Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 18.08.2021/Pykälä 113


 

 

Tarkastuslautakunnan valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

 

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 196   

 

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 

Kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet.

 

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

 

1)      kunnanhallituksen jäsen;

2)      pormestari ja apulaispormestari;

3)      henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

4)      henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; 

5)      henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

- valitsee toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 tarkastuslautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
- nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valtuusto 18.08.2021 § 113     

1123/00.00.01.00/2021  

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto

- valitsee toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 tarkastuslautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä

- nimeää varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 seuraavasti:

 

Jäsen

Varajäsen

pj Hannu Toikkanen, VAS

Petteri Pavas, VAS

vpj Jukka Anttila, KESK

Otto Suhonen, KESK

Jari Salminen, KOK + RKP

Vesa Pyy, KOK + RKP

Osmo Suominen, SDP

Erkki Rantanen, SDP

Tuulia Paulanto, VIHR

Taru Mansnerus, VIHR

Pinja Alanne, PS

Marina Virkunen, PS

Tiina Halonen, KD

Zebider Wirman, KD