Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 21.06.2023/Pykälä 37 

 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilintarkastuskertomus 2022, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

Tarkastuslautakunta 20.06.2023 § 46   

 

 

 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksissaan 16.5.2023 § 26 ja 30.5.2023 § 30 tilintarkastuskertomusta 2022, tilinpäätöksen 2022 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.

Kuntayhtymien purkutilanteissa toimitaan niin, että lakkaavan kuntayhtymän tarkastuslautakunta esittää jäsenkunnan tarkastuslautakunnalle, että se vie arviointikertomuksen ja tilinpäätöksen oman kuntansa valtuustolle käsiteltäväksi. Käytäntö liittyy kuntalain § 121 tarkastuslautakunnan tehtävään, jonka mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokouksessaan 30.5.2023 päättänyt saattaa tilintarkastuskertomuksen 2022 jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja esittänyt jäsenkuntien valtuustoille tilinpäätöksen 2022 hyväksymistä.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilinpäätöksessä 2022 todetaan liitetiedossa 41 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt seuraavaa: "Itä-Uudenmaan poliisi tutkii petosrikoskokonaisuutta, josta voi mahdollisesti seurata kuntayhtymälle taloudellisia vaikutuksia. Koska asian käsittely on vasta tutkintavaiheessa, on euromääräisten vaikutusten arviointi mahdotonta."

Keusoten tilinpäätöksen liitetiedossa 41 mainitun petosrikoskokonaisuuden tutkinta on kesken eikä tässä vaiheessa ole tietoa, keitä tilivelvollisia asia mahdollisesti koskee. Tilintarkastajakin on tilintarkastuskertomuksessa 2022 todennut: " Koska asian tutkinta on kesken, emme voi nimetä tilivelvollisia, joita asia koskee."

Vastuuvapauden myöntämättä jättämisellä kaupunki turvaa mahdollisuuden vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseen tilivelvollisia kohtaan, mikäli tutkinnan valmistuttua sellaiselle on perusteet. Vastuuvapaus käsitellään uudelleen sen jälkeen, kun poliisitutkinta petosrikoskokonaisuuteen liittyen on valmistunut.

 

_________________

 

KEUDno-2023-43
Valmistelija
Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut
Aikaisempi käsittely
Tarkastuslautakunta 16.5.2023


§ 26 Tilintarkastuskertomus 2022, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudella kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee vuoden 2022 tiIintarkastuskertomuksen.

Ehdotus
Esittelijä: Riina Mattila
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös
Tarkastuslautakunta päättää:
a) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022,
b) saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi,
c) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja
d) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Mikael Miettinen teki vastaehdotuksen. Tarkastuslautakunta päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen ja pyydetään juridista konsultaatiota asiasta. Kari Haapanen kannatti vastaehdotusta.
Tarkastuslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

***
Tarkastuslautakunta 30.5.2023
§ 26 Tilintarkastuskertomus 2022, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudella kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee vuoden 2022 tiIintarkastuskertomuksen.

Ehdotus
Esittelijä Riina Mattila, riina.mattila@luvn.fi

Tarkastuslautakunta päättää:
a) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022,
b) saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi,
c) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja
d) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös
a)Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi muutetun tilintarkastuskertomuksen 30.5.2023.
b) Tarkastuslautakunta päätti saattaa muutetun tilintarkastuskertomuksen tiedoksi jäsenkuntien valtuustoille.
c) Tarkastuslautakunta päätti esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilinpäätös hyväksytään.
d) Tarkastuslautakunta päätti esittää jäsenkuntien valtuustoille, että jäsenkunnat päättävät vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Tilinpäätöksen liitetiedossa 41 (Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt - petosrikosepäily) mainitun seikan ja sen keskeneräisyyden vuoksi tarkastuslautakunta ei voi ottaa kantaa niiden tilivelvollisten vastuuvapauteen, joita epäilty petosrikoskokonaisuus mahdollisesti koskee. Koska asian tutkinta on kesken, ei voida nimetä tilivelvollisia, joita asia koskee. Tarkastuslautakunta esittää muilta osin vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

 

_________________

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

- merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022
- hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2022
- myöntää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 muilta osin kuin tilinpäätöksen liitetiedon 41 osalta.

Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Tarkastuslautakunta päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää
- merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022
- hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2022
- myöntää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 muilta osin kuin tilinpäätöksen liitetiedon 41 osalta.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

 

 

Valtuusto 21.06.2023 § 37     

724/02.02.01/2023  

 

 

 

Esitys 

Valtuusto päättää

- merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022
- hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2022
- myöntää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 muilta osin kuin tilinpäätöksen liitetiedon 41 osalta.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.