Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 176 

 

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 ja talousarviomuutokset

 

Kunnanhallitus 12.09.2022 § 176     

717/02.02.01/2022  

 

 

Hallintosäännön 66 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

 

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2022 annetaan valtuustolle syyskuussa. Osavuosikatsauksessa esitetään toteumatiedot käyttötaloudesta, investoinneista ja kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi osavuosikatsauksiin sisältyy päivitetty tilinpäätösennuste.

 

Kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuustoon raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Kesäkuun loppuun mennessä kunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on kesäkuun lopun tilanteessa ollut -112,6 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 48,6 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutuneet 5,1 milj. euroa korkeampana.

 

Kunnan verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista, ennustetaan toteutuvan 4,4 milj. euroa suurempana muutettuun talousarvioon nähden. Kesäkuun lopun tilanteessa verotuloja oli tilitetty 116,1 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 53,8 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden verotulot ovat toteutuneet 6,0 milj. euroa suurempana.  Positiiviseen verotuloennusteeseen vaikuttavat mm. ansiotulojen kasvu ja yhteisöveron kuluvan vuoden arvioitua parempi kehitys. Valtionosuudet ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä hieman talousarviota parempina kertymän ollessa 22,1 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 51,2 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan noin 2,4 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden, koska laskentatekijät ovat päivittyneet alkuvuoden arvioista sekä työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattamisen negatiiviset vaikutukset verotuloihin kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole koronatukia.

 

Tulorahoituksen suotuisasta kehityksestä ja poikkeuksellisen suurista maanmyyntien luovutustuloista huolimatta kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy alkuperäistä talousarviota heikompana käyttötalouden kasvupaineista johtuen. Merkittävimmät paineet kustannusten kasvuun ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoissa ja sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ennuste on heikentynyt ensimmäisestä osavuosikatsauksesta 3,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämän arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 1,8 milj. euroon, josta emokunnan osuus on 0,2 milj. euroa ja liikelaitosten 1,6 milj. euroa. Emokunnan ennustettua investointivarausta on jouduttu pienentämään 4,4 milj. eurosta 0,5 milj. euroon vuosikatteen heikentymisen vuoksi. Kunnan nettomenot jatkavat kasvuaan ja niiden ennustetaan toteutuvan 8,3 milj. euroa talousarviota heikompana. Mikäli kertaluontoiset tuloerät jätettäisiin tarkastelusta pois, olisi nettomenojen ennustettu kasvu yli 15,0 milj. euroa. yttötalouden heikentynyttä ennustetta selittää erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvu, joka johtuu koronakustannuksista sekä niihin saatavien tukien arvioitua alemmasta tasosta, ongelmista henkilöstön saatavuudessa sekä hintojen korotuksista. Kunnan omassa tuotannossa heikentynyttä ennustetta selittää henkilöstömenojen kasvu, varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen ennakoitu kasvu ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden kasvaneet omakustannusosuudet.

 

Verotulojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa nousevan 217,9 milj. euroon ylittäen muutetun talousarvion 2,0 milj. eurolla. Valtionosuuksien ennakoidaan asettuvan 45,7 milj. euroon ylittäen alkuperäisen talousarvion 2,4 milj. eurolla.

 

Investointien ennakoidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, koska osa hankkeista siirtyy seuraavalle vuodelle.

 

Kunnan heikentynyt tulosennuste sekä nykyennusteen mukainen investointitaso asettavat paineita lisälainanotolle tai kassavarojen pienentämiselle. Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaavan toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -17,7 milj. euroon, joka on noin 3,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Lainakannan ennustetaan kasvavan 10,4 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätökseen nähden, jolloin lainakanta asettuisi 227,7 milj. euroon. Ennustetun mukaisella lainakannan muutoksella osa investoinnista rahoitetaan kassavaroista, jolloin rahavarojen muutos vuoden lopussa olisi -6,8 milj. euroa.

 

Tarkemmat tiedot kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta on esitetty liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

 

Tässä vaiheessa esitetään seuraavat talousarviomuutokset:

 

 

A) Esitettävät muutokset käyttötalousosaan

 

  1. Konsernipalvelujen yhteisiin toimintoihin esitetään 106 000 euron lisämäärärahaa Rajamäen Uimahalli Oy:n toiminta-avustukseen.

 

 

B) Esitettävät muutokset investointiosaan

 

  1. Kunnallistekniikan rakentamisen investointien määrärahoihin esitetään seuraavat muutokset:

 

Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahamuutokset

TA 2022

Muutos

TA 22+ muutos

Kunnallistekniikan rakentaminen

18 885 000

-1 870 000

17 015 000

Klaukkalan tieverkko

600 000

0

600 000

Kunnan ja valtion yhteishankkeet

3 445 000

0

3 445 000

Muutos yhteensä

 

-1 870 000

 

 

 

  1. Talonrakennushankkeiden määrärahoihin esitetään seuraavat muutokset:

 

Talonrakennuksen määrärahamuutokset

TA 2022

Muutos

TA 22+ muutos

Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C

1 300 000

350 000

1 650 000

Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus

2 250 000

250 000

2 500 000

Muutos yhteensä

 

600 000

 

 

C) Esitettävät muutokset tulorahoitukseen

 

  1. Nurmijärven kunnan tulorahoitukseen esitetään seuraavat muutokset:

 

Tulorahoituksen määrärahamuutokset

OVK I

OVK II

OVK III

Muut

Kunnallisvero

0

0

 

 

Yhteisövero

0

0

 

 

Kiinteistövero

0

0

 

 

Valtionosuudet

0

2 458 777

 

 

Verorahoitus yhteensä

0

2 458 777

0

0

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus:

1. merkitsee Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2022 ja NUUKA:n toimenpidesuunnitelman 1.1.-30.6.2022 toteumaraportin tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-C, esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

va. talousjohtaja Erno Kontio, erno.kontio(at)nurmijarvi.fi

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso(at)nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.