Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 13


Liite7 Suunnitteluvaraussopimus Sudentulli Fortum
Liite8 Rajaus_opaskartalla

 

 

Tontin varaaminen Sudentullin yritysalueelta Fortum Power and Heat Oy:lle

 

Kunnanhallitus 12.02.2024 § 13     

106/10.00.02.01/2024  

 

 

Kunnanvaltuuston 27.1.2016 § 6 hyväksymässä Klaukkalan osayleiskaavassa Sudentullin alue on osoitettu työpaikkarakentamiseen (TP-3 / kem / tot4), alueen toteuttaminen on ajoitettu ohitustien rakentamisen jälkeiseen aikaan.

 

Sudentullin alue on pääosin kunnan omistuksessa, mikä edesauttaa asemakaavoituksen aikatauluttamista. Kaavoituskatsauksessa 2023 Sudentullin työpaikka-alueen tavoitteeksi on asetettu saada asemakaavaluonnos nähtäville talvella 2023/2024.

 

Fortum Power and Heat Oy:n edustajat ovat neuvotelleet kunnan edustajien kanssa vähintään 50 hehtaarin suuruisen tontin varaamisesta datakeskus- tai vastaavaa toimintaa varten Sudentullin työpaikka-alueelta. Fortumin suunniteltu hanke liittyy yrityksen yhteistyökumppaneiden liiketoiminnan kehittämiseen. Fortumilla on tarkoitus hyödyntää omassa liiketoiminnassaan alueelle tulevasta toiminnasta syntyvää hukkalämpöä. Toiminnan käynnistyttyä alueelle syntyy toiminnan myötä 200-300 työpaikkaa, rakentamisajan työllisyysvaikutus on em. huomattavasti suurempi.

 

Kunta on laatinut Fortum Power and Heat Oy:n kanssa yhteistyössä suunnitteluvaraussopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on, että sopijapuolet sopivat suunnittelualueen asemakaavan valmistelemisesta hankekaavana ja siihen liittyvistä ehdoista ja aikataulusta sekä niistä ehdoista ja periaatteista, joilla kunta varaa alueelta tontin luovutettavaksi Fortumille tai sen osoittamalle kunnan etukäteen hyväksymälle kolmannelle taholle laadittavan asemakaavan mukaiseen käyttöön.  

 

Fortum Power and Heat Oy maksaa kunnalle 100.000 euron suuruisen varausmaksun, joka käsittää kunnan laatiman asemakaavan valmistelutyön ja tarvittavien selvitysten ja vaikutusten arviointien kustannukset.

 

Lopullinen kiinteistön myyntipäätös, jossa sovitaan tarkemmin luovutuksen aikataulusta ja muista kaupan ehdoista, valmistellaan kunnanvaltuuston käsittelyyn hyvissä ajoin ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä. Kiinteistökaupan esisopimus allekirjoitetaan ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä.

 

Ratkaisuvalta: Hallintosääntö 1.11.2023 § 24, kunnanhallitus päättää maankäyttöön ja rakentamiseen liittyen yhtiömuotoisista tonttivarauksista.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää varata Fortum Power and Heat Oy:lle noin 50 hehtaarin suuruisen tontin asemakaavoitettavalta Sudentullin työpaikka-alueelta liitteenä olevan suunnitteluvaraussopimuksen mukaisin ehdoin.

Fortum Power and Heat Oy maksaa kunnalle 100.000 euron suuruisen varausmaksun yhden (1) kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.

 

Valmistelija

maankäyttöpäällikkö Tarja Kariniemi, tarja.kariniemi(at)nurmijarvi.fi

elinkeinojohtaja Marko Järvenpää, marko.jarvenpaa(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn perjantaina 16.2.2024 klo 16 alkavaan jatkokokoukseen.

 

Jakelu

Fortum Power and Heat Oy, Crista Toivola, Marko Järvenpää