Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 177 

 

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

 

Kunnanhallitus 12.09.2022 § 177     

493/02.05.01.02/2020  

 

 

Helsingin hallinto-oikeus on 15.7.2022 pyytänyt Nurmijärven kunnan lausuntoa kunnanvaltuuston 25.5.2022 antamaan päätökseen § 46 liittyvässä valitusasiassa. Valituksia on jätetty kaksi kappaletta päätöksestä, joka koskee kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmän kehittämistä ja myöntämisehtoja. Määräaika lausunnon antamiselle on ollut 29.8.2022, mutta määräaikaa on pidennetty 13.9.2022 saakka.

 

Ensimmäisessä valituksessa vaaditaan, että hallinto-oikeus kumoaa valituksen kohteena olevan päätöksen lainvastaisena ja velvoittaa Nurmijärven kunnan korvaamaan tiekunnan oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa. Valittaja katsoo mm., että kunnan päätös kieltää yksityistielain 28 §:n mukaisen käyttömaksun perimisen ja on siten vastoin uuden yksityistielain esitöistä ilmeneviä periaatteita. Lisäksi päätös asettaa tiekunnat sekä yksityistien käyttäjät eriarvoiseen asemaan.

 

Toisessa valituksessa vaaditaan oikaisua kunnanvaltuuston päätökseen. Valittajat katsovat, että päätös loukkaa sekä kuntalaisten, että tiekuntien yhdenvertaisuutta ja on yksityistielain vastainen.

 

Nurmijärven kunta katsoo, että valitukset tulee hylätä lausunnoissa esitetyillä tarkemmilla perusteilla. Kokoavasti esitetään, että yksityistielain 85 § 1 momentin perusteella tien käytöstä suoritettavan maksun periminen voidaan kieltää tien kunnossapitoa koskevassa avustuspäätöksessä. Kunnanvaltuuston harkintavaltansa mukaisesti päättämät, lakiin perustuvat yleiset avustusehdot eivät ole yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisia. Lisäksi yhdenvertaisuus varmistetaan kussakin yksittäisessä avustuspäätöksessä, josta hakijalla on muutoksenhakuoikeus.

 

Avustusehdot eivät estä tiekuntaa valitsemasta, periikö se käyttömaksun yksityistielain 28 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa vai hakeeko se kunnan avustusta. Vastaavanlaisia avustusehtoja on monessa muussa kunnassa ja myös aiempi KHO:n oikeuskäytäntö on katsonut vastaavanlaisen avustusehdon lainmukaiseksi.

 

Kysymys oikeudesta periä käyttömaksu palveluliikenteestä on lisäksi vireillä käräjäoikeudessa eikä sellaista muutenkaan ratkaista hallinto-oikeudessa. Avustusehdot ovat samat kaikille päätetyn luokittelun mukaisesti, eivätkä avustusehdot koske suoraan yksityisteiden käyttäjiä vaan tiekuntia.

 

Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, kunnan lausunnot liitteineen sekä valitusasiakirjat liitteineen ovat tämän päätösesityksen liitteenä.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1.hyväksyä tämän päätöksen liitteenä olevan Kirkkotien tiekunnan valituksen johdosta antaman lausunnon,

2. hyväksyä tämän päätöksen liitteenä olevan tiekunnan kahden osakkaan tekemän valituksen johdosta antaman lausunnon sekä

3. tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän päätöspykälän osalta jo kokouksessa.

 

Valmistelijat

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen(at)nurmijarvi.fi

kiinteistöinsinööri Riku Hellgren, riku.hellgren(at)nurmijarvi.fi

kunnanlakimies Sari Forsström, sari.forsstrom(at)nurmijarvi.fi

tekninen johtaja Juha Oksanen, juha.oksanen[at)nurmijarvi.fi

hallintojohtaja Katja Vuorinen, katja.vuorinen[at)nurmijarvi.fi

 

 

Käsittely

Jouni Maijala esitti Örlingin kannattamana, että lausunnot palautetaan uudelleen valmisteluun. Perusteluna se, että lausunnot ovat puutteellisia ja vaativat tarkennuksia yhdenvertaisuuden osalta.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

JAA = asian käsittelyn jatkaminen

EI = Maijalan palautusesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 8 (Hägg, Lepolahti, Mattila, Suhonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Vaulamo)

EI 2 (Maijala, Örling)

POISSA 1 (Tapiolinna)

 

Kunnanhallitus päätti äänin 8 JAA - 2 EI - 1 POISSA jatkaa asian käsittelyä.

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Jouni Maijala jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Perusteluna se, että lausunnot ovat puutteellisia ja vaativat tarkennuksia yhdenvertaisuuden osalta.

 

Jakelu

Helsingin hallinto-oikeus