Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 28 

 

Päällystyskohteiden toteuttamisohjelman hyväksyminen vuodelle 2023

 

Tekninen lautakunta 26.01.2023 § 3   

 

 

 

Tekninen lautakunta on varannut vuoden 2023 kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa katujen ja teiden päällystämiseen 600 000 euroa niiltä osin, kun päällystäminen ei sisälly rakentamisohjelmassa erikseen nimettyyn investointihankkeeseen. Vuoden 2023 päällystyskohteita määriteltäessä on tärkeimpänä kriteerinä ollut edellisten vuosien korjausvelkaan, viimeistelytöiden loppuunsaattaminen sekä kunnossapitoon ja talvikauden vauriokorjauksiin liittyvät seikat.

 

Päällystyskohteiden toteuttamisohjelma vuodelle 2023 on esitetty ohjeellisesti liitteenä. Ohjelmaan voidaan tehdä tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia määrärahavaltuuksien puitteissa. Päällystyskohteet on tarkoitus toteuttaa kunnan ja Asfalttikallio Oy:n välisen puitesopimuksen mukaisesti.

 

Esittelijä 

Kunnallistekniikan päällikkö

 

Esitys 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ohjeellisesti liitteen mukaisen päällystyskohteiden toteuttamisohjelman vuodelle 2023.

Kunnallistekniikan päällikkö oikeutetaan tekemään tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaan määrärahavaltuuksien puitteissa.

 

Valmistelija

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen@nurmijarvi.f

 

Käsittely

 Pepe Perkiö teki Minna Jokisen kannattamana seuraavan muutosesityksen:

" Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen päällystyskohteiden toteuttamisohjelman vuodelle 2023, siten että ohjelma on sitova, lukuun ottamatta Iivarin metsätietä, joka korvataan ohjelmassa Klaukkalan facelifiin liittyvällä kohteella, sekä 15-20 kpl 50-500 m2 paikkauskohteita, jotka määritellään loppukeväästä 2023.

 

Kunta ei hoida, eikä kunnosta yksityisteitä, joten Iivarin Metsätie poistetaan päällystyskohteista. Kyseinen yksityistie on järjestäytymätön, eikä sen tiedot ole ajan tasalla tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä, joten tien avustaminen olisi myös yksityistielain vastaista. Kunta käynnistää viipymättä ko. yksityistien tiekunnan aktivoinnin kuten muissakin tapauksissa, joissa kunta on merkittävä tieosakas.

 

Kunnallistekniikan päällikkö oikeutetaan tekemään tarpeellisia täsmennyksiä päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaan päällystystöille varattujen määrärahojen puitteissa."

 

Puheenjohtaja tiedusteli voiko lautakunta olla Perkiön esityksestä yksimielinen. Puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimieliseksi.

 

Päätös 

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen päällystyskohteiden toteuttamisohjelman vuodelle 2023, siten että ohjelma on sitova, lukuun ottamatta Iivarin metsätietä, joka korvataan ohjelmassa Klaukkalan facelifiin liittyvällä kohteella, sekä 15-20 kpl 50-500 m2 paikkauskohteita, jotka määritellään loppukeväästä 2023.

Kunta ei hoida, eikä kunnosta yksityisteitä, joten Iivarin Metsätie poistetaan päällystyskohteista. Kyseinen yksityistie on järjestäytymätön, eikä sen tiedot ole ajan tasalla tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä, joten tien avustaminen olisi myös yksityistielain vastaista. Kunta käynnistää viipymättä ko. yksityistien tiekunnan aktivoinnin kuten muissakin tapauksissa, joissa kunta on merkittävä tieosakas.

Kunnallistekniikan päällikkö oikeutetaan tekemään tarpeellisia täsmennyksiä päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaan päällystystöille varattujen määrärahojen puitteissa.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 06.03.2023 § 28     

21/02.02.00/2023  

 

 

Kunnanhallitus päätti 13.2.2023 § 25 käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen 3 §, 26.1.2023.    

 

Perustelut:

Metsä-Tuomelan asemakaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2013. Asemakaavan mukaisen toiminnan edellyttämä liikennetarve on syntynyt asemakaavan lainvoimaisuuden jälkeen, ja tämän johdosta kunnan kadunpitovelvoite on alkanut (MRL 86§). Kunnan kadunpitovelvollisuuden alettua sellaisen kadun osalta, jolle yksityistien tai sen osan liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, kunnan on otettava tällaisen kaduksi muuttuvan yksityistien tai sen osan tienpito hoidettavakseen (Yksityistielaki 13§).

 

Kunnan kadunpitovelvoite edellyttää kadun pitämistä liikennöitävässä kunnossa päivittäin. Lisäksi jatkossa tulee huomioida mm. kadun suunnittelu ja mahdollinen perusparantaminen.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ohjeellisesti liitteen mukaisen päällystyskohteiden toteuttamisohjelman vuodelle 2023.

