Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 68


 

Sivistyslautakunnan lausunto Lepsämän koulun luonnossuunnitelmista

 

Sivistyslautakunta 16.09.2021 § 68     

6/10.03.02.00/2021  

 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 18.2.2021 ja tekninen lautakunta 4.3.2021 käsitellyt Lepsämän koulun hankesuunnitelmaa.

 

Sivistyslautakunta hyväksyi 18.2.2021 osaltaan hankesuunnitelman ja esitti tekniselle lautakunnalle, että vakuutusrahat käytetään täysimääräisenä tuhopoltetun koulun uudelleenrakentamiseen ja edetään vaihtoehdon 1 (VE1) mukaisesti. VE1:n mukaan rakennetaan palanut puukoulu uudestaan, siihen sijoitetaan keittiö, ruokasali, 4 opetustilaa ja uusi tekninen tila lämpökeskusta

varten. Vanhaan puukoulun toiseen kerrokseen sijoitetaan koulun hallinnolliset tilat, oppilashuollon tilat, sekä erityisopetusta varten tilat. Sivistyslautakunta esitti myös, että selvitetään kaikkien tarvittavien lisätilojen rakentamista uudisrakennuksen yhteyteen.

 

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 4.3.2021, että Lepsämän koulu toteutetaan VE1:n mukaisesti. Lisäksi tekninen lautakunta edellytti, että selvitetään ratkaisua, jossa kaikki tarvittavat lisätilat sijoitetaan uudisrakennukseen, jolloin vanhan puukoulun korjauksia ei tarvita. Uudisrakennuksen toteutus tulisi tehdä muuntojoustavana tilaelementtiratkaisuja hyödyntäen, joka on myös perinteistä rakentamistapaa nopeampaa rakentamista. Lisäksi tilaelementtiratkaisut mahdollistavat myöhemmässä vaiheessa rakennuksen siirtämisen toisaalle, jos palveluverkon muuttuneet tarpeet sitä edellyttää.

 

Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti on lähdetty laatimaan päätöksen mukaista suunnitelmaa sekä tekemään lautakunnan edellyttämää vaihtoehtoista ratkaisua, jossa kaikki tarvittavat tilat sijoitetaan uudisrakennukseen.

 

Nurmijärven talonrakennuksen hankeohjeen mukaisesti hankkeen luonnossuunnitelmat käsitellään teknisessä lautakunnassa sivistyslautakunnan lausunnon jälkeen.

 

Arkkitehti on laatinut kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti seuraavasti:

  • Vaihtoehto 1: Tilat sijoitetaan tuhoutuneen koulun tilalle rakennettavaan yksikerroksiseen rakennukseen, ja vanha puukoulu korjataan opetuksen ja henkilökunnan tiloiksi.

Uudisrakennukseen on tarkoitus sijoittaa neljä opetustilaa, keittiö ja ruokasali, puukouluun neljä opetustilaa sekä henkilökunnan ja oppilashuollon tilat.

 

Rakentamiskustannukset: Uudisrakennuksen rakentamiskustannukset 1 964 000 euroa, puukoulun korjaus 1 966 000 euroa, yhteensä 3 930 000 euroa

 

  • Vaihtoehto 2: Kaikki opetustilat ja henkilökunnan tilat sijoitetaan tuhoutuneen koulun tilalle rakennettavaan kaksikerroksiseen rakennukseen. Vanha puukoulu korjataan kevyesti varastotiloiksi. Uudisrakennukseen sijoitetaan seitsemän opetustilaa, keittiö ja ruokasali sekä henkilökunnan ja oppilashuollon tilat.

 

Rakentamiskustannukset: Uudisrakennuksen rakentamiskustannukset 3 370 000 euroa, puukoulun korjaus noin 1 600 000 euroa, yhteensä 4 970 000 euroa.

