Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 67 

 

Lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2022-2026 (sivltk)

 

Sivistyslautakunta 16.09.2021 § 67     

1003/02.02.00/2021  

 

 

Talonrakennusinvestointien lähtökohtana ovat olleet yksiköiden tarveselvitykset, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordinoinut talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koostunut investointiryhmä on valmistellut talonrakennuksen investointiohjelman.

 

Tekninen lautakunta pyytää talonrakennuksen investointiohjelmasta 2022-2026 lausuntoa hallintokunnilta. Lausunnot tulee toimittaa samassa aikataulussa muiden hallintokunnan talousarvioesitysten kanssa. Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa käyttötalousvaikutukset päivitettäväksi hankekortteihin.

 

Talonrakennushankkeisiin vuosille 2022-2026 on esitetty 10 yli 300 000 euron hanketta. Pienempiin 30 000-300 000 euron hankkeisiin varataan vuosittain 1,5-1,6 milj. euroa ja vuositasolla hankkeiden määrä on 20-30 kpl.

 

Merkittäviä sivistys- ja hyvinvointitoimialaan kohdistuvia talonrakennushankkeita vuosina 2022-2026 ovat Rajamäen kampus, Urheilupuiston koulu sekä lukioratkaisu.

 

Suunnittelukauden alkuvuosina talonrakennushankkeet ovat sekä uudis- että peruskorjaushankkeita. Seitsemän veljeksen koulu, Urheilupuiston koulu ja Tornitien päiväkoti esitetään uudishankkeiksi. Yhdistetty lukio toteutetaan kirkonkylään Nurmijärven yhteiskoulun yhteyteen. Lepsämän koulun tuhopoltettu rakennus korvataan uudisrakennuksella. Pääkirjaston ja Röykän koulun peruskorjaukset alkavat vuonna 2021 ja jatkuvat vielä vuonna 2022.

 

Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa alkuvuodesta 2022 myös pienten talonrakennushankkeiden toteuttamissuunnitelman.

 

Nyt käsitellyssä olevassa investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, palveluverkkosuunnitelma, maankäytön tavoiteohjelma 2020 (MATA) sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Myös Nuuka-ohjelman periaatteet ovat ohjanneet investointiohjelman laadintaa.

 

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta investointiohjelmassa on Nurmijärven Yhteiskoulun peruskorjaus ja Röykän koulun peruskorjaus vuosille 2021-2022. Peruskorjaukseen liittyvä kaluston ja irtaimiston määrärahatarve on Nurmijärven Yhteiskoulun osalta 340 000 euroa ja Röykän koulun osalta 200 000 euroa.

 

Talonrakennuksen investointiohjelma 2022-2026 on liitteenä. Liitteenä ovat myös kalusto- ja irtaimistoesitys vuosille 2022-2026 sekä investointiohjelman hankekortit vuosille 2022-2026.

 

Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan vuosien 2022-2026 investointiohjelmasta seuraavaa:

 

 

Syrjälän päiväkoti

Syrjälän päiväkodin peruskorjausta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon palveluverkkosuunnitelmassa oleva esitys ruotsinkielisten palvelujen (päiväkoti ja koulu) keskittämisestä Syrjälän päiväkodin tiloihin.

 

Tornitien päiväkoti

Tornitien päiväkodin väliaikaisten tilojen vuokra-aika päättyy syksyllä 2025. Tornitien päiväkodin tiloja suunniteltaessa tulee selvittää mahdolliset muut sijoituspaikat päiväkodille Rajamäen alueella. Palveluverkkokriteerien mukaan päiväkotiverkkoon pyritään saamaan suurempia yksiköitä hyvien kulkuyhteyksien varteen. Tämä puoltaisi uuden päiväkodin sijoittamista Rajamäen keskustan alueelle. Uuden päiväkodin kokoa arvioitaessa tulee huomioida mahdollisen yksityisen päiväkodin sijoittuminen Rajamäelle.  Tämän hetken arvion mukaan tarvitaan vähintään kahdeksalle päiväkotiryhmälle uudet tilat. Tällöin voidaan luopua myös Isokallion päiväkodin tiloista.

