Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 18.08.2021/Pykälä 114


 

 

Keskusvaalilautakunnan valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

 

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 197   

 

 

 

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

 

Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa.

 

Vuonna 2021 suoritetuissa kuntavaaleissa Nurmijärven kunnassa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä oli 11 (yksitoista):

 

 • Kansallinen Kokoomus r.p.
 • Svenska folkpartiet i Finland r.p./Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
 • Suomen Keskusta r.p.
 • Vasemmistoliitto r.p.
 • Perussuomalaiset r.p.
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
 • Vihreä liitto r.p
 • Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
 • Avoin Puolue r.p
 • Liike Nyt r.p
 • Suomen Kommunistinen Puolue r.p

 

Keskusvaalilautakuntaan valittavalla on oltava kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus. Lisäksi sovelletaan kuntalain 72 §:ää vaalikelpoisuudesta valtuustoon ja kuntalain 74.1 §:ää vaalikelpoisuudesta lautakuntaan.

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

- valitsee toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan

- nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

 

Valtuusto 18.08.2021 § 114     

1124/00.00.01.00/2021  

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto

- valitsee toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan

- nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita keskusvaalilautakunnan toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 seuraavasti:

 

Jäsen

pj Maire Suomi, SDP

vpj Hilkka Ruusuvirta, KOK + RKP

Kalevi Laine, KESK

Jere Viisanen, PS

Anita Elki, VIHR

 

Keskusvaalilautakunnan varajäsenet kutsuntajärjestyksessä:

 

Seija Martelius, KOK + RKP

Kimmo Teerikangas, KESK

Janne Kivelä, PS

Raija Träff, SDP

Helinä Mellanen, VIHR