Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 111 

 

Hankintapäätös 3,0 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nostamisesta

 

Kunnanhallitus 09.05.2022 § 111     

693/02.05.02/2022  

 

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus päättää pitkäaikaisen lainan ottamisesta vuotuisen talousarvion hyväksymissä rajoissa. Talousarviossa lainanoton sitovuustasona on rahoituslaskelmassa lainakannan muutos (=nettolainanotto).

 

Nurmijärven kunta on 19.04.2022 lähettämällään tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia Nurmijärven Vesi-liikelaitokselle 3,0 milj. euron pitkäaikaisesta kiinteäkorkoisesta talousarviolainasta maturiteeteilla 5, 6 ja 7 vuotta. Nostettavalla lainalla rahoitetaan vesilaitoksen investointeja.

 

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta rahoituslaitoksilta: Nordea Bank Oyj, Danske Bank Oyj, Svenska Handelsbanken AB, Kuntarahoitus Oyj, Aktia Pankki Oyj, Lammin säästöpankki ja Uudenmaan Osuuspankki.

 

Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tuli jättää 29.4.2022 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut kysymyksiä. Tarjoukset tuli jättää sähköpostitse 03.05.2022 klo 10.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Danske Bank Oyj, Kuntarahoitus Oyj ja Uudenmaan Osuuspankki. Annetut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa perusteena on halvin hinta. Halvin hinta määrittyy kokonaiskustannuksesta, jossa huomioidaan tarjotun koron lisäksi muut mahdolliset kustannukset. Lainan arvioitu nostoaika on 17.06.2022 mennessä. Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen rahoituksesta eri maturiteeteilla antoi Kuntarahoitus Oyj.

 

Kilpailutettavan lainan määrittely perustuu kunnan varainhankinnan perusteisiin. Kunnan lainasalkun nykyinen suojausaste on 68 prosenttia (4.5.2022), kun suojauslaskennassa huomioidaan koronvaihtosopimukset. Koska korkosuojaaminen on korkojen noususta huolimatta erittäin edullista vielä tällä hetkellä, ehdotetaan suojausastetta nostettavan nykyisestä noin 70 prosenttiin lähivuosien aikana. Kaksi merkittävää koronvaihtosopimusta on erääntymässä vuonna 2022 (15,0 milj. euroa) ja 2024 (20,0 milj. euroa). Koronvaihtosopimuksilla kunta on suojannut pitkäaikaisia vaihtuvakorkoisia lainoja. Koronvaihtosopimusten erääntyminen osaltaan perustelee lähitulevaisuudessa nostettavien lainojen kiinnittämistä kiinteisiin korkoihin, mikäli hinnoittelu säilyy kilpailukykyisenä.

 

Lainasalkun suojausrakenteen tulee olla kustannustehokas ja organisaation riskinsietotasoon oikein mitoitettu. Korkosuojausinstrumentin ja rahoitusmuodon valinnassa huomioidaan siten eri suojausinstrumenttien edullisuus, joustavuus ja instrumenttien välinen hajautus. Kiinteäkorkoiset lainat vahvistavat välittömästi kunnan lainasalkun suojausastetta.

 

Kuntarahoitus Oyj:n antamassa tarjouksessa korkohinnoittelu oli kaikkien maturiteettien osalta kilpailukykyinen. Indikatiivinen kiinteä korko on tarjouksessa 5 vuoden maturiteetilla 1,62 prosenttia, 6 vuoden maturiteetilla 1,69 prosenttia ja 7 vuoden maturiteetilla 1,74 prosenttia. Kunta joutuu tulevina vuosina rahoittamaan osan lainanlyhennyksistään vieraalla pääomalla. Ottaen huomioon tulevien vuosien lainanlyhennysten ajallisen hajauttamisen ja niihin liittyvän korko- ja jälleenrahoitusriskin, on uuden nostettavan lainan maturiteetiksi tarkoituksenmukaista asettaa 5 vuotta. Tämän perusteella nostettavan kertalyhenteisen lainan maturiteetiksi ehdotetaan valittavan 5 vuotta.

 

Liitteenä on esitetty tarjouspyyntö sekä hankintapäätöksen perusteena oleva tarjousvertailu. Annettu tarjouskorko perustuu 02.05.2022 klo 14.00 indikaatioon ja lopullinen korko vahvistuu lainanottohetkellä.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

1. nostaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 3 000 000,00 euron pitkäaikaisen kiinteäkorkoisen lainan 5 vuodeksi, indikatiivisella korolla 1,62 %. Lainan lyhennysmuotona on kertalyhennys. Arvioitu nostopäivä on 17.6.2022 mennessä.
2. Valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan lainan nostamiseen liittyvät käytännön järjestelyt sekä allekirjoittamaan kunnan puolesta laina-asiakirjat.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

talousjohtaja va. Erno Kontio, puh. 040 317 2071

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Talouspalvelut

 Sarastia maksuliikenne

 Kuntarahoitus Oyj

 Muut tarjoajat