 

Peruskoulun ja lukion tilat NYK:iin

Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion tilojen suunnittelu tulee käynnistää pikaisesti, jotta peruskorjatut ja uudistilat ovat valmiit viimeistään kesällä 2025. Lukion väistötilojen vuokra-aika Rajamäellä loppuu kesällä 2025. NYK:in vanhan liikuntasalin osalta tulee selvittää tilojen kunto ja arvioida, onko järkevämpää toteuttaa tilat uudistiloina.

 

Rajamäen kampus

Rajamäen kampukseen tulee tehdä perusopetuksen lisäksi tilat liikunnalle, kirjastolle sekä nuorisopalveluihin nuorisotilat. Jos päädytään ratkaisuun, jossa Kuntola-rakennus korvataan uudisrakennuksella, tulee kaikki liikuntatilat tehdä yhteen paikkaan ja liikuntasalista tulee tehdä riittävän suuri, vähintään neljään osaan jaettava. Rajamäen kampuksen opetustilojen tulee olla valmiina viimeistään marraskuussa 2024. Väistötilojen vuokra-aika päättyy vuoden 2024 lopussa.

 

Urheilupuiston koulu

Urheilupuiston koulun uudisrakennus tulee toteuttaa suunnitellun aikataulun mukaisesti.

 

Toteutettaessa Rajamäen kampusta, NYK:n uudistiloja sekä Urheilupuiston koulun tiloja tulee huomioida se, että tilat ovat muuntojoustavat ja soveltuvat monipuoliseen käyttöön. Suunnittelussa tulee huomioida taiteen perusopetuksen, kansalaisopistotoiminnan sekä liikunta- ja muiden järjestöjen sekä yhdistysten mahdollisuudet käyttää tiloja.

 

Koulujen ja päiväkotien pihat

Koulujen ja päiväkotien pihojen korjausten osalta tulee edetä suunnitelmallisesti. Pihat ovat tärkeitä oppimisympäristöjä kouluissa ja päiväkodeissa.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta antaa talonrakennuksen investointiohjelmasta esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää varattavaksi vuodelle 2022 Nurmijärven Yhteiskoulun peruskorjauksen irtaimiston ja kaluston määrärahaa 340 000 euroa sekä Röykän koulun peruskorjauksen irtaimiston ja kaluston määrärahaa 200 000 euroa. Lisäksi lautakunta esittää varattavaksi irtaimiston ja kaluston määrärahaa vuosille 2023-2026 liitteen mukaisesti.

 

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

 

 

 

 

Asian käsittely

Lautakunnan jäsen Otto Suhonen teki lausuntoon muutosesityksen, että Nurmijärven lukion sijoittumista arvioidaan vielä eri näkökulmista ennen kuin suunnitteluvaihe käynnistyy. Suhonen esitteli näkökulmat kokouksessa.

Pasanen, Rantakulma ja Korhonen kannattivat Suhosen esitystä.

 

Lautakunnan jäsen Veikko Ollila teki lausuntoon muutosesityksen, että Rajamäen kampuksen suunnittelussa huomioidaan myös lukion tarvitsemat tilat.

 

Lappalainen kannatti Ollilan esitystä.

Koska oli tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi ensin nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA = Ollilan muutosesitys ja EI = Suhosen muutosesitys

Äänestystulos:

JAA 3 (Alanne, Lappalainen, Ollila)

EI 6 (Pasanen, Aittakallio, Jansson, Rantakulma, Suhonen, Korhonen)

TYHJÄ 2 (Ahonen, Fager-Jokisalo)

Seuraavaksi puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA = Esittelijän pohjaesitys ja EI = Suhosen muutosesitys

Äänestystulos:

JAA 2 (Ahonen, Fager-Jokisalo)

EI 9 (Pasanen, Aittakallio, Alanne, Jansson, Lappalainen, Ollila, Rantakulma, Suhonen, Korhonen)

 

Sivistyslautakunta päätti (äänestys: 2 JAA, 9 EI) hyväksyä Suhosen muutosesityksen.

 

 

Päätös 

 

Sivistyslautakunta päätti antaa talonrakennuksen investointiohjelmasta 2022-2026 seuraavan lausunnon:

Syrjälän päiväkoti
Syrjälän päiväkodin peruskorjausta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon palveluverkkosuunnitelmassa oleva esitys ruotsinkielisten palvelujen (päiväkoti ja koulu) keskittämisestä Syrjälän päiväkodin tiloihin.

Tornitien päiväkoti
Tornitien päiväkodin väliaikaisten tilojen vuokra-aika päättyy syksyllä 2025. Tornitien päiväkodin tiloja suunniteltaessa tulee selvittää mahdolliset muut sijoituspaikat päiväkodille Rajamäen alueella. Palveluverkkokriteerien mukaan päiväkotiverkkoon pyritään saamaan suurempia yksiköitä hyvien kulkuyhteyksien varteen. Tämä puoltaisi uuden päiväkodin sijoittamista Rajamäen keskustan alueelle. Uuden päiväkodin kokoa arvioitaessa tulee huomioida mahdollisen yksityisen päiväkodin sijoittuminen Rajamäelle.  Tämän hetken arvion mukaan tarvitaan vähintään kahdeksalle päiväkotiryhmälle uudet tilat. Tällöin voidaan luopua myös Isokallion päiväkodin tiloista.

Nurmijärven yhteiskoulu ja Nurmijärven lukio
Nurmijärven yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion tilojen suunnittelu tulee käynnistää pikaisesti, jotta lukion tilat ovat valmiit viimeistään kesällä 2025, jolloin väistötilojen vuokra-aika päättyy Rajamäellä. Sivistyslautakunta kuitenkin edellyttää, että Nurmijärven lukion sijoittumista arvioidaan vielä seuraavista näkökulmista:
 

  • NYK:in vanhan liikuntasalin osalta tulee selvittää tilojen kunto ja arvioida, onko tilat järkevämpää toteuttaa uudistiloina ja mikä on tämän vaikutus hankkeen kustannusarvioon. Koulun auditorion suunnittelun yhteydessä tulee arvioida sen soveltuvuutta esimerkiksi valtuuston kokouksiin, koska kunnantalon valtuustosali on tulossa elinkaarensa loppuun.
  • Rakennushankkeen väistötilakustannuksia ei ole arvioitu tai huomioitu kustannusvertailussa. Väistötilakustannuksiin vaikuttaa lopullinen suunnitteluratkaisu eli muun muassa se, kuinka paljon säilytettäviä NYKin rakennuksia pitää tyhjentää esim. meluhaittojen ja talotekniikkajärjestelyjen vuoksi. Rajamäen kaikki kolme väistötilaa maksavat viiden vuoden vuokrakaudella noin 5 Me alv 0 % (yhteensä 3495 hum2). Jos sama tilamäärä riittäisi NYKin ja lukion projektissa, kustannus on vähintään noin 3,5 Me alv 0 % (oletettu vuokra-aika on 3,5 vuotta). Todennäköinen väistötilakustannus on (johtuen NYKin osien A ja B purkamisesta, yht. 6300 hum2) on 3,5 vuotta x 12 kk x 23 e/hum2/kk x 6300 hum2 = 6.085.000 e alv 0 %. Jos lukio rakennettaisiin ensin Krannilaan, niin mikä olisi sen vaikutus väistötilatarpeeseen ja -kustannuksiin?
  • Riittävien pysäköintitilojen toteuttaminen opiskelijoille. Tarkastelussa tulee huomioida, että lakimuutos liittyen 17-vuotiaille myönnettäviin B-ajokorttipoikkeuslupiin on kasvattanut lukio-opiskelijoiden pysäköintitilojen tarvetta merkittävästi.
  • Mahdollisuudet luoda lukio-opiskelijoille tarpeeksi rauhalliset opiskelutilat sekä tilat itsenäiseen opiskeluun. Mikäli lukio ja yläkoulu sijoittuisivat samaan rakennukseen, on varmistettava, että lukiolaisten opiskelutilat, itsenäisen opiskelun tilat ja ylioppilaskirjoituksiin tarkoitetut tilat on sijoitettu siten erilleen yläkoululaisten tiloista, että yläkoululaisten siirtymistä, välitunneista ja ruokailuista syntyvä melu ei häiritse lukiolaisten opiskelua ja ylioppilaskirjoituksia.
  • Lukion mahdollisuudet houkutella riittävä määrä opiskelijoita tarpeeksi laajan kurssitarjottimen luomiseksi. Opiskelijoille huhtikuussa 2021 toteutetussa kyselyssä 77 % vastaajista kannatti lukion sijoittamista erilliseen rakennukseen, kun taas esitettyä ratkaisua kannatti vain 1,5 % vastaajista. Sivistyslautakunta pitääkin selvänä, että lukiorakennuksen erillisyys kasvattaisi huomattavasti lukion vetovoimaa ja varmistaisi sen elinvoimaisuuden pitkälle tulevaisuuteen. Tämä olisi erityisen tärkeää, sillä alueen lukio-opiskelijoista kilpailevat myös Arkadian yhteislyseo, Hyvinkään lukio ja pääkaupunkiseudun lukiot. Kunnan valtiolta saama rahoitus lukiokoulutuksen järjestämiseen on riippuvainen lukion opiskelijoiden määrästä, joten tämän kokoluokan hankkeessa on myös pitkän aikavälin kestävyyden kannalta tärkeää varmistaa opiskelijoiden riittävyys myös tulevaisuudessa.
     

