Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 63 

 

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle tietopyyntöä koskevassa valitusasiassa

 

Kunnanhallitus 24.04.2023 § 63     

173/07.01.04.00/2023  

 

 

Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa hallintovalituksesta koskien Nurmijärven kunnan hallintojohtajan viranhaltijapäätöstä 14.2.2023 § 3.

 

Valitusasiassa on kyse tietopyynnöstä koskien työsuojelun poikkeamailmoitusta. Valituksenalaisella päätöksellä on kieltäydytty toimittamasta tietopyytäjälle hänen pyytämäänsä aineistoa, koska aineistoon ei sovelleta julkisuuslakia julkisuuslain 5 §:n 4 momentin perusteella.

 

Kunnan lausunto on pyydetty toimittamaan hallinto-oikeudelle viimeistään 21.4.2023. Lausunnolle on saatu lisäaikaa 28.4.2023 saakka.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lausunnon hallinto-oikeudelle.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Maiju Tapiolinna teki Maijalan kannattamana muutosesityksen, että tietopyyntöön vastataan. Hallinto-oikeudelle annetaan lausunto, jossa todetaan, että tietopyyntöön vastataan kunnan toimesta asianosaisen pyytämällä tavalla ja luovutetaan pyydetty asiakirja.

 

Perusteluna se, että henkilön, josta on tehty työsuojeluilmoitus, tulee saada tietoonsa asiaan liittyvät yksityiskohdat. EU:n tietosuoja-asetus antaa työsuojeluilmoituksen kohteelle oikeuden saada häneen liittyvät käsittelyn tiedot tietoonsa.

 

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA= esittelijän pohjaesitys

EI = Tapiolinnan muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 8 (Hägg, Lepolahti, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Vaulamo)

EI 3 (Maijala, Tapiolinna, Örling)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA - EI 3 hyväksyä esittelijän pohjaesityksen.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan lausunnon hallinto-oikeudelle.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin: Perusteluna se, että henkilön, josta on tehty työsuojeluilmoitus, tulee saada tietoonsa asiaan liittyvät yksityiskohdat. EU:n tietosuoja-asetus antaa työsuojeluilmoituksen kohteelle oikeuden saada häneen liittyvät käsittelyn tiedot tietoonsa. Maijala yhtyi Tapiolinnan eriävään mielipiteeseen.

 

Jakelu

Helsingin hallinto-oikeus