Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 320


 

 

Laitosäänestyspaikat vuoden 2022 aluevaaleissa ja korjaus ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoihin

 

Keskusvaalilautakunta 13.10.2021 § 33   

 

 

 

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on 23.1.2022. Aluevaaleissa valitaan Keski-Uudenmaan

hyvinvointialueen valtuustoon 69 valtuutettua. Vaalipäivän äänestys toimitetaan äänestysalueittain. Nurmijärvellä äänestysalueita on 16. Vaalilain mukaan vaalipäivän äänestyspaikoista kunnassa päättää kunnanhallitus. Äänestysaika vaalipäivän äänestyspaikoissa on klo 09.00-20.00

 

Kunnanhallitus päättää myös yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa sekä niiden äänestysajoista. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen kunnassa sijaitsevissa postikonttoreissa tai kunnan virastoissa taikka muissa itse järjestämissään tai hankkimissaan tiloissa. Ennakkoäänestyspaikan on oltava esimerkiksi aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12.-18.1.2022 (keskiviikosta tiistaihin).

 

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestysajan päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Vaalilain 48 §:n mukaisesti ennakkoäänestys toimitetaan kotimaan yleisessä

ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.

 

Nämä päätökset on tehty siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään perjantaihin 5.11.2021 klo 12 mennessä.

 

Ohjeiden mukaan äänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä ja vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Äänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten ja että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.

 

Keskusvaalilautakunta on selvittänyt vaihtoehtoisia äänestystiloja. Katselmuksessa on huomioitu koronaepidemian aiheuttamat vaatimukset tilojen väljyyttä koskien sekä esteettömyyttä koskevat vaatimukset.

 

Aluevaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat

 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on yksilöity liitteessä.

 

Ulkoäänestyspaikkoja ei aiota rakentaa talvisen äänestysajankohdan vuoksi. Lisäksi arvioidaan, että Klaukkalassa riittäisi vain yksi ennakkoäänestyspaikka, kuten aiemminkin viime kuntavaaleja lukuun ottamatta.

 

Vaalibussin on tarkoitus kiertää sama reitti kuin viimeksi kuntavaaleissa. Tätä koskeva tarkempi pysäkkierittely kellonaikoineen tuodaan kokouksessa käsiteltäväksi.

 

Laitosäänestyspaikat tuodaan päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

 

Aluevaalien vaalipäivän äänestyspaikkamuutokset

 

Ei esitetä muutoksia edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Liikuntasaleista tullaan joissakin pisteissä luopumaan rokotekattavuuden lisäännyttyä ja koronaa koskevien rajoitusten poistumisen myötä. Esimerkiksi Röykässä äänestyshuoneisto on luokassa.

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Keskusvaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se määrää vuoden 2022 aluevaaleissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan.

 

Valmistelija

keskusvaalilautakunnan sihteeri, kunnan lakimies Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Päätös 

Keskusvaalilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se määrää vuoden 2022 aluevaaleissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisen liitteen mukaan.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päätti, että vaalibussi Oivan tarkempi aikataulu tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen.

 

 

 

Kunnanhallitus 25.10.2021 § 266   

 

 

 

Keskusvaalilautakunnan kokouksen jälkeen on vaalibussi Oivan aikataulu tarkentunut ja se on päätöksen liitteenä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää määrätä vuoden 2022 aluevaaleissa Nurmijärven ennakkoäänestyksen yleiset äänestyspaikat ja niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat oheisten liitteiden mukaan.

 

Valmistelija

keskusvaalilautakunnan sihteeri, kunnan lakimies Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

Keskusvaalilautakunta 09.12.2021 § 36   

 

 

 

 

Vaalilain 9 § 1 momentin 3-kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt, sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

 

Keskusvaalilautakunnan kokouksessa 13.10. ja 25.10. päätettiin esittää kunnanhallitukselle yleiset ennakkoäänestyspaikat täydennyksineen. Tuolloin ei päätetty laitosäänestyspaikoista, joten ne tuodaan nyt päätettäväksi.

 

Huonontuneen koronatilanteen vuoksi ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja tulee jatkaa kahdella tunnilla Nurmijärven ja Klaukkalan ennakkoäänestyspaikoilla seuraavasti.

