Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 257 

 

Lausunnon antaminen jätelautakunta Kolmenkierrolle esityksestä Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaksi 2022

 

Kunnanhallitus 11.10.2021 § 257     

1395/11.05.00/2021  

 

 

HML/367/11.01.06.01.00/2021

 

Jätelautakunta Kolmenkierto on pyytänyt osakaskunnilta lausuntoa Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnoksesta 19.10.2021 mennessä. Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Taksa on nähtävillä 15.9. - 19.10.2021. Jätelautakunta päättää taksan hyväksymisestä nähtävillä olon jälkeen.

 

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kaikki jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset. Jätelain 78 § 4 momentissa luetellaan jätehuollon kustannuksista ne, jotka voidaan periä erillisenä perusmaksuna.

 

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on lain mukaisesti vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

 

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto. Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö, Kiertokapula Oy. Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut on suoritettava jäteyhtiölle.

 

Taksaehdotus ei koske kaikelta osin Nurmijärven kuntaa, jossa ei ole vielä Kiertokapulan kilpailuttamaa kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta. Biojätteen osalta käytössä on toistaiseksi jätelautakunta Kolmenkierron hyväksymä taksa (JÄTELA 11.6.2020 § 34, liitteenä), ja sekajätteen ja muiden jätelajien osalta Nurmijärvellä on voimassa kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kunnanhallitus päätti 9.8.2021 § 182, että jätteenkuljetukseen liittyvä toteuttamisvastuu ja kilpailuttamistehtävä siirretään Kiertokapula Oy:lle Nurmijärven kunnan alueella. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 7.9.2021, ja hankinnan valmistelut päästään käynnistämään. Alustavan arvion mukaisesti hankintavalmistelujen eri vaiheet voivat kestää noin vuoden tai mahdollisesti enemmänkin, minkä jälkeen tämä uusi toimintamalli kunnan järjestämisvastuulle kuuluvien jätteenkuljetusten osalta voidaan ottaa käyttöön Nurmijärven kunnan alueella (jätteenkuljetusurakat käynnistyvät).

 

Tärkeimmät muutokset

Astiatyhjennysten jätemaksut ollaan yhtenäistämässä Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella. Muutoksen tavoitteena on varautua uuden jätelain tuomiin muutoksiin jätekuljetusten kilpailutuksessa, vähentää jätekuljetusten kokonaispäästöjä, yksinkertaistaa hinnoittelua ja taata tasapuoliset ja tasalaatuiset palvelut koko toiminta-alueella. Nurmijärven kunnan asukkaita muutos ei vielä koske, sillä alueellamme ollaan vasta siirtymässä Kiertokapulan kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen.

 

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti 22.10.2020 § 53, että jätehuollon perusmaksu otetaan käyttöön vuonna 2022. Perusmaksutuloilla katetaan mm. jätteiden vastaanotto, vaarallisten jätteiden ja muiden maksuttomien jätteiden keräys ja käsittely, jäteneuvonta, rekisterien ylläpito ja jätehuoltoviranomaisen toiminta. Perusmaksun käyttöönoton myöstä esitetään lisättäväksi maksutta vastaanotettavien jätejakeiden määrää. Kunnanhallitus antoi lausuntonsa valmisteluasiaan 31.8.2020 § 173. Perusmaksuluokat ja niiden suuruudet esitetään jätetaksaluonnoksen 6 §:ssä. Nurmijärven alueella perusmaksu laskutettaisiin vuosittain siihen asti, kunnes alueella alkaa Kiertokapulan kilpailuttama kiinteistökohtainen jätteenkuljetus. Muissa kunnissa perusmaksu laskutetaan astiatyhjennyslaskun yhteydessä kuukausierissä.

 

Osa aikaisemmin kotitalouksista erilliskerätyn sekajätteen (yhdyskuntajätteen) vastaanottohintaan sisällytetyistä kuluista siirtyy perusmaksulla katettavaksi, joten Kiertokapula Oy:n kuljetusurakoissa seka- ja kuivajäteastioiden tyhjennyshinnat laskevat. Myös Nurmijärven alueella jätteenkuljetusyrityksillä on mahdollisuus tarkistaa hintojaan alaspäin jätteenkäsittelyn osalta.

 

Kunnan toissijaisen vastuun jätetaksa on eriytetty omaksi asiakirjakseen selkeyden vuoksi.

 

Vuoden 2022 taksaesitystä on esitelty kunnille viikolla 39 Teamsin välityksellä järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa, joihin kutsuttiin myös kunnan luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Oheismateriaaliin on koottu tilaisuuksien esitykset.

 

Taksaluonnokset ja voimassa oleva taksa ovat liitteenä. Uuden taksan esitetään tulevan voimaan 1.1.2022.

 

Liitteet:

Lausuntopyyntö

Esitys jätetaksasta ja kunnan toissijaisen vastaan jätetaksasta 1.1.2022 alkaen

Jätetaksa 1.1.2022 alkaen, luonnos

Kunnan toissijaisen vastuun jätetaksa 1.1.2022 alkaen, luonnos

Kiertokapula Oy:n voimassa oleva taksa

Nurmijärven kunnan jätetaksa 1.8.2020 alkaen (biojäte)

 

Oheismateriaali:

Perusmaksun esittely

Esitys jätetaksasta 2022

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle ehdotuksesta Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaksi:

Astiatyhjennysten jätemaksujen yhtenäistäminen mahdollistaa kuntarajat ylittävät, mahdollisimman tehokkaat urakka-alueet, mikä myös pienentää jätteenkuljetusten päästöjä.

Nurmijärven kunta suhtautuu myönteisesti jätehuollon perusmaksun käyttöönottoon, sillä sen kautta voidaan edesauttaa sekajätteen hinnankorotuspaineen hillitsemistä ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä sekä rahoittaa palvelutason mahdolliset nostotarpeet. Lisäksi kunta toteaa, että perusmaksun käyttöönotto olisi askel kohti oikeudenmukaisempaa jätehuollon kustannusten jakautumista.

 

Valmistelija

alueisännöitsijä Aino Angervuori, puh. 040 317 4356

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

 Jätelautakunta Kolmenkierto, jatelautakunta@hameenlinna.fi