Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 123


 

 

Ilmoitusasiat

 

Kunnanhallitus 11.09.2023 § 123  

    

 

 

1. Kuuma- ja Helsingin seudun sekä Keski-Uudenmaan soten yhteistyöasiat.

 

2. TE-palveluiden siirto kunnille.

 

3. Uudistunut Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta astuu voimaan 1.9.2023. Lakiuudistuksen myötä asukasvalintojen valvonta muuttuu. 1.9.2023 asukasvalintojen valvonta siirtyy osittain hyvinvointialueiden vastuulle. Hyvinvointialueet vastaavat kuntien sijasta niiden asuntojen asukasvalintojen valvonnasta, joiden asumispalveluiden järjestäminen on hyvinvointialueen tehtävä. Näin ollen hyvinvointialue valvoo esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asukasvalintaa sellaisissa ARA-kohteissa, joissa tarjotaan asumispalveluita. Valvontavastuu koskee kaikkia hyvinvointialueen alueella olevia erityisryhmien asuntoja, ei vain niitä, joista hyvinvointialue ostaa palveluja. Asuntojen käyttäjäryhmä määrittää sen, kenelle valvontavastuu kuuluu. Kunta valvoo edelleen niin sanottujen tavallisten ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintoja sekä niiden erityisryhmäkohteiden valintoja, joiden asumispalveluiden järjestäminen ei kuulu hyvinvointialueelle. Tällaisia erityisryhmäkohteita ovat esimerkiksi opiskelija-asunnot sekä tietylle ikäryhmälle suunnatut normaalit valtion tukemat vuokra-asunnot (esim. senioritalot ja nuorille aikuisille suunnatut talot). Uudistukseen liittyen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on antanut ohjauskirjeen 30.5.2023.

 

Asukasvalintojen valvonnan osittainen siirto Keusote-kunnilta hyvinvointialueelle on vielä kesken. Tämän johdosta Keusoten kanssa on sovittu, että Nurmijärvi (ja myös muut Keusote-kunnat) jatkaa hyvinvointialueelle siirtyvää asukasvalintojen valvonnan kokonaisuutta 30.9.2023 saakka. Siirron valmistelun lisäaika on hyväksytetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlla.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Merkitään tiedoksi.

 

Valmistelija

hallinnon asiantuntija Outi Kylväjä, outi.kylvaja(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.