Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 46 

 

Nurmijärven nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.4.2023 alkaen

 

Hyvinvointilautakunta 28.02.2023 § 15   

 

 

 

Kuntalain mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

 

Kunnan hallintosäännön (voimassa 1.8.2021 alkaen) mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston jäsenet nimeää hyvinvointilautakunta.

 

Voimassa oleva nuorisovaltuuston toimintasääntö on hyväksytty nuorisolautakunnassa 24.2.2015. Istuva nuorisovaltuusto on päivittänyt yhteistyössä nuorisopäällikön kanssa nuorisovaltuuston toimintasäännön. Päivitetty toimintasääntö on liitteenä.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi nuorisovaltuuston uuden toimintasäännön. Toimintasääntö astuu voimaan 1.4.2023 alkaen.

 

Valmistelija

Nuorisopäällikkö Katja Günther, puh. 040 317 2060

 

 

Esittelijän muutosesitys

 

Esittelijä esitti muutoksen toimintasäännön kohtaan

"7. Kokoukset

Kokouskäytäntö

Nuorisovaltuusto noudattaa kokouksissaan soveltuvin osin Nurmijärven kunnanvaltuuston 16.6.2021 91 § hyväksymän hallintosäännön 15 luvussa säädettyä kokousmenettelyä." Virke muutetaan muotoon "Nuorisovaltuusto noudattaa kokouksissaan soveltuvin osin Nurmijärven kunnan hallintosäännössä säädettyä kokousmenettelyä."

 

Lisäksi esittelijä esitti, että lautakunta oikeuttaa viranhaltijat tekemään toimintasääntöön teknisiä korjauksia ja muotoilemaan toimintasäännön visuaalisen ulkoasun.

 

 

Päätös 

Hyvinvointilautakunta hyväksyi esityksen muutosesityksineen.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 20.03.2023 § 46     

196/00.01.01.01/2023  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä nuorisovaltuuston toimintasäännön 1.4.2023 alkaen.

Lisäksi viranhaltijat oikeutetaan tekemään toimintasääntöön teknisiä korjauksia ja muotoilemaan toimintasäännön visuaalisen ulkoasun

 

Valmistelija

nuorisopäällikkö Katja Günther, katja.gunther(at)nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Arto Häggin esityksestä teknisenä korjauksena kohdan 5. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lause "Henkilövaalissa, jos kaksi tai useampi eniten ääniä saanutta ehdokasta saavat yhtä paljon ääniä, järjestetään heidän välillään toinen vaalikierros." korjataan vastaamaan kunnanvaltuustossa noudatettavaa menettelyä.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä nuorisovaltuuston toimintasäännön 1.4.2023 alkaen seuraavalla teknisellä korjauksella kohdan 5. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lause "Henkilövaalissa, jos kaksi tai useampi eniten ääniä saanutta ehdokasta saavat yhtä paljon ääniä, järjestetään heidän välillään toinen vaalikierros." korjataan vastaamaan kunnanvaltuustossa noudatettavaa menettelyä.

Lisäksi viranhaltijat oikeutettiin tekemään toimintasääntöön teknisiä korjauksia ja muotoilemaan toimintasäännön visuaalisen ulkoasun.