Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 3 

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan määrääminen presidentinvaaliin 2024

 

Kunnanhallitus 18.12.2023 § 196   

 

 

 

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024. Vaaleissa noudatetaan vaalilain säännöksiä.

 

Kunnanhallituksen on vaalilain mukaan asetettava kutakin vaalia varten hyvissä ajoissa vaaliviranomaiset (äänestysalueiden vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta). Kunnan keskusvaalilautakunta on valittu valtuustokauden loppuun kestäväksi toimikaudeksi.

 

Vaalilautakuntaan kuuluu viisi henkilöä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme henkilöä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita, erikseen sekä jäsenten että varajäsenten osalta. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Em. säännösten lisäksi tasa-arvolain vaatimukset 40 %:n edustuksesta tulee toteutua erikseen sekä jäsenten että varajäsenten osalta.

 

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaalia varten on ryhmiltä pyydetty esitykset valittavista henkilöistä.

 

Esityslistan liitteenä on esitys vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valittavista henkilöistä. Tasa-arvolain vaatimusten takia saatetaan joiltain osin joutua poikkeamaan ryhmien esityksistä ja lisäksi ryhmiltä tulleita esityksiä jouduttaneen täydentämään sitoutumattomilla henkilöillä. Tasapainotus tehdään, kun listat on saatu täydennettyä.

 

Mikäli vaalipäivänä näyttää siltä, että jokin vaalilautakunta ei olisi kokoonpanoltaan päätösvaltainen, äänestyksen turvaamiseksi kunnanhallituksen tulee oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteeri siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakuntien varajäseninä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. valita vuoden 2024 presidentinvaalia varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan sekä

2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi. Lisäksi hänet valtuutetaan toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet sekä

3. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakuntien varajäseninä. 

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

keskusvaalilautakunnan sihteeri, kunnan lakimies Sari Forsström, sari.forsstrom(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Esittelijä muutti päätösesitystä seuraavasti:

Kunnanhallituksen esityslistan julkaisemisen jälkeen on saatu seuraavat täydennykset vaalilautakuntiin:

 

002 Kirkonkylä A  varajäsen Piispa Johanna SIT

006 Klaukkala B  varajäsen Kaitosalmi Elias VAS/SIT

013 Perttula  varajäsen Majoinen Nuutti SIT

    varajäsen Sundell Mia SIT

Muutos:

008 Klaukkala D  Tuominen Rolf SDP, korjataan puolue SIT

 

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti

1. valita vuoden 2024 presidentinvaalia varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti sekä
2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi. Lisäksi hänet valtuutetaan toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet sekä
3. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakuntien varajäseninä.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa. 

 

Jakelu

vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valitut

 

 

 

 

Kunnanhallitus 15.01.2024 § 3     

719/00.00.00.01/2023  

 

 

 

 

18.12.2023 tehdyn päätöksen jälkeen vaalilautakuntien kokoonpanoihin on tullut seuraavat muutokset ja korjaukset. Vaalilautakuntiin on hankittu lisää varajäseniä ja lautakuntiin on tehty mahdollisuuksien mukaan tasapainotuksia. Tämä on edellyttänyt muutamia henkilövaihdoksia vaalilautakuntien välillä. Muutoksista informoidaan lautakuntien puheenjohtajia.

 

Muutokset:

 

001 Herunen:

siirretään Annegret Kipping Kirkonkylä A:n vaalilautakunnasta Herusten vaalilautakuntaan

 

002 Kirkonkylä A:

Heikkonen Antti PS/Sit, uusi varajäsen

 

003 Kirkonkylä C:

uusi varajäsen Laamanen Toni, PS, Mikael Laitisen tilalle;

uusi varajäsen Mira Lappalainen

 

005 Klaukkala A:

Ismo Pohja, KOK jää pois varapuheenjohtajan paikalta, tilalle Visa Tarikka, KOK

 

008 Klaukkala D:

Multala Moona SIT, uusi varajäsen

 

009 Metsäkylä: 

Kärkkäinen Tiina, uusi varajäsen

 

010 Lepsämä:

Eveliina Nurmisen tilalle vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Markku Tuominen

varapuheenjohtajaksi Maija Salmenkaita;

Santeri Eskola, SIT, uusi varajäsen;

Tuuli Glantz SDP, uusi varajäsen;

Virtanen-Gill, Päivi, uusi varajäsen (vain 28.1.);

Wilkman Jarmo, KOK, siirretty Rajamäki B:stä ;

Anttonen Jani, SIT, uusi varajäsen;

Anttonen Mervi, SIT, uusi varajäsen

 

011 Nukari:

Örling Ritva, PS, uusi jäsen

 

012 Palojoki:

Poikela Juha pois

Sonja Ikonen, SIT, uusi varajäsen

Silva Maisi, SIT, uusi varajäsen;

 

013 Perttula

korjataan nimi: Sundell Milla SIT

 

014 Rajamäki A:

Daniloffin tilalle Lindgren Satu, SDP

 

015 Rajamäki B:

korjataan nimessä oleva kirjoitusvirhe Laitinen Esa;

Hassinen Henna, SIT, uusi varajäsen

 

016 Röykkä:

Helin Esko: PS/SIT, uusi varajäsen

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. valita vuoden 2024 presidentinvaalia varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan sekä

2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi. Lisäksi hänet valtuutetaan toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet sekä

3. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakuntien varajäseninä. 

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. 

 

Valmistelija

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, sari.forsstrom@nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Teknisenä korjauksena esittelytekstiin muutettiin Silva Maisi Lepsämän vaalilautakunnasta Palojoen vaalilautakuntaan.

 

Esittelijä täydensi päätösesitystä seuraavasti:

Kirkonkylä C:n vaalilautakuntaan tehdään seuraava muutos

Jari Harju jää pois.

Tilalle Kristiina Rouhikoski, SDP

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän täydennetyn päätösesityksen.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

Jakelu

nimetyt jäsenet