Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 42


 

 

Virkojen muuttaminen työsopimussuhteisiksi tehtäviksi

 

Kunnanhallitus 18.03.2024 § 42     

1375/01.01.00.00/2023  

 

 

Kuntalain 87 § mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen - virkasuhde perustuu kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annettuun lakiin (304/2003) ja työsuhde työsopimuslakiin (55/2001). Kuntalain 89 § mukaan työnantaja voi päättää, että virkasuhde muutetaan työsopimussuhteeksi, jos viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä ja työnantaja on tarjonnut viranhaltijalle työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla sekä antanut viranhaltijalle työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetun kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista.

 

Hallintosäännön 43 § mukaan kunnanhallitus päättää viran muuttamisesta, mikäli viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä. Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan.

 

Työnantajan tarkastelussa on ilmennyt, että nuorisopalveluiden toimistosihteerin sekä kaavoituksen ja maankäytön maankäyttöinsinöörin ja työnjohtajan (mittaustoimi) tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä, joten ko. virat voidaan lakkauttaa ja perustaa vastaavat työsopimussuhteinen tehtävät. Muutoksesta on saatu kaikkien asianosaisten suostumukset.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää lakkauttaa 31.3.2024 alkaen toimistosihteerin (nuorisopalvelut, vakanssi HP/TOIHOI), maankäyttöinsinöörin (vakanssi YM/HALSI2) ja työnjohtaja, mittaustoimi (vakanssi YM/TYÖJO) virat ja perustaa 1.4.2024 alkaen vastaavat työsopimussuhteiset tehtävät.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, leena.ojala(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Asianosaiset viranhaltijat