Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 83


Liite4 Valtuustoaloite nuorten kesäyrittäjäsetelistä

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen nuorten kesäyrittäjäsetelistä

 

Hyvinvointilautakunta 15.02.2022 § 13   

 

 

 

Sami Virtanen ja 14 kannattajaa esittivät valtuustoaloitteessaan 16.6.2021 § 97, että Nurmijärven kunta ottaa käyttöön nuorille kesäyrittäjäsetelin kesätyösetelin rinnalle. Kesäyrittäjäsetelillä tuettaisiin nuoria työllistämään itsensä kesällä yrittäjinä tai yrittäjämäisesti. Valtuustoaloite on liitteenä.

 

Aloitteen sisältöä

 

"Kesätyösetelin rinnalle on useissa kunnissa ja kaupungeissa otettu käyttöön myös kesäyrittäjäseteli. Kesäyrittäjäsetelillä halutaan tukea nuoria työllistämään itsensä kesällä yrittäjänä tai yrittäjämäisesti.

 

Kesäyrittäjyys on osa yrittäjä kasvatusta, jonka tarkoituksena on kehittää nuorten työelämävalmiuksia sekä madaltaa myöhempää yrittäjyyden kynnystä.

 

Kesäyrittäjäsetelin lisäksi moni nuori tarvitsee tietoa ja tukea kesäyrittäjäksi ryhtyessään sillä yrittäjyys on monelle hyppy tuntemattomaan. Eri toimijoilta löytyy jo valmiita malleja kunnille kesäyrittäjyyden toteutukseen."

 

Malleja kesäyrittäjyyden toteuttamiseen

 

Aloitteessa mainitaan, että eri toimijoilta löytyy valmiita malleja kunnille kesäyrittäjyyden toteutukseen. Yksi mainituista malleista on Talous ja nuoret TAT:in kesäyrittäjä -kampanja.

 

TAT:in toiminnan tavoite on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Käytännössä TAT tarjoa kunnille ja oppilaitoksille palveluita, opintokokonaisuuksia ja koulutusta, jotta jokainen nuori lähtökohdista riippumatta saa mahdollisuuden oppia tulevaisuuden kannalta keskeisiä taitoja.

 

TAT:in kesäyrittäjä on 17-29-vuotiaille suunnattu maksuton kesäajan yrittäjyysohjelma, joka tarjoaa turvallisen ja matalan kynnyksen mahdollisuuden saada kokemuksia yrittäjyydestä sekä oppia tärkeitä yrittäjyys ja työelämätaitoja. Kesäyrittäjä koostuu yrittäjyyskurssista, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä yhteisistä tapahtumista Kesäyrittäjää toteutetaan yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa, jotka tarjoavat ohjelmaan osallistuville nuorille mm. kesäyrittäjäsetelin yritystoiminnan tueksi.

 

Kunnilla/kaupungeilla on mahdollisuus hakea mukaan toimintaan. Toimintaan haku kesäksi 2023 käynnistyy keväällä 2022. Suositeltava määrä osallistujia kunnasta olisi minimissään n. 20 nuorta.

Kesäyrittäjänä nuori liittyy yrittäjyysohjelmaan, joka on monipuolinen koulutuskokonaisuus. Yrityksen perustamisessa käytetään mukana olevan paikkakunnan yritysverkostoja. Nuorille maksetaan kesäyrittäjyysseteli, joka on vuonna 2022 arvoltaan 300 euroa. Mikäli kunta haluaa mukaan kesäyrittäjä -ohjelmaan, niin sen hinta on nykyisen hinnan mukaan n.  20 000 euroa. Tällä hinnalla kesäyrittäjäsetelin ja koulutusohjelman saa 20 nuorta. TAT vastaa niin koulutuksesta kuin kesäyrittäjyyssetelin kustannuksista.

 

Nurmijärven kunta jakaa kesäseteleitä 15-18-vuotiaille nuorille. Ikäryhmälle 18-29-vuotiaat kunta ei tarjoa mitään tukea kesätyöllistämiseen.

Edellä kuvattu TAT:in kesäyrittäjyys on mielenkiintoinen koulutuskokonaisuus, jonka yksi osa on kesäyrittäjyys.

 

Päästäkseen mukaan ohjelmaan kesällä 2023 kunnan tulee hakea ohjelmaan keväällä 2022. Tämän lisäksi talousarvioon tulee varata tätä tarkoitusta varten vähintään 20 000 euron määräraha.

 

Aloitteessa mainittu II:n kunnassa oleva kesäyrittäjyys on osa Oulun seudun leader- hanketta, joka kuuluu Manner-Suomen maaseutuohjelmaan. Ohjelmassa olevaa Nuoriso-Leaderiä rahoittavat kunnat.

 

Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Nurmijärven alueella toimii Emo ry, mutta sillä ei tällä hetkellä ole vastaavaa hanketta kuin II:ssä.

 

Kuten aloitteessa mainitaan tärkeä osa nuorten kesäyrittäjyyttä on tarjota nuorille yrittäjyyskasvatusta, jonka liitännäisenä on yrityksen perustaminen ja kesäyrittäjäsetelin hakeminen.

 

Kunnan ei ole tarkoituksenmukaista aloittaa itse koulutusta ja luoda järjestelmää kesäyrittäjäsetelille, koska Suomessa on toimijoita, joilla tällainen paketti on jo olemassa.

4H:lla on yrityskurssitoimintaa, joka on tarkoitettu 13-18-vuotiaille. Nuori voi siis toimia 4H yrittäjänä. 4H -yritys on toimintamalli, joka mahdollistaa yrityksen perustamisen turvallisesti ja ohjatusti.

 

4H tarjoaa kunnille myös mahdollisuutta yhteistyösopimukseen, jossa koulutuksen lisäksi nuorelle annetaan kesäyrittäjäseteli sekä hoidetaan nuoren kesäyrittäjyyteen liittyvät toiminnat.

 

Nurmijärvellä ei ole omaa 4H -yhdistystä, mutta Tuusulan 4H järjestää mm. kerhotoimintaa Nurmijärvellä Monikon nuorisotilassa. Kesällä 2021 4H järjesti Märkiön leirikeskuksessa piha- ja kotityökurssin.

 

Tuusulan 4H:lla ei ole tällä hetkellä käytössä kesäyrittäjyysseteliä, mutta ovat innokkaita neuvottelemaan ja aloittamaan em. toiminnan.  Edellytyksenä, että Nurmijärven kunta tukee kesäyrittäjäsetelitoimintaa taloudellisesti.

 

Johtopäätökset

 

Kesäsetelin rinnalle otettava kesäyrittäjäseteli laajentaisi ja monipuolistaisi nuorten mahdollisuuksia saada kesätyöpaikka. Se laajentaisi myös kesätyösetelin saavien nuorten ikäryhmää 18 vuodesta 29 vuoteen. Nurmijärven kunnan ei ole tarkoituksenmukaista luoda itse toimintamalleja kesäyrittäjäsetelille, koska malleja on jo olemassa. Edellä esitetyssä selostusosassa on lyhyesti kuvattu kolmea eri mallia, joista kaksi olisi mahdollisuus ottaa käyttöön Nurmijärvellä kesällä 2023. Käyttöönotto edellyttää neuvotteluja ja sopimuksia sekä TAT:in että 4H:n kanssa. Lisäksi nuorisopalveluiden talousarvioon 2023 tulee osoittaa erillinen määrärahaa kesäyrittäjäsetelitoimintaan.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen nuorten kesäyrittäjäsetelistä.

 

 

Valmistelija

Nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen, puh. 040 317 2060

 

Asian käsittely

 

Lautakunnan jäsen Tommi Aura esitti, että vastaukseen valtuustoaloitteeseen lisätään:

 "Hyvinvointilautakunta valtuuttaa viranhaltijat selvittämään vastauksessa mainittuja mahdollisuuksia Tuusulan 4H-yhdistyksen kanssa kesäyrittäjäsetelitoiminnasta ja TAT:n kanssa kesäyrittäjä-ohjelmasta."

 

Lautakunnan jäsenet Ina Kuula ja Heikki Heinonen kannattivat Auran esitystä.

 

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA = esittelijän esitys ja EI = esittelijän esitys Auran esityksellä täydennettynä.

 

Äänestystulos:

 

JAA 6 (Tarikka, Kopsala, Lihr, Markkanen, Virolainen, Lyytinen)

 

EI 5 (Heinonen, Aura, Kuula, Tuominen, Åfeldt)

 

Päätös 

Hyvinvointilautakunta päätti antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen nuorten kesäyrittäjäsetelistä, esittelijän pohjaesityksen mukaisesti.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 07.03.2022 § 63   

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen, puh. 040 317 2060

 

Käsittely

Sanna Pasanen teki esityksen, että päätökseen tehdään seuraava lisäys: "Kunta aloittaa neuvottelut Tuusulan 4H:n kanssa ja hankkeeseen osoitetaan rahat budjettivaltuustossa, kun päätetään vuoden 2023 nuorten kesätyörahat." Perusteluina, että nuorten hyvinvointiin ja tulevaisuuteen on nyt kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämä on yksi tapa. Keskustelun jälkeen Pasanen veti esityksensä pois.

 

Sanna Pasanen esitti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut esitystä, joten kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

 

Kunnanhallitus 28.03.2022 § 83     

1063/00.02.00.02/2021  

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

nuorisopäällikkö Merja Winha-Järvinen, puh. 040 317 2060

 

Käsittely

Leni Pispala teki Mustosen ja Lepolahden kannattamana esityksen, että päätökseen tehdään seuraava lisäys: "Kunta aloittaa neuvottelut Tuusulan 4H:n kanssa, joka vastaa Nurmijärven alueen toiminnasta ja hankkeeseen osoitetaan rahat budjettivaltuustossa, kun päätetään vuoden 2023 nuorten kesätyörahat." 4H:lla on olemassa malli nuorten yritystoiminnasta.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan ei vastustanut tehtyä esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Pispalan esityksen yksimielisesti.

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen seuraavalla lisäyksellä "Kunta aloittaa neuvottelut Tuusulan 4H:n kanssa, joka vastaa Nurmijärven alueen toiminnasta ja hankkeeseen osoitetaan rahat budjettivaltuustossa, kun päätetään vuoden 2023 nuorten kesätyörahat." sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.