Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 11


Liite1 Lainatarjouspyyntö 23.1.2024 Nurmijärven kunta

 

 

Hankintapäätös 10,5 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nostamisesta

 

Kunnanhallitus 12.02.2024 § 11     

129/02.05.03/2024  

 

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus päättää pitkäaikaisen lainan ottamisesta vuotuisen talousarvion hyväksymissä rajoissa. Talousarviossa lainanoton sitovuustasona on rahoituslaskelmassa lainakannan muutos (=nettolainanotto).

 

Nurmijärven kunta on 23.01.2024 lähettämällään tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia 10,5 milj. euron pitkäaikaisesta investointikohdeperusteisesta talousarviolainasta. Tarjouksia pyydettiin sekä kiinteällä, että vaihtuvalla korolla ja 5, 7 ja 10 vuoden maturiteeteilla. Haettavalla rahoituksella rahoitetaan Seitsemän veljeksen koulun (Rajamäen kampus) investointia, jonka kustannusarvio on 27,5 milj. euroa.

 

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta rahoituslaitoksilta: Nordea Bank Oyj, Danske Bank Oyj, Kuntarahoitus Oyj, Aktia Pankki Oyj, Lammin säästöpankki ja Uudenmaan Osuuspankki. Ennen tarjouskilpailua saatiin tieto, että Svenska Handelsbanken AB ei tee enää uusmyyntiä Suomen markkinoilla, joten heiltä ei pyydetty tarjousta.

 

Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tuli jättää sähköpostitse 30.01.2024 klo 14.00. Määräaikaan mennessä ei saapunut kysymyksiä. Tarjoukset tuli jättää sähköpostitse 06.02.2024 klo 10.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: Nordea Bank Oyj, Danske Bank Oyj, Kuntarahoitus Oyj ja Uudenmaan Osuuspankki. Annetut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa perusteena on halvin hinta. Halvin hinta määrittyy kokonaiskustannuksesta, jossa huomioidaan tarjotun koron lisäksi muut mahdolliset kustannukset. Lainan arvioitu nostoaika on maaliskuun 2024 loppuun mennessä. Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen kiinteäkorkoisesta lainasta 5 ja 7 vuoden maturiteetilla antoi Uudenmaan Osuuspankki Oy ja 10 vuoden maturiteetilla Kuntarahoitus Oyj. Edullisimman tarjouksen vaihtuvakorkoisesta lainasta 5 ja 7 vuoden maturiteeteilla antoi Uudenmaan Osuuspankki Oy ja 10 vuoden maturiteetilla Kuntarahoitus Oyj.

 

Kilpailutettavan lainan määrittely perustuu kunnan rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteisiin (KV § 49/2023). Kunnan lainasalkun nykyinen suojausaste on 65,4 % (1.2.2024). Korkojen ollessa korkealla, on tarkoituksenmukaista kiinnittää laina vaihtuvaan korkoon ja suojata lainasalkkua rahoitusperiaatteiden mahdollistamilla korkojohdannaisilla, jotka ovat kiinteäkorkoisia lainoja joustavampia välineitä. Kunnan lainasalkun suojausastetta on nostettu asteittain korkojen ollessa matalalla, mutta nyt vanhojen lainojen erääntyessä ja lainamäärän kasvaessa isoista investoinneista johtuen, suojausaste tulee laskemaan nopeasti tulevina vuosina. Vuoden 2025 aikana suojausaste laskee alle tavoitetason ilman uusia suojauksia. Nyt nostettava laina laskee suojausasteen 62 %:n tasolle. Vaihtuvakorkoiset lainat on mahdollista suojata tulevaisuudessa lainakohtaisilla koronvaihtosopimuksilla tai muuttaa kiinteäkorkoisiksi korontarkistushetkellä.

 

Lainasalkun suojausrakenteen tulee olla kustannustehokas ja organisaation riskinsietotasoon oikein mitoitettu. Korkosuojausintrumentin ja rahoitusmuodon valinnassa huomioidaan siten eri suojausinstrumenttien edullisuus, joustavuus ja instrumenttien välinen hajautus.

 

Uudenmaan Osuuspankin antamassa tarjouksessa korkohinnoittelu oli kaikkien maturiteettien ja korkosidonnaisuuksien osalta kilpailukykyinen. Indikatiivinen 3 kk euriboriin sidottu kokonaiskorko on tarjouksessa 5 vuoden maturiteetilla 4,102 prosenttia ja vuoden 7 maturiteetilla 4,112 prosenttia. Näistä 7 vuoden maturiteetti on tarkoituksenmukaisin, ottaen huomioon tulevien vuosien lainanlyhennysten ajallisen hajauttamisen ja jälleenrahoitukseen liittyvän korkoriskin minimoimisen. Tämän perusteella nostettavan kertalyhenteisen lainan maturiteetiksi ehdotetaan valittavan 7 vuotta.

 

Liitteenä on esitetty tarjouspyyntö sekä hankintapäätöksen perusteena oleva tarjousvertailu. Annettu tarjouskorko perustuu 05.02.2024 klo 14.00 indikaatioon ja lopullinen korko vahvistuu lainanottohetkellä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää:

1. nostaa Uudenmaan Osuuspankilta 10 500 000,00 euron pitkäaikaisen vaihtuvakorkoisen (3kk euribor) lainan 7 vuodeksi, indikatiivisella korolla 4,112 %. Lainan lyhennysmuotona on kertalyhennys. Lainan arvioitu nostopäivä on 31.3.2024 mennessä, sekä

2. valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan lainan nostamiseen liittyvät käytännön järjestelyt sekä allekirjoittamaan kunnan puolesta laina-asiakirjat.

Pöytäkirja tarkistetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Talouspalvelut

Sarastia Maksuliikenne

Uudenmaan Osuuspankki

Muut tarjoajat