Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 62


Liite8 Henkilöstökertomus 2022_valmis

 

 

Henkilöstökertomus vuodelta 2022

 

Kunnanhallitus 24.04.2023 § 62     

316/00.01.02.02/2023  

 

 

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena kuvaa henkilöstövoimavarojen ja tunnuslukujen kehitystä

vuosina 2020-2022 kunnan tilinpäätöstä ja toimintakertomusta täydentäen. Vuodelta 2022

laaditun henkilöstökertomuksen raportointi perustuu Prima -palkkajärjestelmän ja Sarastia365 BI:n

sekä vakuutusyhtiön ja työterveyshuollon raportteihin ja sen on laadittu henkilöstöpalveluiden

asiantuntijoiden yhteistyönä.

 

Henkilöstökertomus sisältää tilastotietojen ja henkilöstöohjelman raportoinnin lisäksi kuvauksia yhteistoiminnan, sisäisen viestinnän, työsuojelun, työhyvinvoinnin tuen, työterveyspalvelujen ja osaamisen kehittämisen toteutumisesta. Henkilöstökertomus esiteltiin kunnan yhteistoimintaelimenä toimivalle yhteistyöryhmälle 21.3.2023.

 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten uusi kolmivuotinen sopimuskausi toukokuusta 2022 alkaen sisältää useita eri muotoisia palkankorotuksia, joiden kustannusvaikutus sopimuskaudella on keskimäärin 8,79 %, ja lisäksi viisivuotisen palkkojen kehittämisohjelman palkankorotuksineen. Vuonna 2022 palkkoja korotettiin 1.6.2022 alkaen 2 % yleiskorotuksella (tehtäväkohtainen palkka vähintään 2300 euroa) tai 46 eurolla kuukaudessa (jos tehtäväkohtainen palkka alle 2300 euroa). Toinen vuodelle 2022 sijoittunut korotus oli 1.10.2022 maksuun tullut keskitetty järjestelyerä, jonka suuruus oli sopimuksittain 0,53 %, josta 0,03 % käytettiin perhevapaauudistukseen. Palkkakulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 3 %. Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 65,6 M€ (2021: 63,75 M€).

 

Kunnan palveluksessa oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 1769 henkilöä, mikä on 9 vähemmän kuin

vuonna 2021. Henkilöstömäärä laski edelliseen vuoteen nähden 0,4 %. Henkilöstöstä vakinaisessa

työ- tai virkasuhteessa oli 78 % ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 22 %. Henkilöstömäärään

sisältyy 24 työllistettyä. Henkilöstötyövuosi eli HTV1 kuvaa henkilöstön määrää toteutuneen

työpanoksen ja tuottavuuden näkökulmasta. Kaikki palveluksessa olopäivät huomioiden HTV1 oli

yhteensä 1738 (v. 2021: 1723).

 

Henkilöstön ikärakenteessa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia viime vuosina. Suurimmat

ikäryhmät ovat olleet 40 - 49 - vuotiaat ja 50 - 59 -vuotiaat. Alle 30 -vuotiaita oli 9 %. Yli 60 -

vuotiaiden osuus on hieman kasvanut ja oli 11 % henkilöstöstä. Kunnan henkilöstön keski-ikä kasvoi

hieman edelliseen vuoteen nähden ja oli 47 vuotta (v. 2021: 46 v). Kunnan henkilöstörakenne on

pysynyt erittäin naisvaltaisena. Miehiä ei ole joissakin ammattiryhmissä yhtään tai hyvin vähän.

Kunnan henkilöstöstä vuonna 2022 naisia oli 83 % (v. 2021: 84 %).

 

Henkilöstökertomus on esityslistan liitteenä ja sen sisältöä esitellään kokouksessa.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan henkilöstökertomuksen vuodelta 2022 ja päättää esittää valtuustolle sen hyväksymistä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään asiakirjan sisältöön mahdolliset teknisluontoiset korjaukset.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, leena.ojala(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Asian käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 18.00-18.07.