Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 258


 

 

Virkojen perustaminen

 

Kunnanhallitus 11.10.2021 § 258     

1493/01.01.00.00/2021  

 

 

Kunnan henkilöstö toimii joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteisessa tehtävässä. Virkasuhteisiin ja työsuhteisiin sovelletaan eri lainsäädäntöä. Virkasuhde perustuu kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin (304/2003) ja työsuhde työsopimuslakiin (55/2001). Suurin osa kunnan työtehtävistä on työsopimussuhteisia. Kuntalain 87 § mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa ja tällaista tehtävää varten perustetaan virka, vaikka näiden tehtävien määrä olisi vähäinenkin, mutta ei yksin esimerkiksi vuosilomien hyväksymisen vuoksi.

 

Julkista valtaa käytetään

 

. tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta

. tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa nojalla yksipuolisesti antaa toista velvoittavan määräyksen tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen etuun tai oikeuteen

. tehtävässä, johon kuuluu esittelyä kunnallisessa päätöksentekoprosessissa.

. tehtävässä, jossa käytetään kunnan delegoitua päätösvaltaa

. valmistelutoimenpiteissä, joilla on merkittävä vaikutus julkisen vallan käyttöä koskevaan päätöksentekoon (vastuullinen valmistelu).

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla ja konsernipalveluissa on arvioitu tarvetta muuttaa yhteensä kolme työsopimussuhteista tehtävää virkasuhteiseksi tehtävämuutosten, 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön delegointien ja lainsäädännön muutosten vuoksi päätöksenteon sujuvoittamiseksi. Maahanmuuttokoordinaattorin vastuulle on tarkoitus delegoida henkilöstöpäätöksiä ja lisäksi hän toimii vastuullisena valmistelijana kunnanhallitukselle esimerkiksi kotouttamisohjelmaan liittyvissä asioissa. Kasvun ja oppimisen tuen päällikön vastuulle on tarkoitus delegoida henkilöstöpäätöksiä sekä oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä viranomaispäätöksiä. Erikoissuunnittelijan vastuulle on tarkoitus delegoida kunnalle asuntoviranomaisena ARA-kohteisiin, asuntoihin ja asukasvalintoihin liittyvää päätöksentekoa ja lisäksi hän toimii näissä asioissa vastuullisena valmistelijana kunnanhallitukselle.

 

Hallintosäännön (41§) mukaan kunnanhallitus perustaa ja lakkauttaa virat. Lisäksi hallintosäännön 47 § mukaan virka, johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleen järjestelyjen vuoksi, voidaan täyttää ilman avointa hakumenettelyä. Palvelussuhteeseen ottaminen kuuluu toimialajohtajan toimivaltaan (hallintosääntö 46 §).

 

Henkilöiden palvelussuhteen lajin muuttaminen virkasuhteeksi tapahtuu nykyisin palvelussuhteen ehdoin. Vapautuvat työsopimussuhteiset tehtävät lakkautetaan, joten muutoksella ei ole vaikutuksia henkilöstömäärään tai kustannuksiin. Em. työntekijöiden kanssa esitetystä muutoksesta, viran perusteista ja työtehtävistä on käyty keskustelut ja he ovat antaneet muutokselle suostumuksensa.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää perustaa 1.11.2021 lukien maahanmuuttokoordinaattorin, kasvun ja oppimisen tuen päällikön ja erikoissuunnittelijan virat ja lakkauttaa vastaavat työsopimussuhteiset tehtävät 1.1.2022 lukien.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, p. 040 317 4409.

 

Päätös 

Esitys hyvksyttiin.