 

Supermarket Nurmijärvi, Nurmijärvi

nyt ilmoitettu                                                           uudet aukioloajat

12.01.2022 - 16.01.2022 10:00 - 18:00  12.-14.1.2022 klo 10.00-20.00

17.01.2022 - 18.01.202210:00 - 20:00           15.-16.1.2022 klo 10.00-18.00

                                                                                17.-18.1.2022 klo 10.00-20.00

 

Tello -Sali, Klaukkala

nyt ilmoitettu                                                           uudet aukioloajat

12.01.2022 - 16.01.2022 10:00 - 18:00             12.-14.1.2022 klo 10.00-20.00

17.01.2022 - 18.01.202210:00 - 20:00              15.-16.1.2022 klo 10.00-18.00

                                                                                       17.-18.1.2022 klo 10.00-20.00

 

DVV:ltä ja oikeusministeriöltä saadun tiedon mukaan aikoja ei enää saa päivitetyksi äänestäjille jaettaville ilmoituskorteille, mutta kunnan vaaliviranomaiset voivat pidentää ja laajentaa äänestysaikoja.

 

Muutos on vielä mahdollista saada näkyviin vaalitietojärjestelmän lisäksi sähköisiin julkaisukanaviin, eli OM:n vaalit.fi-sivustolle ja DVV:n www.aanestyspaikat.fi -palveluun (ei vielä julkaistu).

 

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Keskusvaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että laitosäänestyspaikoiksi määrätään Kiljavan sairaala, Kalliolan klinikka, pitkäaikaisosasto Toreenitalo sekä seuraavat ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit, Pengerkosken hoitokoti sekä Rajamäen Attendo.

Keskusvaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että ennakkoäänestyksen aikoja laajennetaan perustelussa kerrotuin tavoin.

 

Valmistelija

Kunnanlakimies Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Käsittely

Jere Viisanen esitti, että Rajamäen Artturi-salin osalta ennakkoäänestyksen aukioloaikaa laajennetaan samalla tavalla kuin K-Supermarketin ja Tello-salin aukioloaikoja.

Artturi-salin uudet aukioloajat

12.-14.1.2022 klo 10.00-20.00

  15.-16.1.2022 klo 10.00-18.00

    17.-18.1.2022 klo 10.00-20.00

 

Keskusvaalilautakunta hyväksyi Viisasen esityksen yksimielisesti.

 

Päätös 

Keskusvaalilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että laitosäänestyspaikoiksi määrätään Kiljavan sairaala, Kalliolan klinikka, pitkäaikaisosasto Toreenitalo sekä seuraavat ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit, Pengerkosken hoitokoti sekä Rajamäen Attendo.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että ennakkoäänestyksen aikoja laajennetaan kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa seuraavalla tavalla:
nyt ilmoitetut aukioloajat                                            uudet aukioloajat
12.01.2022 - 16.01.2022 10:00 - 18:00             12.-14.1.2022 klo 10.00-20.00
17.01.2022 - 18.01.202210:00 - 20:00              15.-16.1.2022 klo 10.00-18.00
                                                                                       17.-18.1.2022 klo 10.00-20.00

 

 

Kunnanhallitus 20.12.2021 § 320     

1138/00.00.00.01/2021  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää keskusvaalilautakunnan esityksen mukaisesti, että laitosäänestyspaikoiksi määrätään Kiljavan sairaala, Kalliolan klinikka, pitkäaikaisosasto Toreenintalo sekä seuraavat ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit, Pengerkosken hoitokoti sekä Rajamäen Attendo.

Lisäksi kunnanhallitus päättää keskusvaalilautakunnan esityksen mukaisesti, että ennakkoäänestyksen aikoja laajennetaan kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa seuraavalla tavalla:
nyt ilmoitetut aukioloajat                                            uudet aukioloajat
12.01.2022 - 16.01.2022 10:00 - 18:00             12.-14.1.2022 klo 10.00-20.00
17.01.2022 - 18.01.202210:00 - 20:00              15.-16.1.2022 klo 10.00-18.00
                                                                                       17.-18.1.2022 klo 10.00-20.00

 

Valmistelija

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.