Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 02.11.2022/Pykälä 83 

 

Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueen, Hirmunoja, perustaminen

 

Elinvoimalautakunta 08.09.2022 § 53   

 

 

 

Uuden luonnonsuojelualueen perustaminen Hirmunojan alueelle osalle kiinteistöjen Ojala 543-402-13-8, Punamulta 543-402-13-209 ja Heikkari 543-402-104-59 alueita perustuu Nurmijärven Vihreä valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja siihen annettuun vastaukseen kv 24.3.2021 § 31. Aloitteessa esitettiin luonnonsuojelualueen perustamista Seitsemän veljeksen kunniaksi. Vuosi 2020 oli Seitsemän veljeksen julkaisemisen 150-vuotisjuhlavuosi. Kuluvana vuonna Aleksis Kiven kuolemasta tulee 150 vuotta, joten luonnonsuojelualueen perustaminen tänä merkkivuonna juhlistaa myös juhlavuoden teemaa "Minä elän!"

 

Valtuustoaloitteeseen vastaamiseen liittyen kartoitettiin mahdollisia alueita luonnonsuojelualueeksi seuraavin perustein:

-  kunnan maanomistus

- alueella on havaittu selvityksissä suojeltavia luontoarvoja (uhanalainen luontotyyppi, kasvilaji ja/tai luontodirektiivin suojelemia lajeja)

- saavutettavuus

- kytkös Seitsemään veljekseen esim. ulkoilureittiin.

 

Lisäksi otettiin huomioon luonnonsuojelualueen perustamisen edellytykset:

-  alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi

-  alueella on luontodirektiivissä määriteltyjen eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja

-  alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma

- alue on erityisen luonnonkaunis

- alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi

- luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii.

 

Hirmunojan valikoituminen perustettavaksi luonnonsuojelualueeksi perustui seuraaviin seikkoihin:

- alue täydentää jo olemassa olevaa suojelualuetta, mikä lisää suojelualueen merkittävyyttä

- Seitsemän veljeksen reitti kulkee alueen läpi

- alueella kasvillisuus on suurruoholehtoa ja saniaislehtoa, ojaan laskevat rinteet ovat lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa

- Hirmunoja on luonnontilainen uoma, jonka varrella esiintyy paikoitellen lahopuustoa.

 

Alueen suojelumääräyksissä esitetään otettavaksi huomioon, että Seitsemän veljeksen ulkoilureitin kunnostaminen, ylläpitäminen, kehittäminen tulee olla mahdollista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tarvittavan uuden infran kuten opaste-/infotaulujen rakentamista reitin varrelle. Infotauluissa voidaan antaa mm. tietoa luonnonsuojelualueen luontoarvoista.

 

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamisesta toimitetaan ELY-keskukselle, joka tekee päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta ja antaa aluetta koskevat suojelumääräykset. Hakemuksen sisällöstä ja esitettävistä suojelumääräyksistä on keskusteltu hyvässä yhteisymmärryksessä ELY-keskuksen edustajan kanssa. Lisäksi sovittiin, että ennen päätöksen tekemistä viranhaltijoilla on mahdollisuus kommentoida suojelumääräyksiä.

 

Alueen muodostamisesta ei vaadita korvausta, joka alueen taloudellinen arvo esimerkiksi puuston kannalta tulisi olemaan vähäinen.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

- osalle kiinteistöjen Ojala 543-402-13-8, Punamulta 543-402-13-209 ja Heikkari 543-402-104-59 alueita perustetaan Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualue, Hirmunoja, liitekartassa esitetylle alueelle,
- hakemuksessa korostetaan suojelumääräysten osalta, että Seitsemän veljeksen ulkoilureitin kunnostaminen, ylläpitäminen, kehittäminen tulee olla mahdollista,
- kunta ei vaadi suojelualueen perustamisesta korvausta.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala@nurmijarvii.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 10.10.2022 § 192   

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

- osalle kiinteistöjen Ojala 543-402-13-8, Punamulta 543-402-13-209 ja Heikkari 543-402-104-59 alueita perustetaan Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualue, Hirmunoja, liitekartassa esitetylle alueelle,

- hakemuksessa korostetaan suojelumääräysten osalta, että Seitsemän veljeksen ulkoilureitin kunnostaminen, ylläpitäminen, kehittäminen tulee olla mahdollista,

- kunta ei vaadi suojelualueen perustamisesta korvausta.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Valtuusto 02.11.2022 § 83     

1248/11.01.00/2022  

 

 

Esitys 

Kunnanvaltuusto päättää, että

- osalle kiinteistöjen Ojala 543-402-13-8, Punamulta 543-402-13-209 ja Heikkari 543-402-104-59 alueita perustetaan Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualue, Hirmunoja, liitekartassa esitetylle alueelle,

- hakemuksessa korostetaan suojelumääräysten osalta, että Seitsemän veljeksen ulkoilureitin kunnostaminen, ylläpitäminen, kehittäminen tulee olla mahdollista,

- kunta ei vaadi suojelualueen perustamisesta korvausta.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.