön ja muuttaa toimintasäännön toimintaohjeeksi.

 

Valmistelija

Kaisa Laine

 

Päätös 

Tarkistettiin vammaisneuvoston toimintasääntö. Toimintasääntöä päivitettiin ja yhtenäistettiin vanhusneuvoston toimintasäännön kanssa. Uusi toimintasääntö viedään hyvinvointilautakuntaan 19.10.2021.

 

 

 

Hyvinvointilautakunta 19.10.2021 § 62   

 

 

 

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain 410/2015 22 §:ssä. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

 

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kunnanhallitus voi hyväksyä vammaisneuvostolle toimintasäännön, jossa todetaan vammaisneuvoston lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä, mitä tahoja jäsenet edustavat, vammaisneuvoston toimikausi, kokousten koollekutsuminen, puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien hoitaminen sekä toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen.

 

Kunnan uusi hallintosääntö astui voimaan 1.8.2021. Hallintosäännön mukaan vammaisneuvoston asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Uudessa hallintosäännössä rakenteellinen muutos, koskien vammaisneuvostoa on, että vammaisneuvoston toiminnot on siirretty hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.

 

Vammaisneuvoston uusi toimintasääntö on liitteenä.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi vammaisneuvoston uuden toimintasäännön.

 

Valmistelija

Hyvinvointikoordinaattori Kaisa Laine, puh. 040 317 4363

 

Esittelijän muutosesitys

 

Hyvinvointilautakunta palauttaa toimintasäännön uudelleen valmisteltavaksi. Toimintasääntöön tulee muuttaa kuvaukset, jotka koskevat vanhusneuvoston nimeämiseen liittyvää toimivaltaa ja osallistumista kunnan toimielinten kokouksiin sekä kokousmenettelyyn liittyvä kuvaus.

 

Päätös 

Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Hyvinvointilautakunta 14.12.2021 § 70   

 

 

 

Vammaisneuvosto on käsitellyt vammaisneuvoston toimintasäännön uudelleen kokouksessaan 28.10.2021 § 23, ja tehnyt siihen pyydetyt muutokset.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi vammaisneuvoston uuden toimintasäännön.

 

Valmistelija

Hyvinvointikoordinaattori Kaisa Laine, puh. 040 317 4363

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 31.01.2022 § 17     

1414/00.01.01.01/2021  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vammaisneuvoston uuden toimintasäännön.

 

Valmistelija

hyvinvointikoordinaattori Kaisa Laine, puh. 040 317 4363

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.