Sivistyslautakunta katsoo, että mikäli näiden asioiden perusteella päätöstä lukion sijoittumista on vielä tarpeen muuttaa, Nurmijärven yhteiskoulun saneeraus tulee toteuttaa toukokuussa 2021 valmistuneen Nurmijärven yhteiskoulun hankesuunnitelman mukaisesti. 

Rajamäen kampus
Rajamäen kampukseen tulee tehdä perusopetuksen lisäksi tilat liikunnalle, kirjastolle sekä nuorisopalveluihin nuorisotilat. Jos päädytään ratkaisuun, jossa Kuntola-rakennus korvataan uudisrakennuksella, tulee kaikki liikuntatilat tehdä yhteen paikkaan ja liikuntasalista tulee tehdä riittävän suuri, vähintään neljään osaan jaettava. Rajamäen kampuksen opetustilojen tulee olla valmiina viimeistään marraskuussa 2024. Väistötilojen vuokra-aika päättyy vuoden 2024 lopussa.

Urheilupuiston koulu
Urheilupuiston koulun uudisrakennus tulee toteuttaa suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Toteutettaessa Rajamäen kampusta, NYK:n uudistiloja sekä Urheilupuiston koulun tiloja tulee huomioida se, että tilat ovat muuntojoustavat ja soveltuvat monipuoliseen käyttöön. Suunnittelussa tulee huomioida taiteen perusopetuksen, kansalaisopistotoiminnan sekä liikunta- ja muiden järjestöjen sekä yhdistysten mahdollisuudet käyttää tiloja.

Koulujen ja päiväkotien pihat
Koulujen ja päiväkotien pihojen korjausten osalta tulee edetä suunnitelmallisesti. Pihat ovat tärkeitä oppimisympäristöjä kouluissa ja päiväkodeissa.

Sivistyslautakunta esitti varattavaksi vuodelle 2022 Nurmijärven Yhteiskoulun peruskorjauksen irtaimiston ja kaluston määrärahaa 340 000 euroa sekä Röykän koulun peruskorjauksen irtaimiston ja kaluston määrärahaa 200 000 euroa. Lisäksi lautakunta esitti varattavaksi irtaimiston ja kaluston määrärahaa vuosille 2023-2026 liitteen mukaisesti.