Kunnallistekniikan päällikkö oikeutetaan tekemään tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaan määrärahavaltuuksien puitteissa.

 

Valmistelija

tekninen johtaja Juha Oksanen, juha.oksanen(at)nurmijarvi.fi,

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen(at)nurmijarvi.f

 

Käsittely

Teknisenä korjauksena esittelytekstiin lisätään lakiviittaukset:

Metsä-Tuomelan asemakaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2013. Asemakaavan mukaisen toiminnan edellyttämä liikennetarve on syntynyt asemakaavan lainvoimaisuuden jälkeen, ja tämän johdosta kunnan kadunpitovelvoite on alkanut (MRL 86§). Kunnan kadunpitovelvollisuuden alettua sellaisen kadun osalta, jolle yksityistien tai sen osan liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, kunnan on otettava tällaisen kaduksi muuttuvan yksityistien tai sen osan tienpito hoidettavakseen (Yksityistielaki 13§).

 

Kunnan kadunpitovelvoite edellyttää kadun pitämistä liikennöitävässä kunnossa päivittäin. Lisäksi jatkossa tulee huomioida mm. kadun suunnittelu ja mahdollinen perusparantaminen.

 

Muutosesitykset

Maiju Tapiolinna teki Maijalan kannattamana muutosesityksen, että teknisen lautakunnan päätös asiassa pidetään ennallaan.

Perustelut:

Maankäyttö ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun katu tai kadunosa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty.

 

Yksityistielain 13§:n mukaan yksityistie tai sen osa lakkaa, kun sen liikennettä välittämään tarkoitetun kadun rakentamista tai parantamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n 3 momentissa tarkoitettu kadunpitopäätös on tehty.

 

Kunnanvaltuuston 22.4.2020 §35 päätöksen mukaan kunta avustaa yksityisteitä avustusehtojen mukaan vain taloudellisesti. Tämä edellyttää yksityistien tiekunnan olevan aktiivinen ja tiekunnan tietojen ajan tasalla viranomaisjärjestelmissä.

 

Iivarin metsätie on passiivinen yksityistie, jonka kaduksi ottaminen on jäänyt kesken, joten teknisen lautakunnan päätös on pätevä.

 

Harri Lepolahti esitti, että päätökseen lisätään teksti "Iivarin metsätien osalta tehdään MRL:n 86:n mukainen kadunpitopäätös."

Perustelut:

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön.

 

Lepolahden esitys raukesi kannattamattomana.

 

Koska kunnanhallitus ei voinut olla yksimielinen Tapiolinnan muutosesityksestä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Tapiolinnan muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 8 (Hägg, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Örling, Vaulamo)

EI 3 (Lepolahti, Maijala, Tapiolinna)

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen.

 

Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen, johon Maijala yhtyi.

Perustelut:

Maankäyttö ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun katu tai kadunosa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty.

 

Yksityistielain 13§:n mukaan yksityistie tai sen osa lakkaa, kun sen liikennettä välittämään tarkoitetun kadun rakentamista tai parantamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n 3 momentissa tarkoitettu kadunpitopäätös on tehty.

 

Kunnanvaltuuston 22.4.2020 §35 päätöksen mukaan kunta avustaa yksityisteitä avustusehtojen mukaan vain taloudellisesti. Tämä edellyttää yksityistien tiekunnan olevan aktiivinen ja tiekunnan tietojen ajan tasalla viranomaisjärjestelmissä.

 

Iivarin metsätie on passiivinen yksityistie, jonka kaduksi ottaminen on jäänyt kesken, joten Teknisen lautakunnan päätös on pätevä.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA - 3 EI hyväksyä ohjeellisesti liitteen mukaisen päällystyskohteiden toteuttamisohjelman vuodelle 2023.

Kunnallistekniikan päällikkö oikeutettiin tekemään tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaan määrärahavaltuuksien puitteissa.

Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Maijala yhtyi Tapiolinnan eriävään mielipiteeseen. Perustelut eriävälle mielipiteelle: Maankäyttö ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun katu tai kadunosa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty.

Yksityistielain 13§:n mukaan yksityistie tai sen osa lakkaa, kun sen liikennettä välittämään tarkoitetun kadun rakentamista tai parantamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n 3 momentissa tarkoitettu kadunpitopäätös on tehty.

Kunnanvaltuuston 22.4.2020 §35 päätöksen mukaan kunta avustaa yksityisteitä avustusehtojen mukaan vain taloudellisesti. Tämä edellyttää yksityistien tiekunnan olevan aktiivinen ja tiekunnan tietojen ajan tasalla viranomaisjärjestelmissä.

Iivarin metsätie on passiivinen yksityistie, jonka kaduksi ottaminen on jäänyt kesken, joten teknisen lautakunnan päätös on pätevä.