Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 27


 

 

Tilakeskuksen päällikön viran täyttäminen

 

Kunnanhallitus 06.03.2023 § 27     

1551/01.01.01.01/2022  

 

 

Kunnanhallitus päätti tilakeskuksen päällikön viran haettavaksi julistamisesta ja valintaryhmän nimittämisestä 21.11.2022 (§ 242). Viran hakuaika oli 4. - 30.1.2023. Työpaikkailmoitus julkaistiin kunnan työpaikkasivuston ja työvoimahallinnon sivuston lisäksi HS Tabletissa, Oikotiellä, kunnan somekanavissa ja Rakennuslehden verkkopalvelussa. Rekrytoinnissa käytettiin Inhunt oy:n suorahakupalvelua.

 

Tilakeskuksen päällikkö johtaa tilakeskuksen tulosalueen toimintaa ympäristötoimialalla. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava insinöörin tutkinto. Lisäksi työpaikkailmoituksessa kerrottiin, että hakijoilta odotetaan hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, hyviä johtajavalmiuksia, kiinteistö- ja talorakennusalan osaamista ja kokemusta rakennuttamisesta, tilahallintokokemusta sekä hankintakokemusta.

 

Määräaikaan mennessä tilakeskuksen päälliköksi haki 22 henkilöä, joista kolmella ei ollut vaadittua tutkintokelpoisuutta ja yksi hakija peruutti hakemuksensa. Valintaryhmä kutsui haastatteluun neljä hakijaa ja haastattelut pidettiin torstaina 9.2.2023. Niiden perusteella valintaryhmä kutsui kaksi hakijaa edelleen soveltuvuusarvointeihin, jotka toteutettiin MPS Oy:ssä. Konsultti raportoi soveltuvuusarviointien tuloksista valintaryhmälle 27.2.2023.

 

Valintaryhmä esittää, että tilakeskuksen päällikön virkaan valitaan diplomi-insinööri, vs. tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä. Kivelän arvioidaan täyttävän parhaiten viran vaatimukset. Kokonaisarvio perustuu hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointeihin.

 

Hallintosäännön 45 ja 46 § mukaan kunnanhallitus julistaa tulosaluepäällikkönä toimivan tilakeskuksen päällikön viran haettavaksi ja päättää virkaan valinnasta.

 

Hakijayhteenveto on esityslistan oheismateriaalina. Hakemusasiakirjat ja arvioinnit ovat nähtävillä kunnanviraston neuvonnassa 3.3. alkaen kunnanhallituksen jäsenten tutustumista varten. MPS:n konsultti Hanna Ruohonen kertoo kokouksessa arvioinneista.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää
- suorittaa tilakeskuksen päällikön virkavaalin,
- valita virkaan DI, vs. tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelän 1.5.2023 alkaen,
- todeta, että viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy Teknisten sopimuksen ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaisesti ja on virkasuhteen alkaessa 5282,81 euroa / kk,
- todeta, että virassa sovelletaan 6 kk koeaikaa,
- todeta, että virkavaali on ehdollinen, kunnes valittu on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan
- todeta, että muut palvelussuhteen ehdot määritellään erikseen laadittavassa virkamääräyksessä.

 

Valmistelija

henkilöstöjohtaja Leena Ojala. p. 040 317 4409.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti
- suorittaa tilakeskuksen päällikön virkavaalin,
- valita virkaan DI, vs. tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelän 1.5.2023 alkaen,
- todeta, että viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy Teknisten sopimuksen ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaisesti ja on virkasuhteen alkaessa 5282,81 euroa / kk,
- todeta, että virassa sovelletaan 6 kk koeaikaa,
- todeta, että virkavaali on ehdollinen, kunnes valittu on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan
- todeta, että muut palvelussuhteen ehdot määritellään erikseen laadittavassa virkamääräyksessä.

 

Jakelu

hakijat

valittu

toimialasihteeri