Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 321



 

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan määrääminen aluevaaleihin 2022

 

Kunnanhallitus 07.12.2021 § 312   

 

 

 

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaaleissa noudatetaan vaalilain säännöksiä.

 

Kunnanhallituksen on vaalilain mukaan asetettava kutakin vaalia varten hyvissä ajoissa vaaliviranomaiset (äänestysalueiden vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta). Kunnan keskusvaalilautakunta on valittu valtuustokauden loppuun kestäväksi toimikaudeksi.

 

Vaalilautakuntaan kuuluu viisi henkilöä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme henkilöä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita, erikseen sekä jäsenten että varajäsenten osalta. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Em. säännösten lisäksi tasa-arvolain vaatimukset 40 %:n edustuksesta tulee toteutua erikseen sekä jäsenten että varajäsenten osalta.

 

Aluevaalien ehdokas ei voi olla aluevaaleissa vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä hyvinvointialueessa tahansa.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaalia varten on ryhmiltä pyydetty esitykset valittavista henkilöistä.

 

Esityslistan liitteenä on esitys vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin valittavista henkilöistä. Tasa-arvolain vaatimusten johdosta saatetaan joiltain osin joutua poikkeamaan ryhmien esityksistä ja lisäksi ryhmiltä tulleita esityksiä jouduttaneen täydentämään sitoutumattomilla henkilöillä. Tasapainotus tehdään, kun listat on saatu täydennettyä.

 

Mikäli vaalipäivänä näyttää siltä, että jokin vaalilautakunta ei olisi kokoonpanoltaan päätösvaltainen, äänestyksen turvaamiseksi kunnanhallituksen tulee oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteeri siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.

 

 

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää
1. valita vuoden 2022 aluevaaleja varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan sekä

2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi. Lisäksi hänet valtuutetaan toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet sekä

3. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

kunnan lakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

 

Käsittely

Liitteeseen täydennettiin esityslistan julkaisun jälkeen saadut vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet.

 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin täydennetyllä liitteellä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

Jakelu

vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 20.12.2021 § 321     

1138/00.00.00.01/2021  

 

 

Kunnanhallituksen 7.12.2021 § 312 päätöksen jälkeen vaalilautakunnan ja -toimikunnan jäsenten ja varajäsenten nimeämisessä on tapahtunut henkilövaihdoksia. Lisäksi jäsenistöä on pyritty hankkimaan rekrytointi-ilmoituksin.

 

Vastauksia rekrytointi-ilmoituksiin tulee edelleen ja vaalilautakuntiin ehdotetaan lisää jäseniä ja varajäseniä, joten esitystä mahdollisesti täydennetään vielä tämän esityslistan julkaisemisen jälkeen.

 

Mikäli vaalipäivänä näyttää siltä, että jokin vaalilautakunta ei olisi kokoonpanoltaan päätösvaltainen, äänestyksen turvaamiseksi kunnanhallituksen tulee oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin siirtämään tarvittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakunnista toiseen. Lisäksi kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. valita vuoden 2022 aluevaaleja varten liitteen mukaisesti 16 vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan

2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia kokoonpanoihin puuttuvien jäsenten tai varajäsenten osalta ja täydennetty kokoonpano tuodaan kunnanhallitukseen tiedoksi.

3. että kaikkien vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet voivat toimia toisten vaalilautakunnan varajäseninä.

4. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin toteuttamaan listojen tasapainottamiseen liittyvät toimet.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

kunnan lakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että vaalilautakuntien kokoonpanoihin tehdään seuraavat muutokset:

Minna Korpi, KOK (Perttula) on ilmoittanut esteestä toimia vaalilautakunnassa.
Eero Peltonen, SDP (Kirkonkylä B) on ilmoittanut esteestä toimia vaalilautakunnassa. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi nimetään varajäsen Kerttu Martinsaari, SDP.
Kirkonkylä C:n vaalilautakuntaan jäseneksi nimetään Liisa Rantanen, SDP.
Rajamäki B:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Mark Hart, SIT.
Kirkonkylä A:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Jenny Enström, SIT.
Klaukkala B:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Miika Alakärppä, SIT.
Klaukkala C:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Katja Matikainen, SIT.

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi seuraavat muutokset vaalilautakuntien kokoonpanoihin:
Minna Korpi, KOK (Perttula) on ilmoittanut esteestä toimia vaalilautakunnassa.
Eero Peltonen, SDP (Kirkonkylä B) on ilmoittanut esteestä toimia vaalilautakunnassa. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi nimetään varajäsen Kerttu Martinsaari, SDP.
Kirkonkylä C:n vaalilautakuntaan jäseneksi nimetään Liisa Rantanen, SDP.
Rajamäki B:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Mark Hart, SIT.
Kirkonkylä A:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Jenny Enström, SIT.
Klaukkala B:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Miika Alakärppä, SIT.
Klaukkala C:n vaalilautakuntaan varajäseneksi nimetään Katja Matikainen, SIT

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

uudet vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet