Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 260 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen grillauspaikan rakentamisesta talkoovoimin Kylänpään puistoalueelle

 

Kunnanhallitus 16.03.2020 § 65 

 

 

 

Valtuustolle jätettiin 26.2.2020 aloite, missä esitetään kehitettäväksi Kylänpään puistoa rakentamalla siellä olevan lammen rantaan tulisija. Grillauspaikan rakenteet tulevat talkoolaisten kustantamina yleiseen käyttöön.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää ohjata valtuustoaloitteen ympäristötoimialan valmisteltavaksi.

 

Päätös  

  Esitys hyväksyttiin.

 

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 60   

 

 

Esa Laitinen ja 11 muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessa, että Kylänpään puistoaluetta kehitetään rakentamalla siellä olevan lammen rantaan tulisija. Tarkoituksena on, että grillauspaikka ja sen rakenteet tulevat talkoolaisten kustantamina yleiseen käyttöön.

 

Aloitetta on valmisteltu ympäristötoimialalla teknisessä keskuksessa yhdessä kunnallistekniikan suunnitteluyksikön sekä viher- ja liikunta-alueet yksikön kesken. Grillauspaikka haluttiin tuoda keskeiselle paikalle, lähelle kauppakeskusta ja hiihtolatua ja hiukan kauemmaksi asutuksesta. Näin grillauspaikka olisi mahdollisimman monen saavutettavissa ja näköpiirissä. Liitteenä on esitys grillauspaikan ohjeellisesta sijaintipaikasta, joka täsmentyy jatkovalmistelun yhteydessä.

 

Tarkoituksena on, että Nurmijärven kunta antaa aktiivisille talkoolaisille käyttöön grillauspaikka- alueen tulisijan toteuttamiseksi kunnan hyväksymien suunnitelmien ja lupaehtojen mukaisesti. Alue olisi kooltaan noin 20 m2 ja alue ja koko tarkentuvat maastokatselmuksessa asian edetessä. Talkoovoimin rakennettavan tulipaikan suunnitelmat (ml. sijainti) ja toteuttamistapa tulee hyväksyttää teknisessä keskuksessa ennen rakentamisen aloittamista. Jos grillauspaikka on tarkoitus kattaa, tulee sille lisäksi hakea toimenpidelupaa rakennusvalvonnasta.

 

Grillauspaikan suunnitelmiin sisältyy rakentamisen lisäksi myös suunnitelma kohteen ylläpidosta. Tarkoituksena on, että kunta tekisi käyttöön annetun grillauspaikan ja -alueen osalta hoitosopimuksen talkootahon kanssa. Näin on toimittu useiden muidenkin kunnan alueilla olevien kiinteiden tulipaikkojen kanssa; mm. Myllykoskella on alueenhoitosopimus roskahuollosta. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon myös alueella tapahtuva mahdollinen ilkivalta ja muut turvallisuusnäkökulmat käytön kannalta. Puuhuoltoa kunnan ei ole tarkoitus järjestää alueelle, vaan jokainen käyttäjä tuo omat polttopuut mukanaan. Grillauspaikan valmistuttua sen tulee olla vapaassa käytössä kaikille kuntalaisille ja ulkoilijoille.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen valtuustoaloitteeseen.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusaloite todetaan em. toimenpitein loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

Liikunta- ja viheraluepäällikkö Ville Ruokoja, ville.ruokoja@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 07.12.2022 § 260     

219/00.02.00.02/2020  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

liikunta- ja viheraluepäällikkö Ville Ruokoja, ville.ruokoja(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.