Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 268


Liite4 Nurmijärven kunnan viestintäohjelma 2022-2030

 

 

Nurmijärven kunnan viestintäohjelma 2022-2030

 

Kunnanhallitus 19.12.2022 § 268     

1691/00.01.02.00/2022  

 

 

Kuntalain (29§) mukaan kunnalla on viestintävelvoite ja asukkailla ja muilla asiakkailla on oikeus tietää, miten kunnan asioita hoidetaan ja miten niihin voi vaikuttaa. Viestintä toteuttaa osaltaan hallinnon julkisuusperiaatetta ja luo edellytyksiä osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Viestintä onkin keskeinen elementti kaikessa kunnan toiminnassa. Nurmijärven kunnan viestintäohjelma kertoo, kuinka viestintä tukee Nurmijärvi - paremman arjen ilmiö -kuntastrategian toteuttamista. Viestinnän tulee olla asiakaslähtöistä, vastuullista ja rohkeaa, avointa, helposti ymmärrettävää, aktiivista ja vuorovaikutuksellista.

 

Asukas- ja asiakaslähtöistä viestintää

 

Viestintäohjelman mukaan kehitämme Nurmijärven kunnassa viestintää ja markkinointiviestintää tukemaan entisestään nurmijärveläistä parempaa arkea. Viestimme päätöksenteosta, muutoksista ja poikkeustilanteista ennakoiden sekä palveluistamme aktiivisesti. Käymme monikanavaista vuoropuhelua siellä, missä asiakkaamme ovat. Vastaamme kysymyksiin ja viesteihin mahdollisimman ripeästi. Nurmijärvi tehdään yhdessä, ja osallistamme kuntalaisia ja muita sidosryhmiämme suunnittelemaan ja toteuttamaan asioita yhdessä. Viestinnässä käyttämämme kieli on selkeää ja asiakaslähtöistä, tavoitteenamme on yhteinen ymmärrys.  Kehitämme viestintäjärjestelmiämme ja viestinnän työkalujamme entistä käytettävämmiksi.

 

Vastuullista viestintää

 

Viestintäohjelman mukaisesti toteutamme Nurmijärven viestintää vastuullisesti. Huomioimme kehittämisessä yhdenvertaisuuden, ihmisten moninaisuuden ja kunnan kokonaisedun. Viestimme kunnan päätöksenteosta ja vaikuttamismahdollisuuksista avoimesti, tasapuolisesti, ripeästi ja paikkansapitävästi. Kunta on aina läsnä asukkaiden ja asiakkaiden arjessa, ja erityisesti apua tarvittaessa. Huolehdimme erityisesti kriisiviestinnän osaamisesta ja valmiudesta.

 

Rohkeaa viestintää

 

Viestintäohjelman mukaisesti kehitämme viestintää ja markkinointiviestintää jatkuvasti ja ennakoimme viestintätrendien kehittymistä. Kokeilemme ennakkoluulottomasti mutta harkitusti uusia viestintätapoja ja -kanavia unohtamatta perinteisiä viestintäkanavia ja -tapoja. Toisinaan perinteisissä viestintätavoissa pidättäytyminen tukee parhaiten tavoitteiden saavuttamista.  Tunnistamme ja teemme näkyväksi hyvän työn, vahvuutemme sekä kehityskohteemme. Käymme avointa vuorovaikutusta myös haastavista ja vaikeiksi mielletyistä aiheista. Nostamme rohkeasti esille edunvalvontaohjelmamme tavoitteita. Erotumme rohkeasti kuntien joukosta nurmijärveläisellä omaleimaisella viestinnällä.

 

Viestintäohjelman sisältö

 

Kunnan viestintäohjelmassa luodaan visio kunnan viestinnälle, miten kunnan toimintaperiaatteet näkyvät viestinnässä, mitkä ovat kunnan viestinnän kohderyhmät ja päätavoitteet sekä kuinka tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Viestintäohjelmaan on listattu toimenpiteitä, joilla viestintäohjelman tavoitteita edistetään - toimenpiteitä päivitetään tarpeen mukaan. Nurmijärven kunnan vetovoima kuin myös viestintä syntyvät yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kunnan eri toimijoiden, kuntapäättäjien, kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Viestintäohjelma toimii Nurmijärven kuntaorganisaation viestintää ohjaavana asiakirjana ja kehittämisen työkaluna. Päällekkäisyyden välttämiseksi kunnan matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumaohjelmassa linjataan näihin liittyvistä asioista.

 

Viestintäohjelma auttaa suunnittelemaan ja priorisoimaan kunnan viestintää. Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden viestinnästä ohjeistetaan konserniohjeessa.

 

Osallistaminen

 

Viestintä- ja markkinointipalvelut aloitti viestintäohjelman päivittämisen keväällä 2022 uuden kuntastrategian hyväksymisen myötä (KV 23.3.2022). Tulosalue teetti kyselyn kunnan viestinnästä päättäjille 16.6.-15.7.2022. Viestintäohjelmaa ja kyselyn tuloksia käsiteltiin kunnan toimialojen johtoryhmissä ja kunnan johtoryhmässä syyskuussa 2022, johtoryhmät saivat kommentoida pohjaesitystä syyskuun aikana. Viestintäohjelmaan liittyviä kyselyn tuloksia ja pohjaesitystä on käsitelty myös kunnan poikkihallinnollisessa viestintäryhmässä elokuussa ja lokakuussa 2022. Tulosalue teetti kyselyn pohjaesityksestä kunnan sidosryhmille (kuntalaiset, työntekijät, päättäjät, muut) 14.-30.9.2022. Viestintäpäällikkö kävi pohjaesityksen ja sidosryhmäkyselyn tulosten pohjalta evästyskeskustelut elinvoimalautakunnassa 6.10., vanhusneuvostossa 17.10., vammaisneuvostossa 26.10., nuorisovaltuustossa 1.11. sekä kunnan johtoryhmässä 14.11. Osallistamisessa saadut kommentit ja tulokset huomioitiin pohjaesityksen valmistelussa.

 

Päivittäminen

 

Nurmijärven kunnan viestintäohjelma 2023-2030 - Asiakaslähtöistä, vastuullista ja rohkeaa viestintää astuu voimaan kunnanhallituksen hyväksymisestä. Viestintäohjelmaa päivitetään tarvittaessa ja sitä on tarkoituksenmukaista tarkastella viimeistään uuden kunnanvaltuuston valinnan myötä 2025.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Nurmijärven kunnan viestintäohjelman 2022-2030.

 

Valmistelija

viestintäpäällikkö Teemu Siltanen, teemu.siltanen(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti.