Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.10.2022/Pykälä 211 

 

Toimialojen ja johtokuntien vastineet arviointikertomukseen vuodelta 2021

 

Tarkastuslautakunta 12.05.2022 § 30   

 

 

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunta on arvioinut kunnan ja kuntakonsernin toimintaa vuodelta 2021 ja

esittää arviointikertomuksessa arviointinsa tulokset.

 

Kuntalain mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin

arviointikertomus antaa aihetta. Lausunnon perustaksi hallituksen on suositeltavaa pyytää muilta

toimielimiltä tarvittavat vastineet arviointikertomuksesta.

 

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja

talouden tarkastusta koskevat asiat. Tämän säännöksen mukaisesti asian valtuustolle esittelee

tarkastuslautakunta.

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen ja liittää sen pöytäkirjaan sekä
- luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi,

- esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa. 

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

 

 

Valtuusto 25.05.2022 § 44   

 

 

 

 

Esitys 

Valtuusto päättää

1. merkitä arviointikertomuksen tiedoksi ja

2. velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 10.10.2022 § 204   

 

 

 

Kuntalain 121 §:n 5 mom. mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Kunnan toimialat ja liikelaitokset ovat käsitelleet lautakunnissaan ja johtokunnissaan vuoden 2021 arviointikertomusta ja antaneet vastauksensa seuraavasti:

 

- Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 13.9.2022 § 23

- asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 13.9.2022 § 50

- elinvoimalautakunta 8.9.2022 § 55

- hyvinvointilautakunta 13.9.2022 § 47

- Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 14.9.2022 § 27

- sivistyslautakunta 15.9.2022 § 47

- tekninen lautakunta 15.9.2022 § 42

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevaan yhteenvetoon kootut toimialojen ja liikelaitosten vastineet vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta ja

2.  antaa vastineet edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Asia siirrettiin käsiteltäväksi torstaina 13.10.2022 klo 15.30 alkavassa kokouksessa 

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 13.10.2022 § 211     

502/00.03.00/2022  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevaan yhteenvetoon kootut toimialojen ja liikelaitosten vastineet vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta ja

2.  antaa vastineet edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.