Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 60


 

 

Vastine AVI:n päätöksestä tehtyihin valituksiin koskien Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupaa sekä kierrätystoimintojen alueen ympäristölupaa ja toiminnan aloituslupaa Mäntymäen alueella

 

Kunnanhallitus 22.04.2024 § 60     

1644/11.01.00/2020  

 

 

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Nurmijärven kunnan vastinetta Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksestä 15.1.2024 koskien Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupaa sekä kierrätystoimintojen alueen ympäristölupaa ja toiminnan aloituslupaa Mäntymäen alueella. Vastine on pyydetty 24.4.2024 mennessä.

 

Em. päätöksestä ovat valittaneet yhteisesti 32 kuntalaista. Lisäksi Rudus Oy on valittanut lupaehdosta koskien vakuuksia.

 

Myös Nurmijärven kunta on valittanut em. päätöksestä.

 

Kuntalaiset ovat vaatineet päätöksen kumoamista. Toissijaisesti he painottavat ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamisen tärkeyttä. Kolmanneksi he vaativat yöaikaisen toiminnan kieltämistä ja toiminta-ajan rajoittamista arkipäivisin 8 – 18 välille. Neljänneksi he vaativat toiminnan aloitusluvan kieltämistä. He ovat perustellet vaatimustaan seuraavasti:

 

Hanke on kestänyt jo lähes 17 vuotta ja päätöksen mukaan se jatkuisi seuraavat 20 vuotta. Hankkeen kesto aiheuttaa pitkäaikaista, monitahoista haittaa ja rasitusta asukkaille ja jo sen takia se on katsottava kohtuuttomaksi rasitukseksi.

 

Alueelle on tullut GRK Oy:n asfalttiasema. Tämän myötä toimintojen yhteisvaikutukset ovat lisääntyneet eikä niiden yhteisvaikutuksia ole arvioitu.

 

Alue sijaitsee Vantaanjoen lähistöllä.  Kumpikin toimija käyttää samaa saostusallasta, joka on todettu riittämättömäksi. Vesistöissä on toistuvasti todettu liian korkeita pH-pitoisuuksia.

 

Kiinteistöjen kaivojen tilanne on yleisesti huonontunut louhinta-alueen läheisyydessä. Rudus ei ota mitään vastuuta huonontuneesta tilanteesta.

 

Pitkäkestoinen toiminta ja pitkät päivittäiset ja viikoittaiset toiminta-ajat aiheuttavat terveyshaittaa – melu ja pöly.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus antaa seuraavan vastineen Rudus Oy:n Mäntymäen aluetta koskevasta Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksestä 15.1.2024 tehdyistä valituksista:

Nurmijärven pitää kuntalaisten jättämää valitusta perusteltuna ja oikeana. Kunta on omassa valituksessaan nostanut esiin päätöksen kumoamisen ja toissijaisesti yöaikaisen toiminnan kieltämisen. Kunta on valituksessaan esittänyt, että toiminnan pitkäkestoisuus aiheuttaa kohtuutonta rasitusta. Kuntalaisten valituksessa on hyvin kuvattu toiminnan aiheuttamia haittoja viimeisen 17 vuoden ajalta.

 

Kuntalaisten valituksessaan esiin nostamat kaivo-ongelmat ovat asukkaille todellisia ja äärimmäisen haastavia, koska vaihtoehtoisia talousveden saantitapoja ei ole alueella. Aikanaan ei ole riittävästi selvitetty kallion louhinnan vaikutuksia lähistöllä olevien kiinteistöjen talousvesikaivoihin. Tämän takia on perusteltua arvioida, tarvitseeko toiminta vesilain mukaisen luvan talousvesikaivoille louhinnan myötä koituvista ongelmista/riskeistä.

Kuntalaisten valituksissa on vaadittu ympäristövaikutusten arvioinnin päivittämistä. Kunta näkee tämän vaatimuksen perusteltuna. Päivittämisen tekee tarpeelliseksi erityisesti GRK Oy:n asfalttiaseman sijoittuminen samalle alueelle, etenkin kun toimintojen yhteisvaikutusten arviointia ei ole tehty.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Vaasan hallinto-oikeus