Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 112


Liite5 Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus I 1-3 2022

 

 

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022 ja talousarviomuutokset

 

Kunnanhallitus 09.05.2022 § 112     

717/02.02.01/2022  

 

 

Hallintosäännön 66 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

 

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2022 annetaan valtuustolle toukokuussa. Osavuosikatsauksessa esitetään toteumatiedot käyttötaloudesta, investoinneista ja kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi osavuosikatsauksiin sisältyy päivitetty tilinpäätösennuste.

 

Kunnan hallintosäännön 67 §:n mukaan talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuustoon raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Maaliskuun loppuun mennessä kunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on maaliskuun lopun tilanteessa ollut -57,6 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 25,0 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutuneet 2,1 milj. euroa korkeampana.

 

Tulorahoituksen osalta verotulot ovat toteutuneet talousarviota parempana verotulokertymän ollessa 61,4 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 28,4 prosenttia. Alkuvuoden suotuisaa verotulokertymää selittää kunnallisverojen osalta ansiotulojen positiivinen kehitys sekä yhteisöveron alkuvuoden odotettua suuremmat tilitykset. Kiinteistöveron osalta ennakkotiedot kuluvalle vuodelle ovat olleet huomattavasti arvioita paremmat johtuen varsinkin kiinteistöjen jälleenhankinta-arvojen korotuksista, joihin kasvaneet rakennuskustannukset ovat vaikuttaneet. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden verotulot ovat toteutuneet 3,7 milj. euroa korkeampana. Valtionosuudet ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä hieman talousarviota parempina kertymän ollessa 11,1 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 25,6 prosenttia.

 

Tulorahoituksen suotuisasta kehityksestä ja poikkeuksellisen suurista maanmyyntien luovutustuloista huolimatta kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy alkuperäistä talousarviota heikompana käyttötalouden kasvupaineista johtuen. Merkittävimmät paineet kustannusten kasvuun ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoissa ja sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Tilikauden ylijäämän arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 1,0 milj. euroon, joka on 1,1 milj. euroa talousarviota heikompi. Kunnan nettomenot jatkavat kasvuaan ja niiden ennustetaan toteutuvan 5,3 milj. euroa talousarviota heikompana. Mikäli kertaluontoiset tuloerät jätettäisiin tarkastelusta pois, olisi nettomenojen ennustettu kasvu yli 12,0 milj. euroa. Käyttötalouden heikentynyttä ennustetta selittää sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen ennakoitu kasvu ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden kasvaneet omakustannusosuudet.

 

Verotulojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa nousevan 217,7 milj. euroon ylittäen muutetun talousarvion 1,8 milj. eurolla. Valtionosuuksien ennakoidaan asettuvan 44,3 milj. euroon ylittäen alkuperäisen talousarvion 1,0 milj. eurolla.

 

Investointien ennakoidaan toteutuvan 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana, koska osa hankkeista on siirtynyt edelliseltä vuodelta kuluvalle vuodelle ja osassa hankkeissa on ylityspaineita.

 

Kunnan heikentynyt tulosennuste sekä nykyennusteen myötä kasvavat investointimenot asettavat paineita lisälainanotolle tai kassavarojen pienentämiselle. Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaavan toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -16,6 milj. euroon, joka on noin 2,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Lainakannan ennustetta tarkennetaan seuraavissa osavuosikatsauksissa, kun investointien ennuste tarkentuu. Tällä hetkellä lainakannan ennustetaan kasvavan talousarvion mukaisesti 14,5 milj. euroa, jolloin lainakanta asettuisi 231,8 milj. euroon.

 

Tarkemmat tiedot kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta on esitetty liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

 

Tässä vaiheessa esitetään seuraavat talousarviomuutokset:

 

A) Esitettävät muutokset käyttötalousosaan

 

  1. Varhaiskasvatuspalveluihin esitetään lisämäärärahaa 56 000 euroa vuodelle 2022 alkuluokkiin 1.8. palkattavien työntekijöiden sekä muun lisähenkilöstön palkkoihin.
  2. Hyvinvointipalvelujen hyvinvoinnin edistämisen yksikköön esitetään 22 000 euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin olohuonekoordinaattorin palkkaamiseksi ajalle 1.8.-31.12.2022
  3. Tilakeskuksen tuottoarviota esitetään vähennettävän 580 000 eurolla vuokratuottoarvion pienentymisen johdosta. Tilakeskuksen määrärahoja esitetään lisättävän palvelujen ostojen osalta 230 000 eurolla ja henkilöstökulujen osalta 35 000 eurolla.
  4. Aleksia-liikelaitoksen muiden myyntituottojen tuloarviota esitetään vähennettävän 467 234 euroa. Määrärahan esitetään vähennettävän henkilöstömenoista 173 800 eurolla, aineista, tarvikkeista ja tavaroista 76 000 eurolla ja sisäisiä vuokria 63 122 eurolla.

 

B) Esitettävän muutokset investointiosaan

 

  1. Kunnallistekniikan rakentamisen investointien määrärahoihin esitetään seuraavat muutokset:

 

  1. Talonrakennushankkeiden määrärahoihin esitetään seuraavat muutokset:

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

1. merkitä Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2022 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi, sekä

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti edellä selostusosassa, kohdissa A-B, esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

talousjohtaja va. Erno Kontio, puh. 040 317 2080

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, puh. 040 317 3532

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi teknisenä korjauksena osavuosikatsauksesta korjataan sivulta 32 teksti "Lepsämän koulun määrärahat kohdistuvat pääosin vuodelle 2022. Hankkeessa oli aluksi tarkoitus peruskorjata 1928 valmistunut puukoulu ja määrärahat oli jaettu vuosille 2022 ja 2023. Vuodelle 2022 lisämäärärahan tarve on 1,6. milj. euroa. Lepsämän koulun uudisrakennus valmistuu 16.1.2023 ja käyttöönotto on helmikuun alussa 2023.", seuraavaan muotoon "Lepsämän koulun määrärahat kohdistuvat pääosin vuodelle 2022. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa palanut koulurakennus uudelleen ja määrärahat on jaettu vuosille 2022 ja 2023. Vuodelle 2022 lisämäärärahan tarve on 1,6. milj. euroa. Lepsämän koulun uudisrakennus valmistuu 16.1.2023 ja käyttöönotto on helmikuun alussa 2023."

Kunnanhallitus pyysi selvitystä Lepsämän koulun rakennushankkeen budjetin toteutumisesta.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.