 

Opetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukainen ratkaisu on vaihtoehto 2. Perusteluna tähän sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää seuraavaa:

 

Koulu toimii kahdessa toimipisteessä Lepsämän koululla (Lepsämäntie 775) ja Lepsämän koulun väistötiloissa Lintumetsässä (Mäntytie 18). Lisäksi kaksi alkuluokkaa toimii Lepsämän päiväkodin tiloissa. Lepsämän koulu on kasvava koulu. Koulussa opiskelee tällä hetkellä 280 oppilasta. Lisäksi alkuluokissa opiskelee Lepsämän päiväkodin esiopetuksen oppilaita, joita on tällä hetkellä noin 60. Henkilökuntaa on eri toimipisteiden tiloissa yhteensä 32, kun mukaan lasketaan Lepsämän päiväkodin alkuluokissa työskentelevä henkilökunta. Lepsämän koulun henkilökuntaa kahdessa eri toimipisteessä on yhteensä 20.

 

Tuhopoltetussa rakennuksessa ja puukoulussa on ollut yhteensä seitsemän luokkatilaa, ruokasali, keittiö, terveydenhoitajan tila, oppilashuollon tila, opettajanhuone, rehtorinkanslia, koulusihteerin huone, erityisopettajan tilat ja henkilökunnan sosiaalitilat. Nämä tilat ovat osittain korvattu kahdella Lepsämän koulun pihalla sijaitsevalla tilaelementillä. Koululta puuttuu tällä hetkellä ruokasali, keittiö, henkilökunnan sosiaalitilat ja useampi luokkatila. Lisäksi erityisopettaja, terveydenhoitaja ja oppilashuollon toimijat jakavat yhteisen tilan. Myös rehtorilla ja koulusihteerillä on yhteinen tila.

 

Koulun henkilökunnan ja oppilaiden esitys on, että tilat sijoitetaan yhteen rakennukseen.

 

Uudisrakennuksesta huolimatta tullaan tarvitsemaan jatkossa myös Mäntytiellä sijaitseva tilaelementti, joka toimisi alkuluokkien opetustilana. Tämä ratkaisu vapauttaisi nyt alkuluokkien käytössä olevat esiopetustilat Lepsämän päiväkodista varhaiskasvatuksen käyttöön.

 

Jos päädytään puukoulun korjaamiseen muuhun kuin opetuskäyttöön, puukoulua voisi käyttää esimerkiksi koulun kalustovarastona.

 

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

 

Valmistelija

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

 

 

Asian käsittely

 

Otto Suhonen esitti lausunnon pohjaesitykseen lisättäväksi tekstin: Sivistyslautakunta edellyttää, että uudet koulutilat tulee toteuttaa muuntojoustavia tilaelementtiratkaisuja käyttäen, jolloin tilojen siirtäminen ja muuntelu on myöhemmin mahdollista, mikäli muutokset palveluverkossa sitä edellyttävät. Lisäksi sivistyslautakunta katsoo, että sivistystoimialalla ei ole käyttötarvetta puukouluun korjattaville tiloille, vaan lähtökohtaisesti niille tulisi etsiä jokin muu käyttötarkoitus.

 

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti lisäysehdotuksen.

 

Päätös 

Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että kaikki opetustilat ja henkilökunnan tilat sijoitetaan tuhoutuneen koulun tilalle rakennettavaan uudisrakennukseen arkkitehdin laatiman vaihtoehdon 2 suunnitelman mukaan, kuitenkin seuraavin lisäyksin: Sivistyslautakunta edellyttää, että uudet koulutilat tulee toteuttaa muuntojoustavia tilaelementtiratkaisuja käyttäen, jolloin tilojen siirtäminen ja muuntelu on myöhemmin mahdollista, mikäli muutokset palveluverkossa sitä edellyttävät. Lisäksi sivistyslautakunta katsoo, että sivistystoimialalla ei ole käyttötarvetta puukouluun korjattaville tiloille, vaan lähtökohtaisesti niille tulisi etsiä jokin muu käyttötarkoitus.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.