Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.10.2022/Pykälä 210


Liite3 Lainatarjouspyyntö 21.9.2022 Nurmijärven kunta

 

 

Hankintapäätös 15,0 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nostamisesta

 

Kunnanhallitus 10.10.2022 § 203   

 

 

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus päättää pitkäaikaisen lainan ottamisesta vuotuisen talousarvion hyväksymissä rajoissa. Talousarviossa lainanoton sitovuustasona on rahoituslaskelmassa lainakannan muutos (=nettolainanotto).

 

Nurmijärven kunta on 21.9.2022 lähettämällään tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia 15,0 milj. euron pitkäaikaisesta talousarviolainasta maturiteeteilla 5 ja 7 vuotta. Tarjouksia pyydettiin molemmille maturiteeteille kiinteä- ja vaihtuvakorkoisena. Nostettavalla lainalla konvertoidaan kuntatodistuspohjaisia lyhytaikaisia lainoja, joilla kunta on väliaikaisesti rahoittanut investointihankkeita ja pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä.

 

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta rahoituslaitoksilta: Nordea Bank Oyj, Danske Bank Oyj, Svenska Handelsbanken AB, Kuntarahoitus Oyj, Aktia Pankki Oyj, Lammin säästöpankki ja Uudenmaan Osuuspankki.

 

Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tuli jättää 30.9.2022 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut kysymyksiä. Tarjoukset tuli jättää sähköpostitse 04.10.2022 klo 10.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Aktia Pankki Oyj, Kuntarahoitus Oyj ja Uudenmaan Osuuspankki. Annetut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa perusteena on halvin hinta. Halvin hinta määrittyy kokonaiskustannuksesta, jossa huomioidaan tarjotun koron lisäksi muut mahdolliset kustannukset. Lainan arvioitu nostoaika on 31.10.2022 mennessä. Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen rahoituksesta eri maturiteeteilla antoi Kuntarahoitus Oyj.

 

Kilpailutettavan lainan määrittely perustuu kunnan varainhankinnan perusteisiin. Kunnan lainasalkun nykyinen suojausaste on 80 prosenttia (5.10.2022), kun suojauslaskennassa huomioidaan koronvaihtosopimukset. Korkojen ollessa korkealla, on tarkoituksenmukaista kiinnittää laina vaihtuvaan korkoon. Kunnan lainasalkun suojausastetta on nostettu asteittain korkojen ollessa matalalla. Nyt nostettava vaihtuvakorkoinen laina laskee lainasalkun suojausasteen 74 prosenttiin.

 

Kunnalla on kaksi merkittävää koronvaihtosopimusta, joista toinen (15 milj. euroa) erääntyy vuoden 2022 lokakuussa. Toinen koronvaihtosopimus (20,0 milj. euroa) erääntyy vuonna 2024. Koronvaihtosopimuksilla kunta on suojannut pitkäaikaisia vaihtuvakorkoisia lainoja. Korkojen noustessa myös suojaamisen hinta kasvaa. Vaihtuvakorkoiset lainat on mahdollista suojata tulevaisuudessa lainakohtaisilla koronvaihtosopimuksilla, tai muuttaa kiinteäkorkoisiksi.

 

Lainasalkun suojausrakenteen tulee olla kustannustehokas ja organisaation riskinsietotasoon oikein mitoitettu. Korkosuojausinstrumentin ja rahoitusmuodon valinnassa huomioidaan siten eri suojausinstrumenttien edullisuus, joustavuus ja instrumenttien välinen hajautus.

 

 

 

Kuntarahoitus Oyj:n antamassa tarjouksessa korkohinnoittelu oli kaikkien maturiteettien ja korkosidonnaisuuksien osalta kilpailukykyinen. Indikatiivinen 6 kk euriboriin sidottu kokonaiskorko on tarjouksessa 5 vuoden maturiteetilla 2,02 prosenttia ja 7 vuoden maturiteetilla 2,04 prosenttia. Kunta joutuu tulevina vuosina uudelleenrahoittamaan lainanlyhennyksiä vieraalla pääomalla. Pääoman lyhennysten ajallisen hajauttamisen ja jälleenrahoitukseen liittyvän korkoriskin minimoimiseksi, on uuden nostettavan lainan maturiteetti tarkoituksenmukaista asettaa suhteellisen lyhyeksi. Tämän perusteella nostettavan kertalyhenteisen lainan maturiteetiksi ehdotetaan valittavan 5 vuotta.

 

Liitteenä on esitetty tarjouspyyntö sekä hankintapäätöksen perusteena oleva tarjousvertailu. Annettu tarjouskorko perustuu 03.10.2022 klo 14.00 indikaatioon ja lopullinen korko vahvistuu lainanottohetkellä.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää:

1. nostaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 15 000 000,00 euron pitkäaikaisen vaihtuvakorkoisen (6 kk euribor) lainan 5 vuodeksi, indikatiivisella korolla 2,02 %. Lainan lyhennysmuotona on kertalyhennys. Lainan arvioitu nostopäivä on 31.10.2022 mennessä sekä

2. valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan lainan nostamiseen liittyvät käytännön järjestelyt sekä allekirjoittamaan kunnan puolesta laina-asiakirjat.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

 

Asia siirrettiin käsiteltäväksi torstaina 13.10.2022 klo 15.30 alkavassa kokouksessa 

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 13.10.2022 § 210     

1351/02.05.03/2022  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää:

1. nostaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 15 000 000,00 euron pitkäaikaisen vaihtuvakorkoisen (6 kk euribor) lainan 5 vuodeksi, indikatiivisella korolla 2,02 %. Lainan lyhennysmuotona on kertalyhennys. Lainan arvioitu nostopäivä on 31.10.2022 mennessä sekä

2. valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan lainan nostamiseen liittyvät käytännön järjestelyt sekä allekirjoittamaan kunnan puolesta laina-asiakirjat.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Talouspalvelut

Sarastia maksuliikenne

Kuntarahoitus Oyj

Muut tarjoajat