Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 259


Liite6 Valtuustoaloite Purettavien rakennusten kierrättämisestä

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen purettavien rakennusten kierrättämiseksi

 

Valtuusto 26.05.2021 § 76   

 

 

 

Maiju Tapiolinna (ps.) ja muut 10 kannattajaa jättivät valtuustoaloitteen purettavien rakennusten kierrättämiseksi.

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 59   

 

 

 

Maiju Tapiolinna ja muut 10 kannattajaa jättivät valtuustoaloitteen purettavien rakennusten kierrättämiseksi:

"Kunnan omistuksessa on runsaasti vanhoja kiinteistöjä. Purettavissa rakennuksissa on myös  

runsaasti käyttökelpoista ja kierrätettävää materiaalia kuten saniteettikalusteet, ikkunat ja ulko- 

ovet, rännit, tikapuut, vesi- ja lämpöputket, säiliöt, kattopellit, kattotiilet, uuninluukut, ovenkahvat, 

ikkunalaudat, hirret, mahdollinen irtaimisto yms.   

 

Ekologista vastuullisuutta on huolehtia, ettei purettava rakennus kokonaisuudessaan päädy  

kaatopaikalle maatumaan, vaan kaikki siinä oleva käyttökelpoinen materiaali kierrätetään jo ennen 

lopullista purkua.  

 

Kuntalaisille tulee tarjota mahdollisuus katselmoida purettava rakennus ja siinä oleva mahdollinen  

kierrätettävä materiaali ennen lopullista purkua ja kunnan ilmoittaman aikataulutuksen mukaisesti 

irrottaa ja pois kuljettaa haluamansa kierrätysmateriaali. Vaihtoehtoisesti rakennuksen purun  

yhteydessä kunta lajitteluttaa materiaalit ja tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden noutaa  

kierrätysmateriaalin.  

 

Kohteita purettaessa on huolehdittava turvallismääräysten toteutumisesta sekä mahdollisesta esim.  asbestin aiheuttamista vaaroista. Kunta voi päättää mahdollisesta kohtuullisesta rahallisesta  

korvauksesta kierrätysmateriaalin suhteen."

Nurmijärven kunta noudattaa purkutöissä lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Purkulupaprosessin yhteydessä rakennusvalvontaan tehdään selvitys rakennusjätteen määristä ja käsittelytavoista. Kaikista kohteista tehdään haitta-ainekartoitus ennen purkutöitä.

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen rakentamista tai purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa esittämään selvityksen rakennusjätteen määrästä, laadusta ja sen lajittelusta. Hakemuksessa tai ilmoituksessa ilmoitetaan erikseen terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä. Purkamista edeltävässä selvityksessä kartoitetaan rakenteista syntyvät jätelajit, erityisesti vaaralliset jätteet, sekä tehdään karkea arvio syntyvistä jätemääristä lajikohtaisesti.

 

Rakennus- ja purkujätteen haltijan (eli urakoitsijan) on noudatettava lain edellyttämää etusijajärjestystä, joka on sitova velvoite. Etusijajärjestys tarkoittaa, että ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää (purkaminen ei ole tällaista), mutta jos jätettä syntyy (kuten purkaessa), on jäte ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä varten (esim. purettava ehjänä mm. irtokalusteet, ikkunat, ovet jne. ja vaikkapa eristevilla voidaan käsittelyn jälkeen hyödyntää puhallusvillana). Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, on jäte kierrätettävä materiaalina (mm. lasista lasivillaa, kattohuovasta bitumia, posliinista tiiliteollisuuden raaka-ainetta jne.) ja jos se ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, mukaan lukien energiana hyödyntäminen (lajittelemattomastakin purkujätteestä voidaan erottelutekniikalla varustelluissa kierrätyslaitoksissa kierrättää tai hyödyntää energiana jopa 90 %). Jos hyödyntäminenkään ei ole mahdollista, jäte loppukäsitellään eli sijoitetaan asianomaisille loppusijoituspaikoilleen.

 

Jätteen haltijalla on selvillä olovelvollisuus, jolloin mikään jäte ei voi päätyä purkukohteista minnekään ilman haltijan kuittausta.

 

Jätelain mukaan seuraavat jätelajit on kerättävä erikseen:

1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet;

2) kipsipohjaiset jätteet;

3) kyllästämättömät puujätteet;

4) metallijätteet;

5) lasijätteet;

6) muovijätteet;

7) paperi- ja kartonkijätteet;

8) maa- ja kiviainesjätteet.

 

Purkukohteesta päätyy kierrätykseen kohteesta ja purku-urakoitsijasta riippuen ainakin 60 %. Tarkkoja lukuja ei ole saatavilla.

 

Tilakeskus irrottaa hyödyllisen materiaalin purettavista kohteista aina kun se on kustannustehokasta ja järkevää. Materiaali, joka irrotetaan hyötykäyttöön, tulee olla kuitenkin aina puhdistettavissa.

 

Purettava rakennus voi olla jo ennen purkutöiden aloittamista vaarallinen paikka. Rakennuksissa voi olla sortuma- tai putoamisvaara. Sisäilmassa voi olla haitallisia aineita kuten asbestikuituja tai mikrobeja. Riski korostuu vanhoissa pienissä asuinrakennuksissa, joita tulee kunnan omistukseen maa-aluekauppojen yhteydessä. Yksityisihmisiä ei kannata turvallisuussyistä pääsääntöisesti päästää purkukohteisiin.

 

Purkutyön yhteydessä lajittelua ja rakennusosien irrottamista voidaan parantaa entisestään ja kehittää purkuaineksen hyödyntämistä entisestään. Menettely lisää purkutyön kestoaikaa ja kustannuksia.

 

Vastauksena aloitteeseen todetaan, että tilakeskus lisää uusiin purku-urakkakilpailutuksiin purku-urakoitsijoille tehtäviä, joilla saadaan parannettua uudelleen käytettävien rakennusosien kierrätystä. Mikäli menettely ei herätä riittävää kiinnostusta kuntalaisissa, kierrätyskeskuksissa tai muissa tahoissa, menettelystä voidaan luopua ilman erillistä päätöstä.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä selostusosassa annetun vastineen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen, ville.kononen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Kunnanhallitus 07.12.2022 § 259     

897/00.02.00.02/2021  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

vs. tilakeskuksen päällikkö Pasi Kivelä, pasi.kivela(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.